English

VOLBY KANDIDÁTA NA JMENOVÁNÍ DĚKANEM FAST VUT V BRNĚ PRO FUNKČNÍ OBDOBÍ ÚNOR 2018 AŽ LEDEN 2022Kandidátem na jmenování děkanem Fakulty stavební VUT v Brně
pro funkční období  únor 2018 až leden 2022
byl na zasedání AS FAST VUT dne 18.10.2017
zvolen

 
     
prof. Ing. Miroslav BAJER, CSc.
 
 
 
 

Akademický senát FAST VUT v Brně vyhlásil na svém 26. zasedání dne 17. května 2017 volby kandidáta na jmenování děkanem FAST VUT v Brně pro funkční období únor 2018 až leden 2022. Volba se uskuteční na mimořádném zasedání Akademického senátu FAST VUT v Brně dne 18. října 2017 od 13.00 hod.

Volba se řídí těmito dokumenty:

ČASOVÝ HARMONOGRAM VOLEB

17. 05. 2017 13.00 hod. středa vyhlášení volby na 26. zasedání AS FAST VUT
20. 09. 2017 15.00 hod. středa konec podávání návrhů na děkana
21. 09. 2017 09.00 hod. čtvrtek zveřejnění kandidátní listiny
27. 09. 2017 12.00 hod. středa konec přijímání volebních programů navržených kandidátů
05. 10. 2017 12.00 hod. čtvrtek zveřejnění volebních programů
11. 10. 2017 15.00 hod. středa předvolební shromáždění akademické obce FAST VUT
18. 10. 2017 13.00 hod. středa volba kandidáta na jmenování děkanem FAST VUT na mimořádném zasedání AS FAST

 
 
 
 
 

NAVRŽENÍ KANDIDÁTI

1.   prof. Ing. Miroslav BAJER, CSc. 2.   doc. Ing. Jiří HIRŠ, CSc. 3.   prof. Ing. Petr HLAVÍNEK, CSc., MBA


KANDIDÁTNÍ LISTINA

Kandidátní listina pro volbu kandidáta na jmenování děkanem FAST VUT v Brně pro funkční období únor 2018 až leden 2022.


ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VOLEBNÍ KOMISE

Zápis z 2. zasedání volební komise dne 20. 09. 2017 a obdržené návrhy kandidátů na jmenování děkanem.


VOLEBNÍ PROGRAMY KANDIDÁTŮ

1.   prof. Ing. Miroslav BAJER, CSc. 2.   doc. Ing. Jiří HIRŠ, CSc. 3.   prof. Ing. Petr HLAVÍNEK, CSc., MBA
Volební program Volební program Volební program


ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VOLEBNÍ KOMISE

Zápis z 3. zasedání volební komise dne 04. 10. 2017.


Zápis o průběhu a výsledku volby kandidáta na jmneování děkanem Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně pro funkční období  únor 2018 až leden 2022.