ÚSTAV AUTOMATIZACE INŽENÝRSKÝCH ÚLOH A INFORMATIKY

PROFIL

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU) na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně se odborně zabývá problematikou Internetu již od začátku 90. let. Ještě před tím, než se masově rozšířila služba WWW, se podílel na vývoji celostátní veřejné informační služby ViaNet pro tehdejší SPT Telecom MTTÚ Videotex. V současné době se ústav převážně orientuje na veřejné informační systémy, databázová řešení WWW služeb a na řešení bezpečného intranetu.
INTRANET V roce 2001 byl týmem AIU navržen projekt, který nahradil zastaralý celouniverzitní systém Student komplexním systémem. Projekt postupně přerostl do koncepce univerzálního intranetového řešení, postupně byly spouštěny nové moduly, které v současnosti komfortnějším způsobem poskytují přístup ke všem pedagogickým informacím. Součástí systému jsou rovněž obecné komunikační moduly, podpora vlastních prezentací atd. V současnosti se tvorbou systému zabývá s různou intenzitou devět zaměstnanců ústavu, roční odhad lidských zdrojů je podle uplynulých tří let cca 6 000 hodin.
PEDAGOGIKA Pedagogické zaměření ústavu AIU je zejména na CAD systémy a informační technologie. V bakalářských programech Stavební inženýrství i Stavitelství se vyučují ve druhém ročníku oboru Konstrukce a dopravní stavby a ve třetím ročnímu oboru Management stavebnictví. Problematika CAD systémů se vyučuje ve dvou úrovních, podle zájmu a znalostí studentů. Rovinné kreslení je určené pro studenty, kteří s AutoCADem začínají nebo s ním mají minimální zkušenosti. Prostorové modelování je určené pro studenty, kteří rovinné kreslení ovládají a chtějí se vzdělat v tvorbě prostorových modelů včetně jejich vizualizace. Každý rok těmito předměty projde na dvě stovky studentů.
VÝZKUM V oblasti vědy a výzkumu se ústav AIU dlouhodobě specializuje na složité dynamické systémy a jejich modelování. Simulace komplikovaných systémů a jejich vizualizace má na Fakultě stavební dlouholetou tradici, jako příklad lze uvést konstrukční úlohy řešené metodou konečných prvků (ANSYS). Novým směrem, kde lze tento přístup uplatnit, je dopravní inženýrství. Zdejší vědečtí pracovníci postupně vytvářejí studijní materiály, které přerůstají v samostatné kurzy, bakalářské, diplomové a disertační práce a publikace v odborných časopisech.

telefon: 541 147 251     fax: 549 248 079     e-mail: 2470@fce.vutbr.cz