Doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D.

Profil

Vysoké učení technické v Brně: profil VUT - Fakulta stavební, Ústav TZB: profil FAST-TZB

Znalectví

Jmenování rozhodnutím ministra spravedlnosti ČR znalcem pro obory:
- stavebnictví, odvětví stavební odvětví různá, specializace technická zařízení budov - vzduchotechnická zařízení, klimatizace
- ekonomika, odvětví ekonomická odvětví různá, specializace rozpočtování - vzduchotechnická zařízení, klimatizace

Oprávnění MPO

Na základě Ministerstva průmyslu a obchodu ČR podle zákona č.406/2000Sb. ve znění pozdejších předpisů seznam oprávněných osob oprávnění provádět:
- vypracovávat průkazy energetické náročnosti budovy
- provádět kontroly klimatizace

Výuka

  Přednášky a cvičení do jednotlivých předmětů včetně výukových pomůcek naleznete zde :Přednášky a cvičení Technický popis software TERUNA v1.5b pro výpočet mikroklima budov a psychrometrie nutné pro návrh VZT zařízení rozšířené o výpočet odparu z vodní hladiny a výpočet bazénové jednotky naleznete zde :TERUNA v1.5 Instalace plné verze je zdarma bez registrace. Program je určen pro výukové účely.

Seznam publikovaných prací

 1. Aktualita - článek OD NÁPADU K VÝROBKU ANEB APLIKOVANÝ VÝZKUM V PRAXI, celý článek je možné přečíst zde: celý text článku
 2. Olga a Aleš Rubinovi: Klimatizace a větrání, nakladatelství ERA 2004, ISBN: 80-86517-30-6
 3. Olga Rubinová, Antonín Kašpar, Aleš Rubina: Teplovzdušné vytápění rodinného domu očima projektantů vzduchotechniky, časopis Topenářství a instalace 3/2004
 4. Olga Rubinová, Aleš Rubina: Poznatky z projektování čistých prostor ve zdravotnictví. Vliv hydraulických vlastností potrubní sítě na funkčnost klimatizačního zařízení, časopis Klimatizace 7/2004
 5. Olga a Aleš Rubinovi: Modelování protisluneční ochrany budov, příspěvek na konferenci Klimatizace a větrání 2004, Společnost pro techniku prostředí
 6. Gebauer, Horká, Rubinová, Rubina : Vzduchotechnika – kapitola č.17, ERA 2005
 7. Rubinová O., Rubina A: Využití termografie v TZB, www.tzb-info 2006
 8. Rubinová O., Rubina A.: Findings from running of air conditioning in clean spaces, konference Větrání a klimatizace 2006, Praha
 9. Rubinová O., Rubina A.: Návrh klimatizačního systému s využitím tepelného modelu budovy, konference Simulace budov a techniky prostředí 2006, Praha
 10. Rubina A.: Recyklace tepla ve vzduchotechnice a klimatické podmínky ČR, 8. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach 2007, ISBN 978-80-8073-789-4
 11. Rubina A. Rubinová O : Výpočtový model tepelného chování objektu polní nemocnice, 18. Konference Klimatizace a větrání 2008, ISBN 978-80-02-01978-7
 12. Rubina A.: Vzduchotechnické systémy pro čisté prostory operačních sálů, odborná monografie, STP - územní centrum Brno, Praha 2008, ISBN 978-80-02-02065-3
 13. Rubina A., Uher P.: Obrazy proudění vzduchu na standardním operačním sále, Sborník 5.konference IBPSA-CZ, Brno 2008, ISBN 978-80-254-3373-7
 14. Rubina A.: Nový prvek pro přívod vzduchu na standardním operačním sále - kombinovaný laminární strop, příspěvek na konferenci Technická zařízení staveb a energie budov, Brno 2009, ISBN 978-80-7204-629-4
 15. Rubinová O., Rubina A.: Vzduchotechnika v energetickém hodnocení budov, www.tzb-info 2009
 16. Rubina A., Rubinová O.: Úspory energie pro dopravu vzduchu ve vzduchotechnice, www.tzb-info 2009
 17. Rubinová O., Rubina A.: Větrání koupelen - jak si vybrat správný ventilátor?, www.tzb-info 2009
 18. Rubina, A.; Andrys, P.; ELL, J.: Experimentální hodnocení účinnosti entalpického výměníku vzduch - vzduch, časopis Topenářství a instalace 8/2009, ISSN 1211-0906
 19. Rubina A.: Modelování obrazů proudění vzduchu ve standardním operačním sále, časopis Český instalatér 3/2010, ISSN 1210-695x
 20. Rubina A.: Nový prvek pro přívod vzduchu na standardním operačním sále – kombinovaný laminární strop, časopis Český instalatér 3/2010, ISSN 1210-695x
 21. Rubinová O., Rubina A., Staňková K.: Co očekáváme od větrání koupelny?, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2010
