Neviditelný zabiják

 

       Dihydrogenmonoxid (dále jen DHMO) je bezbarvý, bez chuti a bez zápachu. Každým rokem zabíjí tisíce lidí. Většina smrtelných případů je způsobena nechtěným vdechováním, ale tím jeho nebezpečnost nekončí. Déletrvající styk s pevnou nebo plynnou formou způsobuje závažné poškození tkání. Požití většího množství se může projevit zvýšeným pocením a močením, případně i pocitem nadmutí, nevolností, zvracením a iontovou nerovnováhou organismu. Pro ty, kdo jsou na něm závislí, znamená odejmutí DHMO jistou smrt. Má však další nebezpečné vlastnosti:

 • je znám též jako kyselina hydroxylová a je hlavní součástí kyselých dešťů
 • přispívá ke skleníkovému efektu
 • významně se podílí na erozi přirozené krajiny
 • urychluje korozi (rezivění) mnoha kovů
 • může zavinit selhání elektrických zařízení a snižuje účinek automobilových brzd
 • byl nalezen v nádorech pacientů zemřelých na rakovinu

       Znečištění životního prostředí DHMO se šíří jako epidemie!

       Nachází se ve vysokých koncentracích téměř ve všech potocích, řekách, jezerech a nádržích po celém světě a byl objeven dokonce i v antarktických ledovcích. I v České republice v jediném roce způsobil škody v rozsahu desítek miliard Kč. Přestože je známa jeho nebezpečnost, DHMO se stále používá:

 • jako průmyslové rozpouštědlo a chladivo
 • v jaderných elektrárnách
 • při výrobě pěnového polystyrenu
 • v protipožárních zařízeních
 • v mnoha formách krutých pokusů na zvířatech včetně zvířat sloužících jako zdroj lidské potravy
 • při distribuci pesticidů; stopy znečištění se neodstraní ani důkladným umytím
 • jako přísada v mnoha nápojích a jiných potravinářských produktech

       Průmyslové a zemědělské podniky vypouštějí DHMO do řek a nikdo proti tomu nic nedělá, protože tato praxe je na celém světě dosud legální.

       Vláda ČR i orgány Evropské unie odmítají zakázat produkci, distribuci a používání této škodlivé chemikálie s odvoláním na její „význam pro národní ekonomiku“. Naopak vojenské organizace všech států (zejména válečné námořnictvo) experimentují s DHMO a budují mnohamiliardové investice pro jeho využívání v mírových i válečných podmínkách. Stovky vojenských výzkumných ústavů dostávají tuny této substance složitými podzemními distribučními kanály a skladují ji pro pozdější použití.

       Ještě není pozdě! Tuto hrůzu lze zastavit!

       Zasaďte se o to, aby znečišťování DHMO bylo zastaveno. Získávejte a rozšiřujte vědomosti o této nebezpečné chemikálii. Neznalost může ublížit Vám i jiným.

 
 
 
 
 
 

       Pro ty, kteří dosud nepochopili: dihydrogen = H2, monoxid = O