CT 52  -  TECHNIKA PROSTŘEDÍ od roku 2011

 

Chcete-li něčeho dosáhnout (například se zde něco naučit), je tu dobrá rada klasika české astronomie.

Týden

Přednáška

Cvičení

1- Příklady (každému budou zadány 2 v každém týdnu)

2- Experimentální úlohy (řeší tým 3 až studentů, pro každého 1 úloha za semestr)

Užitečné linky

Doplňují a rozšiřují informace z přednášek, mohou být vodítkem do cvičení.

1

 

Faktory ovlivňující kvalitu vnitřního prostoru

  Oslunění staveb a vnitřního prostoru

Příklady pro kombi studium: 1.1.1/1.1.5

   Sluneční hodiny

Fyzika globálního oteplování

Průchod slunce atmosférou

Pohyb Slunce po obloze, vhledem k rovníku a obratníkům

Sluneční hodiny s návodem, se zamyšlením, šablonami,

2

 

Tepelná pohoda a rovnováha člověka

   Orientace budovy a její tepelná bilance

Příklady pro kombi studium: 2.1.1/2.1.4,2.1.7

   Výkon otopného tělesa

Tepelná bilance slunečního záření

Ochlazování těla konvekcí

Adiabatické chlazení předmětů, člověka

O hypotermii ve venkovních podmínkách.

 

 

 

3

Vlhkost v budovách

  Produkce tepla člověkem

Příklady pro kombi studium: 3.1.5/3.1.2

   Energetická bilance člověka

 

4

 

Hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu budov

   Vlhkost vzduchu a mikroklima budov

Příklady pro kombi studium: 4.1.6/4.1.7

   Odpar vody z volné hladiny

O vnitřním prostředí budov – celkem přehledná učebnice.

 

5

Vzduch, který dýcháme

   Hodnocení tepelně vlhkostního mikroklimatu

Příklady pro kombi studium: 5.1.4/5.1.8, 5.1.10

   Tepelně vlhkostní MK v učebnách

Článek mmj. o kvalitě vzduchu

6

 

Hodnocení a zvyšování kvality vzduchu

   Kvalita vzduchu a větrání

Příklady pro kombi studium: 6.1.1, 6.1.2/6.1.5

   Hra s vůněmi

Aplikace nanonátěrů na povrchy

7

 

Hygienické požadavky na pracovní prostředí

   Pracovní prostředí

Příklady pro kombi studium: 7.1.1/7.1.3

   Kvalita vzduchu

 

8

 

Energetická náročnost a legislativa ČR

   Systémy vytápění a mikroklima budov

Příklady pro kombi studium: 8.1.9/8.1.4, 8.1.7

  Protisluneční ochrana budov

Vysvětlující a doprovodné texty k NKN

 

9

 

ENB –  vytápění a chlazení

  ENB – okrajové podmínky a teplá voda

Příklady pro kombi studium: 9.1.2/9.1.3

 

10

 

ENB –  osvětlení a teplá voda

 Tepelná bilance a potřeba tepla pro vytápění

Příklady pro kombi studium: 10.1.1/10.1.5

 

11

 

ENB – větrání

  Energetická náročnost osvětlení

Příklady pro kombi studium: 11.1.1/11.1.5  

 

12

 

Problematika nízkoenergetických budov

 ENB – větrání / klasifikace

Příklady pro kombi studium: 12.1.1, 12.1.3/12.1.5

Energetická fasáda

13

 

Další složky mikroklimatu budov

         Zápočet

 

TABULKY PRO ÚLOHY DO CVIČENÍ ZDE

VZOROVÝ TEST KE ZKOUŠCE A TYPICKÉ ZKOUŠKOVÉ PŘÍKLADY ZDE

Výborný test na logické myšlení, které u zkoušky (i v životě) potřebujete ZDE.

Informace k průběhu výuky pro prezenční studium

Ke každé přednášce si můžete stáhnout pdf soubor s prezentací. Nezapomínejte, že se jedná o obrazovou dokumentaci k přednášce, nikoli o kompletní výklad. V přednášce č. 7 proběhne test, jehož výsledek bude přičten ke zkoušce uzavírající předmět (max. 12 b.). Na konci stránky je doporučená literatura.