 22. Rubina A.: Modelování obrazů proudění vzduchu ve standardním operačním sále, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2010
 23. Rubina A.: Nový prvek pro přívod vzduchu na standardním operačním sále – KLS, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, 2010
 24. Rubina A.,Rubinová O.: CT52 Technika prostředí - sbírka příkladů,učebnice, 2010
 25. Rubina A.,Rubinová O.: Ekonomické hodnocení výběru velikosti vzduchotechnické jednotky, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Praha, 2010
 26. Rubina A.,Rubinová O.: Ekonomické hodnocení návrhu vzduchotechnického potrubí, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Praha, 2010
 27. Rubinová O.,Rubina A.: Innovation of teaching for creative learning, příspěvek na konferenci International Scientific Conference People, Buildings and Environment 2010, ISBN 978-80-7204-705-5, 2010
 28. Rubina A., Postupa M.: Ochrana před hlukem a vzduchotechnika, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, technické vydavatelství Praha, Praha, 2010
 29. Rubina A., Optimalizace distribuce vzduchu v prostorách s vysokými nároky na čistotu prostředí,VUTIUM, ISSN 1213-418X, Brno, 2011
 30. Rubinová O.;Rubina A., 100+1 Příklad z techniky prostředí, spec. publikace, ISBN 978-80-7399-265-1, Tribun EU, Brno, 2011
 31. HIRŠ J.;HORÁK P.;HOŘÍNKOVÁ L.;HUBÁČKOVÁ B.;MOHAPL M.;OSTRÝ M.;POČINKOVÁ M.;RUBINA A.;RUBINOVÁ O.;ŠUHAJDA K.,Technické vybavení nízkoenergetických domů - teoretické základy, učebnice, , ISBN 978-80-254-8921-5, Havlíčkuv Brod, 2011
 32. Rubinová O.; Rubina A.: Ověření účinnosti zařízení pro zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu v reálném provozu, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2011
 33. Rubina A.; Tesař Z.: Význam modelování fyzikálních jevů a užitného vzoru pro vývoj nové technologie, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2011
 34. Rubinová O.; Rubina A.: Příklad z techniky prostředí - tepelné čerpadlo, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha, Praha, 2011
 35. Rubina A.; Rubinová O., Uher P.: Proudění vzduchu na operačním sále, příspěvek na 21.odborné konferenci s mezinárodní účastí spojená s prezentací firem na téma Aktuální otázky dezinfekce a sterilizace, Rožnov pod Radhoštěm, 2011
 36. Rubina A.; Rubinová O.: Příklad z techniky prostředí - vlhkost vzduchu a sesychání dřeva, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha, Praha, 2011
 37. Rubina A.; Tesař Z.; Blasinski P.: Modelování fyzikálních jevů 1 - Odpar z vodní hladiny, článek v TZB Info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2011
 38. Rubina A.; Tesař Z.; Rubinová O.: Software TERUNA v1.5b Modul pro odpar vody z hladiny a návrh bazénových jednotek,FAST-TZB, Brno, 2011
 39. Rubina A.; Tesař Z.; Rubinová O.: Modelování fyzikálních jevů 2 - VZT jednotka a spotřeba energie na odvlhčování, článek v TZB Info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2011
 40. Rubina A.; Andrys P.; Tesař Z.: Požadavky na požární větrání z pohledu projektanta VZT a praxe, článek v Topenářství a instalace, ISSN 1211-0906, Praha, 2012
 41. Rubina A.; Tesař Z.: Venkovní klimatické podmínky při návrhu VZT systémů v praxi, článek v článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2012
 42. Rubina A.; Rubinová O.: Příklad z techniky prostředí - Intenzita osálání, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha, Praha, 2012
 43. Rubina A.Trendy vzduchotechniky 2012 - Náklady a efektivnost, bazénové aplikace, Rakousko, Filzmoos 2012, odborná vyžádaná přednáška
 44. Rubina A.; Blasinski P.: Vliv chladícího výkonu na odvlhčování, článek v článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2012
 45. Rubina A.; Měrka V.: Bazénová vzduchotechnika – efektivní a provozně úsporné navrhování, příspěvek na odborné 20. konferenci Klimatizace a větrání 2012, ISBN: 978-80-02-02375-3, Praha 2012
 46. Rubina A.; Blasinski P.; Tesař, Z.: Software for the design of swimming pool dehumidifiers units, příspěvek na mezinárodní konferenci IX. International Scientific Conference FCE TUKE, ISBN 978-80-553-0905-7, Košice, 2012
