Inovace výukové laboratoře pro studium dynamického namáhání stavebních konstrukcí


Tématický okruh A, specifikace a

Závěrečná zpráva o řešení projektu č. 1497

FRVŠ 2013

Řešitel:

Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. Ústav betonových a zděných konstrukcí, Fakulta stavební VUT v Brně


Spoluřešitelé:

Prof. Ing. Jaroslav Smutný, PhD. Ústav železničních konstrukcí a staveb, Fakulta stavební VUT v Brně

Doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc.
Ústav kovových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební VUT v Brně