Změny v projektu:

Projekt byl řešen v souladu se schváleným návrhem. Byla dodržena jak náplň plnění, tak finanční rozpočet. Tedy nebyly uplatněny žádné změny. Rovněž postup prací při řešení projektu byl realizován v souladu s návrhem projektu.