 47. Vrána J.; Počinková M.; Rubina A.: Průvzdušnost oken a dveří a přívod vzduchu k plynovým spotřebičům, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha 2012
 48. Rubina A.; Uher P.; Wagner J.: Akustika ve vzduchotechnice, článek v TZB Haus Technik, ISSN 1803-4802, Jaga Media, s.r.o., Praha, 2012
 49. Blasinski P.; Rubina A.: Praktické poznatky z měření vnitřního mikroklimatu koupelen, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2012
 50. Rubina A.: Vzduchotechnika a její význam pro vnitřní prostředí budov ve zdravotnictví-vyžádaná přednáška, sympozium: Speciální technická zařízení nemocničních budov, ČSZT, Praha, 2012:PREZENTACE PREDNASKY
 51. Rubina A.: Požadavky na vnitřní prostředí ve zdravotnictví a legislativa-vyžádaná přednáška, sympozium: Speciální technická zařízení nemocničních budov, ČSZT, Praha, 2012:PREZENTACE PREDNASKY
 52. Rubina A.: Vzduchotechnika na operačním traktu: bezpečnost pro pacienta-vyžádaná přednáška, sympozium: Perioperační ošetřovatelská péče, NCO NZO v Brně, Brno, 2012:PREZENTACE PREDNASKY
 53. Rubina A.; Blasinski P.; Tesař Z.: Metody výpočtu odparu z povrchu vodní hladiny, příspěvek na konferenci Simulace budov a techniky prostředí-7. národní konference s mezinárodní účastí, ISBN 978-80-260-3392-9, IBPSA-CZ, Brno, 2012
 54. Rubina A. Měrka V.: Bazénová vzduchotechnika – efektivní a provozně úsporné navrhování, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2012
 55. Rubina A.: Vzduchotechnika v operačním traktu - bezpečnost pro pacienta -vyžádaná přednáška, XVII. celostátní kongres instrumentářek, Infekce v místě operační rány - její prevence, Brno, 2012
 56. Rubina A.: Vzduchotechnické systémy v prostorách operačních sálů - Teplota na OS a profese MaR, 20. let Siemens BAU Brno, Brno, 2013
 57. Rubina A.: Vzduchotechnické systémy pro čisté prostory operačních sálů - Návrh vzduchotechnických systémů, Institute for International Research, Praha, 2013
 58. Rubina A.: Vzduchotechnické systémy pro čisté prostory operačních sálů - Větrání prostor a systémy vzduchových filtrů, Institute for International Research, Praha, 2013
 59. Rubina A.; Uher P.; Hirš J.: Metodika návrhu, výroby, montáže a provozování vzduchotechnických jednotek v hygienickém provedení, spec. publikace, ISBN 80-903586-5-9, Litera Brno, Brno, 2013
 60. Jelínek O.; Rubina A.: Blasinski P.: Ekvivalentní hladina akustického tlaku vnitřních prostorů v praxi, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2013
 61. Blasinski P.; Rubina, A.: Větrání koupelen - optimální průtok vzduchu, příspěvek na konferenci Sborník přednášek konference Jak dosáhnout téměř nulové spotřeby energie v budovách, ISBN 978-80-02-02456-9, Litera Brno, Brno, 2013
 62. Rubina A.; Rubinová O.; Uher P.: BT02 - TZB III Vzduchotechnika - sbírka příkladů, spec. publikace, ISBN 80-903586-6-7, Litera Brno, Brno, 2013
 63. Jelínek O.; Rubina A.: Tesař Z.: Ekvivalentní hladina akustického tlaku venkovních prostorů v praxi, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2013
 64. Rubina A.; Blasinski P.; Jelínek O.: Vliv zateplení systému ETICS na vnitřní tepelné mikroklima, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, Praha, 2013
 65. Jelínek O.; Rubina A.; Blasinski P.: Akustika a protihluková opatření ve vzduchotechnice, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, Praha, 2013
 66. Rubina A.; Blasinski P.; Tesař Z.: Software for the Design of Swimming Pool Dehumidifiers Units, článek v Selected Scientific Papers - Journal of Civil Engineering, ISSN 1338-7278, Versita, Košice, 2013
 67. Rubina A.: Kvalita zdravotní péče V. - Kvalitní vnitřní prostředí a vzduchotechnika, vyžádaná přednáška, Česká společnost pro zdravotnickou techniku, Pardubice, 2013
 68. Rubina A.; Blasinski P.: Vliv slunečního záření na mikroklima vnitřního prostoru administrativní budovy, článek v TZB Haus Technik, ISSN 1803-4802, Jaga Media, Praha, 2013