Cvičení se sestává ze souboru několika úloh, které budou zadány v jednotlivých cvičeních. V zadání příkladů se používá pořadové číslo studenta, které je dnem z data narození (15.6.1979 – n = 15). Každý student absolvuje kromě cca 11 početních úloh (každá ze 2 příkladů) také 1 experiment, který zpracuje rovněž ve formě protokolu. První příklad bude vždy řešený, hromadně vysvětlený ve třídě a každý si z něho zhotoví výpis použitých, obecně platných vzorců, identifikuje veličiny a zapíše k nim správné jednotky. Druhý příklad vyřešíte samostatně nebo ve skupinách podle zadání a situace.

Nemůžeteli se z objektivních důvodů dostavit do cvičení, můžete si je nahradit v jiný termín (jinou RJ). Omlouvají se 2 absence.

Všechny úlohy budou zpracovány v samostatných protokolech nebo sešitě formátu A4, samozřejmostí je nadpis úlohy, jméno autora a odpovídající formální úroveň. Úlohy je nutno zpracovávat průběžně během semestru. Na závěr semestru budou všechny vloženy do nadepsané papírové obálky s klopami a předloženy k zápočtu. Vaše aktivita a výsledky ve cvičení budou zhodnoceny body 0 až 5, které Vám budou přičteny u zkoušky.

Informace k průběhu výuky pro kombinované studium

Účast na povinném soustředění nutná, dále doporučená účast na min. jednom soustředění nepovinném s průběžnou konzultací úloh. Kromě času v rozvrhu můžete využít i jiné dny a hodiny v pracovním týdnu.

Úlohy jsou zadány v horní tabulce – z prvního řešeného příkladu vypíšete všechny obecné vzorce, popíšete názvy veličin a jejich jednotky. Druhý příklad vypočítáte. Příkladů může být více, např. 3.1.8, 3.2.9/3.1.12, 3.1.1 – příklady před lomítkem k výpisu vzorců, příklady za lomítkem k řešení.

V zadání příkladů se používá pořadové číslo studenta, které je dnem z data narození (15.6.1979 – n = 15). Všechny příklady (i výtah vzorců k prvnímu příkladu) k zápočtu doručit osobně nebo emailem nebo poštou do konce výukové části letního semetru. Pokud posíláte příklady elektronicky (pdf, doc, jpg) pojmenujte soubor vaším jménem a čísly řešených úloh (např. Novak_1234). Děkuji. Výsledky budou zveřejněny a následně aktualizovány na http://technikaprostredi.capsa.cz/, pokyny níže.

Zkouška je písemná a identická s prezenčním studiem, takže se zapisujete do běžných termínů ve zkouškovém období.

Za každou, v povinných příkladech neřešenou úlohu navíc dostanete bonus 2 body. Můžete si ji libovolně vybrat z celé sbírky. Nejvíce můžete získat 16 bodů. Ty se Vám započtou do hodnocení zkoušky, která má nominální rozsah 0 až 100 b (ECTS).

LITERATURA pro všechny

Prezentace přednášek výše ke stažení. Studování řešených příkladů, koumání nad neřešenými. Ve sloupci Užitečné linky jsou odkazy k zajímavým článkům se studovanou tématikou.

Jokl, M.: Zdravé obytné a pracovní prostředí. ACADEMIA, Praha 2002.

Horká H., Rubinová O., Gebauer G.: Vzduchotechnika. ERA, Brno 2005

Počinková M., Rubinová O., Čuprová D.: Úsporný dům. Computer Press, Brno 2012

NAMĚŘENÁ DATA Z EXPERIMENTÁLNÍCH ÚLOH KE STAŽENÍ jsou mnohdy větší soubory
a ukládány proto na http://technikaprostredi.capsa.cz/, kam se můžete volně přilásit: Login i heslo je „skolajekrasna“.

Tam budou průběžně k dispozici všechna naměřená data, takže si můžete prohlédnout i výsledky z jiných tříd. Chcete-li, aby se ostatní pokochali vašimi výtvory, stačí vložit J. Můžete se také podívat na nejkrásnější sluneční hodiny z prvního cvičení.