1. Úvod do HTML

Základní struktura dokumentu HTML

Každý dokument HTML má následující strukturu, nazývanou též kostra dokumentu:

 <HTML>
  <HEAD>
      hlavička dokumentu (sekce HEAD)
  </HEAD>
  <BODY>
      tělo dokumentu (sekce BODY)
  </BODY>
 </HTML>

Do sekce hlavička dokumentu (HEAD) vymezené značkami <HEAD> a </HEAD> píšeme informace o dokumentu, které se obvykle nezobrazují. Jako příklad si uveďme velice často používaný řádek

 <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">

určující, že jde o dokument napsaný v kódové stránce Windows-1250 (zajistí nám správné zobrazení českých znaků). Téměř vždy však v sekci HEAD bývá umístěn titulek dokumentu zapsaný mezi párovou značkou <TITLE>. Titulek se pak zobrazí v titulkovém pruhu okna prohlížeče.

Sekce tělo dokumentu (BODY) je vymezena značkami <BODY> a </BODY>. Obsahuje tu část dokumentu, která bude zobrazena v okně prohlížeče.

Komentáře (poznámky) se zapisují ve tvaru

 <!-- komentář -->

Komentáře se používají k zajištění snadné orientace ve zdrojovém textu, příp. k zamezení interpretace části zdrojového textu stránky.

Příklad 1.1

Ukázka velice jednoduché HTML stránky.

<HTML>
 <HEAD>
  <TITLE>Moje první stránka</TITLE>
 </HEAD>
 <BODY>
  Vítejte na mé první webové stránce.
 </BODY>
</HTML>

Příklad 1.2

Nadpisy různých úrovní.

<HTML>
 <HEAD>
  <TITLE>Nadpisy různých úrovní</TITLE>
 </HEAD>
 <BODY>
  Text běžné velikosti
  <H1>Nadpis první úrovně</H1>
  <H2>Nadpis druhé úrovně</H2>
  <H3>Nadpis třetí úrovně</H3>
  <H4>Nadpis čtvrté úrovně</H4>
  <H5>Nadpis páté úrovně</H5>
  <H6>Nadpis šesté úrovně</H6>
 </BODY>
</HTML>

Příklad 1.3

Vlastnosti základních značek pro formátování textu. Význam všech značek naleznete ve skriptech.

<HTML>
 <HEAD>
  <TITLE>Pokusná stránka</TITLE>
 </HEAD>
 <BODY>
  <H1>Zkoušíme příkazy HTML</H1>
  <P>Toto je <B>první</B> odstavec našeho malého experimentu.
    I   když  tento  text   začínal  původně  na
    dalším  řádku  a   měl  mezi  každým  slovem
    několik mezer, klidně se  to ignoruje. K  pevnému
    ukončení řádku proto musíme použít značku <B>BR</B>.<BR>
    Teď už bychom měli být na dalším řádku. A nyní se pokusíme
    ukončit odstavec.</P>
  <P>Tady začíná <B>druhý</B> odstavec. Při ukončování odstavce
    (značkou <B>P</B>) se navíc oproti pouhému přechodu na další
    řádek (značkou <B>BR</B>) vynechá jeden prázdný řádek.</P>
  <P>Všimněme si, že značka <B>P</B> je <I>párová</I>, značka
    <B>BR</B> je <I>nepárová</I>.</P>
    <!-- Toto je poznámka, a proto se nezobrazí. --> Pokud
    použijeme některou značku <B>H1</B><B>H6</B>,
    dojde automaticky k přechodu na další řádek.
    <H2>Podnadpis druhé úrovně</H2> Na to si musíme zvyknout.
    Tak strašné to zase není, jsou i horší věci.
 </BODY>
</HTML>