 69. Rubina A.; Blasinsky P.: Application of theoretical knowledge in the construction of an International clinical and research center, ICRC in the area at the Faculty hospital of St. Anna in Brno, příspěvek na konferenci CLIMA 2013 - 11th REHVA World Congress and the 8th International Conference on Indoor Air Quality, Ventilation and Energy Conservation in Buildings, ISBN 978-80-260-4001-9, Society of Environmental Engineering (STP), Praha, 2013
 70. Vrána J.; Počinková M. Rubina A.; Vališ I.: Technická pravidla G 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách Změna 1, platnost od 1.8.2013, GAS, Praha, 2013
 71. Jelínek O.; Rubina A.; Blasinski P.: Akustika a protihluková opatření ve vzduchotechnice, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Praha, 2013
 72. Rubina A.; Blasinski P.: Perioperační péče III. - Intenzivní medicína, Čistota na operačním sále z pohledu vzduchotechniky, vyžádaná přednáška, odborný garant: Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků, KC Nemocnice Na Homolce, Praha, 2013
 73. Rubina A.; Blasinski P.: IV. Sympozium integrované navrhování a hodnocení budov 2013, Aplikace teoretických znalostí při výstavbě mezinárodního klinického a výzkumného centra "ICRC" v areálu FN sv. Anny v Brně, Společnost pro techniku prostředí, Praha, 2013
 74. Jelínek O.; Vendlová L.; Blasinski P.; Rubina A.:Ekvivalentní hladina akustického tlaku venkovních prostorů v praxi–část 2–výsledky, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2013
 75. Výravská Z.; Vendlová L.; Rubina A.:Vliv vlastností skla na tepelnou zátěž prostoru, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha, Praha, 2013
 76. Rubina A.: Vliv povrchů místností na operativní teplotu v prostoru, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2014
 77. Rubina A.: Jak dosáhnou čistých prostor v operačním traktu pomocí vzduchotechnických systémů, konference: Čisté prostory ve zdravotnictví, Institute for International Research, Praha, 2014
 78. Rubina A.; Havlíček Z.; Hirš J.: Modelling the delineation of airflow and new access solution in a standard surgery room, článek v International Journal of Engineering ,Science and Innovative Technology, ISSN 2319-5967, IJESIT, GIP, Madhya Pradesh (India), 2014
 79. Rubina A: Vzduchotechnika, jak se to nemá dělat!? Praktické zkušenosti z realizace TZB soustav a staveb, Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2014. s. 1-23. ISBN: 978-80-214-4864- 3
 80. Rubina A.; Havlíček Z.; HiršJ.: Application of new solutions air supply to a standard operating theatre, two-way laminar ceiling panel, článek v International Journal of Current Research, ISSN 0975-833X, IJCR, India, Volume 4, Issue 1, February 2014
 81. Rubina A.: Vliv orientace prosklení budovy ke světovým stranám na její tepelnou bilanci, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2014
 82. Jelínek O.; Frič L.; Rubina A.: Akustika budov s téměř nulovou spotřebou energie, příspěvek na konferenci Sborník přednášek konference technická zařízení a kvalita vnitřního prostředí v budovách s téměř nulovou spotřebou energie, ISBN 978-80-02-02526-9, STP, Praha, 2014
 83. Blasinski P.; Rubina A.: Rotační regenerační výměníky ve vzduchotechnice, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2014
 84. Jelínek O.; Tesař Z.; Rubina A.: Průkaz energetické náročnosti budov, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2014
 85. Rubina A.; Uher P.; Blasinski P.: Vzduchotechnické systémy a čistota vzduchu na operačním sále, článek v Medicínská technika, ISSN 2336-3746, Business media CZ, s.r.o., Praha, 2014
 86. Rubina A.; Blasinski P.: Distribuce vzduchu v bazénových halách, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2014
 87. Rubina A.; Uher P.: Čištění jednotek VZT, článek v Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha, spol. s r.o., Praha, 2014
 88. Rubina A.; Blasinski P.: Mikroklíma v administratívnych budovách, článek v TZB Haustechnik, ISSN 1210-356X, JAGA GROUP, s.r.o., Bratislava, 2014
