Výuka v období epidemie koronaviru
(aktualizace 03.07.2020)

Výuka všech počítačových kurzů U3V je od úterý 10.03.2020 až do odvolání zrušena!

Počítačová učebna U3V je uzavřena.
Předpokládaný termín obnovení provozu učebny (podle aktuální epidemiologické situace) je od pondělí 20.07.2020.

Ve všech kurzech zbývá ještě 5 týdnů výuky. Veškerá výuka bude nahrazena prezenční formou od 01.09.2020. O zahájení výuky budete včas informováni.
Předběžné přihlášky se budou vyplňovat v září ve stejném režimu jako dříve, tedy s předběžnou rezervací místa v termínu, ke kterému jste nyní přihlášeni.

V nejbližší době budou na těchto stránkách nad rámec výuky zveřejněny online výukové materiály.
Prozatím se můžete podívat na sérii videí ThMgr. Milana Klapetka:
Jak přežít nesnadné časy
Minervina sova vylétá za soumraku aneb Krása a smysl vzdělávání ve zralém věku

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat e-mailem na adrese vojkuvka.m@fce.vutbr.cz nebo telefonicky na čísle 541 147 257.

Michal Vojkůvka

U3V VUT v BrněU3V VUT v Brně na Facebooku

www.facebook.com/u3v.vut/  Rozvrh pro letní semestr 2019/2020   (stav k 29.01.2020)
Předběžný harmonogram výuky kurzů D32, D33 pro letní semestr 2019/2020  [PNG] (stav k 02.01.2020)


Udělení stříbrné medaile Senátu PČR prof. Petru Vavřínovi  (28.09.2018)


Počítačové kurzy U3V

Fotogalerie z akcí U3V
Studijní materiály pro kurz D32

Pořizování fotografií Vyvážení bílé Expozice Světlo ve fotografii Optické rozpoznávání znaků (OCR) Paleografie Monitory Obrázky
Studijní materiály pro kurz D33

Práce s listy Práce s poli Kalendář

Studijní materiály pro kurz D30

Windows 10 Bezpečnost v IT Rozpoznávání řeči (virtuální asistenti, ochrana soukromí) Barevná teplota, redukce modré barvy Barevné modely, expoziční základy, histogram Zoner Photo Studio Umělá inteligence Internet věcí Obrázky
Studijní materiály pro kurz D31

Analogové hodiny

Práce s listy

Dim dalsiTik
Function nahodneCislo()
 Randomize
 nahodneCislo = Int(Rnd() * 6) + 1
End Function
Sub startHra()
 generuj
End Sub
Sub stopHra()
 On Error Resume Next
 Application.OnTime dalsiTik, "generuj", , False
End Sub
Sub generuj()
 Cells(1, 1).Value = nahodneCislo()
 Cells(1, 2).Value = nahodneCislo()
 Cells(1, 3).Value = nahodneCislo()
 interval = Cells(5, 1).Value
 dalsiTik = DateAdd("s", interval, Now())
 Application.OnTime dalsiTik, "generuj"
End Sub
Studijní materiály pro kurz D28

Umělá inteligence Překladač Google Zoner Photo Studio Barevné modely, expoziční základy, histogram Ferda MravenecStudijní materiály pro kurz D29

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
 Range("A1").Value = ActiveCell.Address
 If Range(ActiveCell.Address).Value <> "" Then
  MsgBox ("OBSAZENO")
  Exit Sub
 End If
 Range(ActiveCell.Address).Value = Range("C2").Value
 If Range("C2").Value = "X" Then
  Range("C2").Value = "O"
 Else
  Range("C2").Value = "X"
 End If
End SubSub vyhodnot()  'přiřadit klávesovou zkratku Ctrl+A
 a = Range("C5")
 b = Range("D5")
 c = Range("E5")
 d = Range("C6")
 e = Range("D6")
 f = Range("E6")
 g = Range("C7")
 h = Range("D7")
 i = Range("E7")
 retezec = "*" & a & b & c & "*" & d & e & f & "*" & g & h & i & "*" & _
      a & d & g & "*" & b & e & h & "*" & c & f & i & "*" & _
      a & e & i & "*" & g & e & c & "*"
 retezec = UCase(retezec)
 MsgBox (retezec)
 If InStr(retezec, "*XXX*") > 0 Then
  MsgBox "Vyhrál X"
 End If
 If InStr(retezec, "*OOO*") > 0 Then
  MsgBox "Vyhrál O"
 End If
 If Len(retezec) = 33 Then
  MsgBox "Hrací pole zaplněno"
 End If
End SubSub vybarvi()
 For i = 1 To 3
  For j = 1 To 3
   If Trim(Cells(i + 4, j + 2).Value) = "" Then
    Cells(i + 4, j + 2).Interior.Color = RGB(220, 220, 220)
   Else
    If UCase(Cells(i + 4, j + 2).Value) = "X" Then
     Cells(i + 4, j + 2).Interior.Color = RGB(255, 255, 0)
    Else
     If UCase(Cells(i + 4, j + 2).Value) = "O" Then
      Cells(i + 4, j + 2).Interior.Color = RGB(0, 255, 0)
     Else
      Cells(i + 4, j + 2).Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
     End If
    End If
   End If
  Next
 Next
End Sub
Studijní materiály pro kurzy D24, D25, D26

Novinky a pokročilá práce v operačním systému MS Windows 10 Zoner Photo Studio pro pokročilé Elektronické nakupování – bezpečnost Sociální sítě Vyděračské e-maily Webové prohlížeče


Studijní materiály pro kurz D27
Studijní materiály pro kurzy D16, D17, D18

Bezpečnost, cookies Manipulace, hoax, kritické myšlení Internet věcí Mobilní sítě Zpracování digitálních fotografií Podklady pro tvorbu videa [ZIP – 71 MB]Studijní materiály pro kurz D19

MS Excel, VBA QR kódy


Studijní materiály pro kurzy D12, D13, D14

Internet – fenomén dnešní doby, sociální sítě MS Windows 10 Barevná teplota, redukce modré barvy Barevné modely, expoziční základy, histogram Zpracování obrazu Zoner Photo Studio Jak poznat fotomontáž Digitální video Obrázky


Videa
Videoklip "Miluji Tě, mé VUT" [MP4]


Studijní materiály pro kurz D15

Databázové systémy, OLAP, BI MS Excel – VBAPřihlášky pro LS 2019/2020

Bez výslovného souhlasu vyučujícího nevyplňovat!

D32 - úterý 15:45

D32 - středa 14:00

D32 - středa 15:45

D32 - středa 17:30

D32 - čtvrtek 14:00

D32 - čtvrtek 15:45

D33 - čtvrtek 17:30