Příklad 1.4

<H1 align="center">Shrnutí</H1>
Vzorec <I>kyseliny sírové</I> je <B>H<SUB>2</SUB>SO<SUB>4</SUB></B>.<BR>
Teplota varu vody je 100 &deg;C.<BR>
Znak &copy; znamená <I>copyright</I>.<BR>
Párová značka &lt;B&gt; slouží k zobrazení <B>tučného</B> textu.<BR>
Párovou značkou &lt;TT&gt; vymezujeme text, který má být zobrazen
<TT>neproporcionálním</TT> písmem.<BR>
Předformátovaný text, vymezený párovou značkou &lt;PRE&gt;, je blok textu,
který se má zobrazit neproporcionálním písmem přesně tak, jak je napsán
(včetně všech mezer, tabulátorů a konců řádků).<BR>
Nepárová značka &lt;HR&gt; vytvoří vodorovnou oddělovací čáru.
<HR>
<FONT size="4" color="red">Kostra dokumentu HTML</FONT>
<PRE>
&lt;HTML&gt;
 &lt;HEAD&gt;
  ... hlavička dokumentu ...
 &lt;/HEAD&gt;
 &lt;BODY&gt;
  ... tělo dokumentu ...
 &lt;/BODY&gt;
&lt;/HTML&gt;
</PRE>
<HR align="left" width="50%" size="5" color="blue">

Shrnutí

Vzorec kyseliny sírové je H2SO4.
Teplota varu vody je 100 °C.
Znak © znamená copyright.
Párová značka <B> slouží k zobrazení tučného textu.
Párovou značkou <TT> vymezujeme text, který má být zobrazen neproporcionálním písmem.
Předformátovaný text, vymezený párovou značkou <PRE>, je blok textu, který se má zobrazit neproporcionálním písmem přesně tak, jak je napsán (včetně všech mezer, tabulátorů a konců řádků).
Nepárová značka <HR> vytvoří vodorovnou oddělovací čáru.
Kostra dokumentu HTML
<HTML>
 <HEAD>
  ... hlavička dokumentu ...
 </HEAD>
 <BODY>
  ... tělo dokumentu ...
 </BODY>
</HTML>

Příklad 1.5

Párová značka <DIV> vymezuje související větší část dokumentu, na kterou chceme aplikovat např. společné formátování.

<DIV align="right">
 <H1>Kapitola 1</H1>
 <P>První odstavec ...</P>
 <P>Druhý odstavec ...</P>
 <HR align="left" width="75%">
 <H1>Kapitola 2</H1>
 <P>Další odstavec ...</P>
 <HR width="50%">
 <HR width="40%">
 <HR width="30%">
</DIV>

Kapitola 1

První odstavec ...

Druhý odstavec ...


Kapitola 2

Další odstavec ...
Příklad 1.6

Předchozí příklad bez použití značky <DIV>.

<H1 align="right">Kapitola 1</H1>
<P align="right">První odstavec ...</P>
<P align="right">Druhý odstavec ...</P>
<HR align="left" width="75%">
<H1 align="right">Kapitola 2</H1>
<P align="right">Další odstavec ...</P>
<HR align="right" width="50%">
<HR align="right" width="40%">
<HR align="right" width="30%">

Kapitola 1

První odstavec ...

Druhý odstavec ...


Kapitola 2

Další odstavec ...Jak si vyzkoušet výše uvedené příklady?
 1. Označte myší zdrojový text libovolné ukázky.
 2. Vybraný text zkopírujte do clipboardu.
 3. Klikněte myší do textového pole uvedeného níže a text sem z clipboardu vložte.
 4. Zdrojový text můžete libovolně upravit.
 5. Poté klikněte na tlačítko Ukázat. V okně náhledu se vám zobrazí dokument, jehož zdrojový text byl zapsán v textovém poli.
 6. Pokud je třeba, aby se dokument otevřel v novém okně, stačí kliknout na tlačítko Ukázat v novém okně.
 7. Tlačítkem Vybrat vše se označí veškerý text zapsaný v textovém poli.
 8. Tlačítkem Smazat můžete obsah celého textového pole vymazat.

Náhled:Datum poslední modifikace: 9. února 2001. Upozornění na případné chyby zasílejte na adresu vojkuvka.m@fce.vutbr.cz.
© 1999 – 2001, Michal Vojkůvka, AIU FAST VUT v Brně