 89. Rubina, A., Stavebně technické předpoklady - Vzduchotechnické systémy pro čisté provozy, mikroklimatické podmínky, rešerše norem, XXI. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena, Brno, 2014
 90. Bernard J.; Frič L.; Rubinová O.; Počínková M.; Rubina A.; Jelínek O.: Microbio-logical aspects of energy-efficient HVAC (ventilation) systems houses, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014 - Buildings and Environment, International Conference proceedings, ISBN 978-80-214-5003-5, Faculty of Civil Enginering, Brno University of Technology, Brno, 2014
 91. Rubina A.; Blasinski P.; Frič L.: Design issues of the airconditioning systems in the spaces of swimming pool halls, příspěvek na konferenci enviBUILD 2014 - Buildings and Environment, International Conference proceedings, ISBN 978-80-214-5003-5, Faculty of Civil Enginering, Brno University of Technology, Brno, 2014
 92. Rubina A.: Opakující se vady ve vzduchotechnice a jejich příčiny,Brno, Olomouc, Praha, VADY A PORUCHY STAVEB II. - QUALIFORM, a.s., Brno, 2014
 93. Rubina A.: Tvorba prostředí budov vzduchotechnikou, spec. publikace, ISBN 978-80-214-5104-9, Vutium, Brno, 2015
 94. Rubina A.: Klimatizační systémy, spec. publikace, ISBN 978-80-214-5105-6, Vutium, Brno, 2015
 95. Rubinova O.; Rubina A.; Bernard J.; Frič L.: Mikrobiální mikroklima budov (I), článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2015
 96. Rubina A.; Blasinski P.: Teoretický výpočet zdroje vlhkosti v bazénových halách, článek v Czech Journal of Civil Engineering, ISSN 2336-7148, ScientificJournals.eu, Brno, 2015
 97. Rubinova O.; Rubina A.; Bernard J.; Frič L.: Mikrobiální mikroklima budov (II)- Sběr a kultivace vzorků z rodinných domů, článek v TZB-info, ISSN 1801-4399, Topinfo s.r.o., Praha, 2015
 98. Rubina A.; Jelínek O.: Zvukově izolační hadice ve vzduchotechnice, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2015
 99. Frič L.; Jelínek O.; Rubina A.: Výrobní technologie a její vliv na vnitřní prostředí, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2015
 100. Rubina A.; Jelínek O.; Blasinski P.: Vliv difuze vodní páry na stavby se zdroji vlhkosti, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2015
 101. Rubina A.: Vzduchotechnika a vliv na návrh topné vody pro ohřev vzduchu, článek v CTI INFO, ISSN 1214-7583, CTI ČR, Brno, 2015
 102. Rubina A.: Kvalita odvodu kondenzátu ve vzduchotechnice, 20. Mezinárodní konference se zahraniční účastí Piešťany 2015, ISBN 978-80-89216-81-9, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, Stavebná fakulta STU Bratislava, Bratislava, 2015
 103. Rubina A.: Vzduchotechnika centrální sterilizace, vyžádaná přednáška, XI. výroční konference České společnosti pro sterilizaci, Brno 20.-21.10.2015, Medical Summit Brno 2015, Brno, 2015
 104. Horák P.; Uher P.; Formánek M.; Rubina A.; Rubinová O.; Vrána J.; Kalousek M.; Kuklínková H.: Energetické hodnocení budov, spec. publikace, ISBN 978-80-214-5274-9, VUTIUM Vysoké učení technické v Brně, Brno, 2015
 105. Rubina A.; Rubinová O.; Blasinski P.: Cleanliness of ventilation ducts, indoor space and AHU, konference ENVIBUILD 2015, ISBN 978-80-227-4469, STU–Naklada-teľstvo STU, Bratislava, 2015
 106. Rubina A.: Větrání a plísně - interview, Topenářství 8/2015, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha, spol. s r.o., Praha, 2015
 107. Rubina A.; Blasinski P.: Seasonal thermal efficiency of heat recovery systems in air conditioning, příspěvek na konferenci Cassotherm 2015, ISBN 978-80-553-2438-8, Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice, Košice, 2015
 108. Rubina A.; Blasinski P.: Znečištění vzduchovodů při realizaci, článek v Czech Journal of Civil Engineering, ISSN 2336-7148, ScientificJournals.eu, Brno,2015
 109. Rubina A.; Andrys P.: Zkušenosti z vad a poruch vzduchotechnických systémů, příspěvek na kon-ferenci Sborník přednášek konference Burza zkušeností z projektování, realizace a provozování staveb, ISBN 978-80-02-02636-5, Společnost pro techniku prostředí, Novot-ného lávka 5, Praha 1, Brno FAST, 2016
