Free Counter
The following text will not be seen after you upload your website, please keep it in order to retain your counter functionality
online casino Website counter
logo_RTM
RadiA
Software pro numerickou
2D simulaci tepelného sálání

Autoři:
Josef Plášek, Ondřej Šikula
- HOME

 
Software RadiA umožňuje nestacionárně modelovat přenos tepla sáláním v libovolné 2D geometrii v kombinaci s 1D nestacionárním vedením tepla. Výstupem je časově neustálené rozložení střední radiační teploty v ploše. Software RadiA je algoritmizován v objektově orientovaném programovacím jazyce C# založený na platformě .NET Framework. Software pracuje na různých operačních systémech společnosti Microsoft. Do operačních systémů starších nežli Windows Vista, se.NET Framework instaloval pomocí aktualizačního balíčku. Od operačního systému Windows Vista (Windows 7, Windows 8 atd.) je plně podporován již v jádru operačního systému. Zdrojový kód obsahuje přes 8000 řádků a je členěn do 25 logických tříd.
Software RadiA 1.0 ke stažení zde:
Tento software je chráněný a lze jej využívat pouze za licenčních podmínek autorů.
stahnuti_softwaru_RadiA

KONTAKT:  Ing. Josef Plášek, Ing. Ondřej Šikula, Ph.D.

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta Satvební, Ústav TZB Veveří 331/95 602 00 Brno
tel.: +420 541 147 923
fax: + 420 541 147 922

DOMÁCÍ STRÁNKA
Software CalA
email: plasek
.j@fce.vutbr.cz, sikula.o@fce.vutbr.cz 
Náhled programu - RadiA 1.0
ukazka_prace_se_softwarem_RadiA  


Ukázka z práce s programem -  princip výpočtu metodou Ray-Tracing (RTM) a Surface to Surface (S2S) 
           princip_metody_RTM

princip_metody_S2S
Průběh řešení nelineární nelineární soustavy rovnic - RadiA 1.0
RadiA_prubeh_vypoctu 

V externím programu zpracované výsledky simulace provedené v softwaru RadilA - časově neustálené sdílení tepla v průmyslové hale vytápěné sálavými horkovodními panely
        trans_animace_hala_MRT