Olga Rubinová

Najdete mě v m.č. E512 vpravo od výtahu

Konzultace pro všechny studenty je možná na základě písemné rezervace.

Je to opatření zejména pro Vás, aby se omezily fronty na chodbách a neúčelné čekání. Zapisujte se prosím online do volných termínů a čas pak prosím dodržujte.

Pro všechny mnou vyučované předměty byly vytvořeny elektronické kurzy v systému Moodle 3x. Studenti budou k jednotlivým kurzům přiřazováni dle rozvrhu.

Tyto kurzy budou udržovány v aktuální podobě dle učebních osnov a stavu techniky. Soubory bloudící volně po internetu jsou vždy bez záruky obsahu. Nepřispívejte k šíření výukových podkladů do nekontrolovatelného světa internetu.