 110. Rubina A.; Rubinová O.; Blasinski P.: Cleanliness of ventilation ducts, indoor space and AHU, článek v Journal of Sustainable Construction Materials and Technologie ISSN 2458-973X, Yildiz Technical University Faculty of Civil Engineering Department of Civil Engineering, Istanbul, Turkey, 2016
 111. Rubina A.; Blasinski P.; Rubinová O.: Vzduchotechnika, díl 1, co je to vzduchotechnika?, článek v CTI INFO, ISSN 1214-7583, Cech topenářů a instalatérů ČR, Brno, 2016
 112. Rubina A.; Blasinski P.; Rubinová O.: Vybrané statě ze vzduchotechniky, CT002 přednášky, skriptum, ISBN 978-80-905768-5-8, LITERA BRNO, Brno, 2016
 113. Rubina A.; Vytasil M.: Simulace tepelného mikroklimatu vnitřního prostoru, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2016
 114. Blasinski P.; Rubinová O. Rubina A.: Vybrané statě ze vzduchotechniky – sbírka příkladů, CT002, skriptum, ISBN: 978-80-214-5421-7, VUTIUM Brno, Brno 2016
 115. Rubina A.: Čisté prostory pro přípravu sterilních léčiv, Sborník abstraktů přednášek 20. kongresu nemocničních lékárníků, ISBN 978-80-906647-0-8, Česká farmaceutická společnost ČSL JEP, Hradec Králové, 2016
 116. Rubina A.; Uher P.; Blasinski P.: Optimization of Thermal Stability of Atrium based on Computational Modeling, článek v Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Trans Tech Publications Inc., Switzerland, Zurich, 2016
 117. Rubina A.; Blasinski P.; Rubinová O.: Vzduchotechnika, díl 2, Zpětné získávání tepla, článek v CTI INFO, ISSN 1214-7583, Cech topenářů a instalatérů ČR, Brno, 2016
 118. Rubinová O.; Rubina A.; Mohelníková J.: Microbial analysis of Heating systems' surfaces, článek v International Journal of Environmental & Agriculture Research, ISSN 2454-1850, AD Publications, India, 2016
 119. Rubina A.; Blasinski P.; Rubinová O.: Vzduchotechnika – díl 3, Chlazení, článek v CTI INFO, ISSN 1214-7583, Cech topenářů a instalatérů ČR, Brno, 2017
 120. Rubina A.; Blasinski P.:Soubor přednášek pro podporu odborného vzdělávání - Vzduchotechnika, GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., Olomouc, 2017
 121. Rubina A.: Trendy vzduchotechniky 2017 - Některé „chyby“ ve vzduchotechnice projekční, realizační, přednáška REMAK, a.s., Filzmoos, 2017
 122. Rubina A.; Vytasil M.; Blasinski P.: Vzduchotechnika – díl 4, Povrchová teplota chladiče, článek v CTI INFO, ISSN 1214-7583, Cech topenářů a instalatérů ČR, Brno, 2017
 123. Rubina A.; Viktorin M.: Vzduchotechnika čistých prostorů operačních sálů v praxi, VIII. sympozium GREEN WAY 2017,ISBN 978-80-02-02731-7, Společnost pro techniku prostředí (ČSVTS), Brno, 2017
 124. Rubina A.; Vytasil M.: Uspořádání chlazení pro datová centra, článek v Český instalatér, ISSN 1210-695X, ČNTL, spol. s r.o., Praha, 2017
 125. Rubina A.; Blasinski P.; Rubinová O.: Vzduchotechnika – díl 5, Kvalita odvodu kondenzátu ve vzduchotechnice, článek v CTI INFO, ISSN 1214-7583, Cech topenářů a instalatérů ČR, Brno, 2017
 126. Rubina A.; Blasinski P.; Rubinová O.: Vzduchotechnika – díl 6, Adiabatické chlazení, článek v CTI INFO, ISSN 1214-7583, Cech topenářů a instalatérů ČR, Brno, 2017
 127. Rubina A.: Přirozený přívod vzduchu pro plynové spotřebiče, zborník prednášok 22. medzinárodnej vedecko-technickej konferencie zdravotnej techniky SANHYGA 2017, ISBN 978-80-89878-12-3, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS , Piešťany, 2017
 128. Vrána J.; Rubina A.; Vališ I.: Technické pravidlo TPG 908 02, Přívod spalovacího vzduchu do vnitřních prostorů se spotřebiči na plynná paliva s výkonem 50kW a větším, Český plynárenský svaz, ISBN 978-80-87992-39-5, Praha, 2017
 129. Rubina A.; Uher P.; Blasinski P.: Analysis of the thermal microclimate of the hospital bedroom using CFD simulation, příspěvek na konferenci 2nd International Conference on the Sustainable Energy and Environmental Development, ISBN 978-83-944254-4-9, Publishing house of the Institute for Sustainable Energy, Krakow, 2017
 130. Rubina A.; Vrána J.: Jak se řeší přívod vzduchu pro spalování v TPG 704 01 a TPG 908 02, článek v Plyn. (Gas.) Český plynárenský svaz JE JL, ISSN 0032-1761, Praha, 2017
skola vyuka

