Photo
Michal Vojkuvka

Office:
Department of Computer Science (room B415),
Faculty of Civil Engineering – Brno University of Technology, Veveri 331/95, 602 00 Brno, Czech Republic
Position:
assistant professor
Phone:
+420 541 147 257
E-mail:
vojkuvka.m@fce.vutbr.cz
Office Hours:
 
Born:
1975
Education:
Grammar School in Bystrice nad Pernstejnem
Faculty of Electrical Engineering and Computer Science – Brno University of Technology: Computer Science and Engineering, Ing. (MSc.)
Faculty of Informatics – Masaryk University: Informatics, extraordinary study
Lifelong Learning Institute – Brno University of Technology : Additional pedagogical studies (Quality Evaluation of Teaching in Higher Education)
Faculty of Civil Engineering – Brno University of Technology: Geodesy and Cartography (Ph.D.)
Professional experience:
hardware, design of digital circuits
applied cryptography (elliptic curve cryptosystems, implementation of Galois field arithmetic)
Internet technologies
automation of geodetic measurements
senior education (international projects: EuCoNet, SENNET, ADD LIFE, VECU, EduSenNet)

Internships abroad:
2002, 2003, 2004: Institute for Applied System Analysis NTUU KPI Kyiv, Ukraine
2012, 2017, 2021: World Data Center for Geoinformatics and Sustainable Development, Kyiv, Ukraine

