Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu tedy byla inovace a rozšíření výukové laboratoře pro studium dynamického namáhání stavebních konstrukcí o speciální mobilní hydraulickou zatěžovací jednotku. K dalším cílům projektu patřil návrh a sestavení nových výukových úloh včetně přípravy zkušebních vzorků, konstrukčních dílů i výběr vhodných konstrukcí včetně vytvoření výukových textů se zaměřením na analýzu stavebních prvků, dílců i stavebních konstrukcí při dynamickém namáhání.

Důležitým bodem inovace také bylo, aby řešení projektu umožnilo studentům, zejména diplomantům a studentům doktorského studia, zpracovávat své projekty z oblasti dynamických zkoušek pod různým dynamickým zatížením v odpovídajících podmínkách. Znalost dynamických parametrů konstrukcí a jejich částí, stejně jako znalost metod globálního i lokálního vyšetřování dynamických parametrů objektů v závislosti na dynamickém zatížení poskytne studentům lepší orientaci v problematice návrhu optimálních konstrukcí.