Užitný vzor č.1

Na základě výsledků získaných při řešení dílčích teoretických a praktických úloh v disertační práci byla navrhnuta zcela nová konstrukce přívodního koncového prvku pro operační sály a jiné čisté prostory, jakým je laminární strop nové generace (LSK).
Následně byla udělena tomuto novému prvku ochranná známka ve formě užitného vzoru.
Pro ověření funkčních vlastností byl zhotoven model, který byl podroben testování v laboratorních podmínkách. Uvedený LSK nové generace zajistí optimální distribuci „čistého vzduchu“ a eliminaci „špinavých“ stávajících míst v rámci klasického řešení
VZT systému na OS. Teoretické řešení bylo zaměřeno na analýzu obrazu proudění vzduchu v OS, které je velmi specifické v porovnání s obrazy proudění v běžných místnostech a na tepelné děje, které zde probíhají a utváří tepelnou složku vnitřního prostředí.
Experimentální část práce probíhala jednak v reálných stavbách, jednak na modelu. Cílem měření v moderním OS bylo ověření nebo i vyvrácení některých hypotéz o proudění vzduchu a rozložení koncentrací aerosolu, základních parametrech čistého prostoru.


Užitný vzor č. dokumentu CZ 17934 U1.

laminární strop

Užitný vzor č.2

Zařízení je umístěno v laboratoři TZB a nese název "EXperimentální box".Díky tepelné izolaci a vzduchotěsnosti probíhá veškerá výměna energie a hmoty s vnějším prostředím pouze prostřednictvím větracího vzduchu. Po tepelné stránce tedy experimentální box funguje jako kalorimetr. Časovou konstantu lze přizpůsobit vloženou akumulační hmotou. Tím je umožněno měření produkce tepla, vodní páry nebo jiných látek vznikajících v experimentálním boxu.
Tomuto zařízení byla udělena ochranná známka ve formě užitného vzoru.
Experimentální box je výsledkem společné vědecké práce s Medelovou univerzitou v Brně. Původci jsou : Ing.Aleš Rubina,Ph.D., Ing.Olga Rubinová,Ph.D. a Dr.Ing.Zdeněk Havlíček


Užitný vzor č. dokumentu CZ 21217.

Užitný vzor č.3

"Kalorimetrická komora pro malá zvířata".Kalorimetrická komora je určena pro malá zvířata do 7 kg a slouží k vytvoření izolovaného vnitřního prostoru s nastavitelnými parametry teploty vzduchu, intenzity větrání a světelného režimu pro simulování mikroklimatických podmínek. Po tepelné stránce tedy kalorimetrická komora funguje jako kalorimetr, který během měření využívá přímé kalorimetrie. Kalorimetrická komora podle technického řešení umožňuje v krátkých časových intervalech sledovat respirační koeficient, tj. poměr vydaného oxidu uhličitého a spotřebovaného kyslíku. Vzhledem ke skutečnosti, že je pro danou hodnotu všeobecně známý příslušný kalorický ekvivalent, lze vypočíst produkci tepla nebílkovinných zdrojů. Produkce tepla z bílkovinných zdrojů je pak dopočtena po konečné analýze dusíku ve výkalech a v moči.
Tomuto zařízení byla udělena ochranná známka ve formě užitného vzoru.
Kalorimetrická komora je výsledkem společné vědecké práce s Medelovou univerzitou v Brně. Původci jsou : Prof.MVDr.Ing. Petr Doležal,CSc.,Dr.Ing.Zdeněk Havlíček, Doc.Ing.Jiří Skládanka,Ph.D, Ing.Olga Rubinová,Ph.D.,Doc.Ing.Aleš Rubina,Ph.D.,Ing.Petr Sláma,Ph.D.


Užitný vzor č. dokumentu CZ 22725.

Užitný vzor č.4

"Zařízení pro vytvoření sušených preparátů žaludků zvířat".Zařízení je určeno pro vytvoření sušených preparátů žaludků, které by orgány nedeformovalo a zajistilo jejich kontinuální a rovnoměrné sušení. Výše zmíněné nedostatky odstraňuje do značné míry zařízení pro vytvoření sušených preparátů žaludků zvířat podle technického řešení jejíž podstata spočívá v tom, že sestává z přívodního vzduchového potrubí, odsávacího vzduchového potrubí a vzduchotěsné komory.
Tomuto zařízení byla udělena ochranná známka ve formě užitného vzoru.
Zařízení je výsledkem společné vědecké práce s Medelovou univerzitou v Brně. Původci jsou : Prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc., Dr. Ing. Zdeněk Havlíček, Doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D, Ing. Petr Sláma, Ph.D., Ing. Aleš Pavlík, Ph.D, Ing. Olga Rubinová, Ph.D, Doc.Ing.Aleš Rubina, Ph.D.