Selected Publications:
Vojkůvka, M.: Informační technologie ve výuce cizích jazyků. In: Text a kontext. Kolektivní monografie Centra pro další vzdělávání Ústavu slavistiky FF MU a pobočky České asociace slavistů v Brně. Repronis Ostrava, 2013, s. 75–80, ISBN 978-80-7329-374-1
Vojkůvka, M., Bureš, J.: Analýza meteorologických dat permanentní GNSS stanice TUBO. In: Juniorstav 2013 - Sborník anotací. Litera Brno, 2013, s. 416, ISBN 978-80-214-4669-4
Vojkůvka, M., Bureš, J.: Využití automatizovaného nivelačního systému při zatěžovací zkoušce železničního mostu. In: Juniorstav 2012 - Sborník anotací. Litera Brno, 2012, s. 433, ISBN 978-80-214-4393-8
Bureš, J., Vojkůvka, M.: Monitoring svislých deformací při statickém zajišťování stavebních konstrukcí. In: Aktuálne problémy geodézie, inžinierskej geodézie a fotogrametrie. STU Bratislava, 2011, 8 s., ISBN 978-80-227-3501-8
Vojkůvka, M., Bureš, J.: Automatizované měření deformací s využitím digitálního nivelačního přístroje Leica NA3003. In: Juniorstav 2011 - Sborník anotací. CERM Brno, 2011, s. 364, ISBN 978-80-214-4232-0
Kol. autorů: Aktuální otázky vyučování ruštině. MU Brno, 2010, ISBN 978-80-210-5316-8 (technický redaktor)
Kol. autorů: Ruská kultura a umění – antologie. MU Brno, 2010, ISBN 978-80-210-5343-4 (technický redaktor)
Kol. autorů: Ruský jazyk v podnikání a společenském životě. MU Brno, 2010, ISBN 978-80-210-5334-2 (technický redaktor)
Kol. autorů: Nové metody v jazykovém vzdělávání. MU Brno, 2010, ISBN 978-80-210-5344-1 (technický redaktor)
Kol. autorů: Model nové maturity. MU Brno, 2010, ISBN 978-80-210-5335-9 (technický redaktor)
Kol. autorů: Okno do praktické ruštiny. MU Brno, 2010, ISBN 978-80-210-5345-8 (technický redaktor)
Vojkůvka, M., Bureš., J.: Webové rozhraní permanentní stanice GPS TUBO. In: Juniorstav 2010 - Sborník anotací. CERM Brno, 2010, s. 376, ISBN 978-80-214-4042-5
Vojkůvka, M.: Specifika výuky počítačových kurzů univerzity třetího věku, In: Pedagogický software 2008. Scientific Pedagogical Publishing, 2008, s. 253 – 255, ISBN 80-85645-59-9
Vojkůvka, M.: Studenti U3V ukázali, co se naučili v kurzu Multimediální komunikace, In: Události na VUT v Brně 2/2008. Vysoké učení technické v Brně, 2008, s. 18, ISSN 1211-4421
Vojkůvka, M.: Webové rozhraní meteorologické části permanentní družicové stanice TUBO. Autorizovaný software, prosinec 2007
Vojkůvka, M.: Система управления обучением Moodle в преподавании иностранных языков, In: Sborník z mezinárodní konference "Lingua rossica et communicatio in sphaera mercaturae", OSU, říjen 2007.
Shromáždilová, L., Vojkůvka, M.: Neue Erfahrungen mit dem Web 2.0-gestützten Computerunterricht für Senioren, In: Tagungsband zur 5. LiLL-Konferenz "web4seniors". Universität Ulm, Deutschland, 2007, s. 84 – 87.
Vojkůvka, M.: Výuka informačních technologií na Univerzitě třetího věku Vysokého učení technického v Brně, In: Sborník z mezinárodní konference "Současnost a perspektivy seniorského vzdělávání na vysokých školách v České republice a v Evropě", Jihlava - Rančířov. VŠPJ Jihlava, 2007, 4 s., ISBN 978-80-87035-02-3
Macur, J., Vojkůvka, M.: Интегрированная информационная система факультета, In: "Системний аналіз та інформаційні технології" – VI міжнародна науково-практична конференція, НТСА НТУУ "КПІ", Київ, Україна, 2004, с. 163 - 165
Vojkůvka, M.: Slovar sovremennogo kompjuternogo slenga, In: Text a dialog (cizojazyčná řečová komunikace). FF OU, Ostrava, 2003, s. 46 – 51, ISBN 80-7042-651-9
Macur, J., Vojkůvka, M.: Избранные проблемы создания информационной системы факультета, In: "Системний аналіз та інформаційні технології" – П'ята міжнародна науково-практична конференція, НТСА НТУУ "КПІ", Київ, Україна, 2003, с. 175 - 177
Macur, J., Vojkůvka, M.: Виртуальные аттракторы в переходных процессах в нелинейной динамической системе, In: "Системний аналіз та інформаційні технології" – Четверта міжнародна науково-практична конференція, НТСА НТУУ "КПІ", Київ, Україна, 2002, с. 46
Vojkůvka, M.: Nové metodické aspekty výuky cizích jazyků, In: Inovace pregraduální a postgraduální přípravy. Evropský rok jazyků 2001, FF OU, Ostrava, 2001, s. 81 – 83, ISBN 80-7042-599-7
Čermáková, E., Hrnčířová, M., Vojkůvka, M., Lajčíková, A., Holerová, J.: Video Display Monitors and the Indoor Climate, In: Indoor Climate of Buildings '01, High Tatra, Slovakia, ed. by STU Bratislava, 2001, s. 359 – 364, ISBN 80-85330-93-8
Vojkůvka, M.: Basic Concepts of Encryption Methods Based on Chaos Theory, In: Proceedings of the 3rd International Conference "System Analysis and Information Technologies", NTSA NTUU "KPI", Kiev, Ukraine, 2001, s. 18 – 19, ISBN 966-622-060-1
Vojkůvka, M., Drábek, V.: Modelling of Montgomery Multiplication in GF(2m), In: Proceedings of the 35th Spring International Conference MOSIS'01, MARQ Ostrava, Hradec nad Moravicí, 2001, s. 441 – 446, ISBN 80-85988-57-7
Vojkůvka, M.: A Design of Elliptic Curve Cryptosystem, In: Proceedings of the 2nd Conference "System Analysis and Information Technologies", NTSA NTUU "KPI", Kiev, Ukraine, 2000, s. 139 – 141, ISBN 966-622-023-7
Vojkůvka, M., Drábek, V.: Applications of Elliptic Curves over GF(2m) in Cryptography, In: Proceedings of the XXIInd International Colloquium ASIS 2000, MARQ Ostrava, Ostrava, 2000, s. 101 – 106, ISBN 80-85988-51-8
Vojkůvka, M.: A Survey of Elliptic Curve Cryptography, In: Sborník prací studentů a doktorandů, roč. VI. (2000), Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2000, s. 267 – 269, ISBN 80-7204-155-X
Drábek, V., Vojkůvka, M.: Modelling of Elliptic Curve Cryptography, In: Proceedings of XXIst International Colloquium, MARQ, Ostrava, 1999, s. 89 – 94, ISBN 80-85988-41-0
Vojkůvka, M.: Prime Factorization on a Quantum Computer, In: Proceedings of the 33rd International Conference MOSIS'99, MARQ Ostrava, Rožnov pod Radhoštěm, 1999, s. 179 – 184, ISBN 80-85988-32-1
Vojkůvka, M.: Eliptické křivky – problém diskrétního logaritmu, In: Sborník prací studentů a doktorandů FEI VUT v Brně, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 1999, s. 113 – 114, ISBN 80-214-1155-4
Vojkůvka, M.: Elliptic Curve Cryptography, In: International Workshop Control and Information Technology, VŠB–Technical University of Ostrava, Ostrava, 1999, s. 137 – 142, ISBN 80-7078-679-5
Vojkůvka, M.: Regulace teploty keramických pecí, In: Sborník prací studentů a doktorandů FEI VUT v Brně, CERM, s.r.o., Brno, 1998, s. 65 – 66, ISBN 80-214-1141-4
Vojkůvka, M.: Regulace teploty keramických pecí, Brno, 1998, s. 61
Vojkůvka, M.: Informatika a výpočetní technika, Učební text pro studenty gymnázia, CZ, Bystřice nad Pernštejnem, 1998, s. 40
Vojkůvka, M.: Měření a regulace teploty keramických pecí, In: Sborník prací studentů a doktorandů FEI VUT v Brně, CERM, s.r.o., Brno, 1997, s. 186 – 188, ISBN 80-214-0637-2
Vojkůvka, M.: Měření a regulace teploty keramických pecí, Brno, 1997, s. 43
Languages:
English, German, Russian, Italian
Other Interests:
music, recreation sport activities, calligraphy, philately