Užitný vzor č. dokumentu CZ 23324.

Užitný vzor č.5

"Sběrná nádoba pro pneumatickou potrubní dopravu tuhého domovního odpadu".Cílem patentu je zefektivnit pneumatický dopravní systém nalezením vhodné sběrné nádoby, který by umožnil snížit rychlost dopravního plynu a energetickou náročnost dopravního zařízení, odstranil nedostatky přepravy odpadů v pytlích a současně umožnil snadné třídění takto přepravovaného odpadu. Nedostatky dopravy odpadů pneumatickým potrubním systémem řeší sběrná nádoba, určená pro tento druh dopra-vy odpadů, složená ze dvou rozebíratelně spojených částí, které po spojení vytvářejí kouli.
Tomuto zařízení byla udělena ochranná známka ve formě užitného vzoru.
Zařízení je výsledkem společné vědecké práce s Medelovou univerzitou v Brně. Původci jsou : Doc.Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Helena Wierzbická, Dr. Ing. Zdeněk Havlíček


Užitný vzor č. dokumentu CZ 24307.

Užitný vzor č.6

"Hybridní chladicí systém pro datová centra s využitím produkovaného tepla servery ".Hybridní chladicí systém podle vynálezu zefektivňuje a zlevňuje energetické nároky při provozu chladicího systému. Tento hybridní chladicí systém je určen pro odvod tepelné zátěže z prostorů severů, racků a jiných informačních technologií, zejména z prostorů datových center obsahující studenou a teplou uličku.
Tomuto zařízení byla udělena ochranná známka ve formě užitného vzoru.
Zařízení je výsledkem vědecké práce řešeného projektu TA04021284 - ALFA 2014, Úspora energie v datových centrech aplikací pokročilých systémů chlazení a využitím odpadního tepla s pozitivními environmentálními dopady, Technologická agentura ČR. Původci jsou : Doc.Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Olga Rubinová, Ph.D., Ing. Petr Blasinski, Ph.D., Ing. Bohumil Cimbál, Ing. Tomáš Dvořák


Užitný vzor č. dokumentu CZ 30611.

Průmyslové vzory

"Průmyslový vzor EUIPO No 004020055-0001 - CoolTop – Design, systém dvou záchytných van".Jedná se o funkční zařízení vnitřní chladící jednotky CoolTop, která je určena pro vodní chlazení datových center s napojením na zdroj chladu nebo jako volné chlazení (free-cooling) v kombinaci s venkovní adiabatickou jednotkou EcoCool.

"Průmyslový vzor EUIPO No 004020055-0002 - EcoCool – Design, systém uchycení zvlhčovacích rohoží". Jedná se o funkční zařízení venkovní chladící jednotky EcoCool, která je určena pro vodní volné chlazení pomocí vnitřní chladící jednotky CoolTeg XC a CoolTop.Adiabatické chlazení je tvořeno nástřikem vody do zvlhčovací komory a to pomocí speciálních výměnných košů. Koše obsahují recyklovatelný nasákavý materiál.

"Průmyslový vzor EUIPO No 004020055-0003 - CoolTeg Plus XC – Design, kompresorový uzel". Jedná se o funkční technické zařízení vnitřní jednotky určené pro chlazení a odvod tepelné zátěže z prostorů datových center, které jsou tvořeny teplou a studenou uličkou. Zařízení je tvořeno kompresorovou jednotkou se suchým a mokrým chlazením. Meziracková jednotka přímého chlazení je výšky 2000mm x šířky 400mm.
Průmyslové vzory jsou výsledkem řešeného projektu TA04021284 - ALFA 2014, Úspora energie v datových centrech aplikací pokročilých systémů chlazení a využitím odpadního tepla s pozitivními environmentálními dopady, Technologická agentura ČR. Původci jsou : Doc.Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Olga Rubinová, Ph.D., Ing. Petr Blasinski, Ph.D., Ing. Bohumil Cimbál, Ing. Pavel Kroupa

Patent ČR

"Sběrná nádoba pro pneumatickou potrubní dopravu tuhého domovního odpadu".Cílem patentu je zefektivnit pneumatický dopravní systém nalezením vhodné sběrné nádoby, který by umožnil snížit rychlost dopravního plynu a energetickou náročnost dopravního zařízení, odstranil nedostatky přepravy odpadů v pytlích a současně umožnil snadné třídění takto přepravovaného odpadu. Nedostatky dopravy odpadů pneumatickým potrubním systémem řeší sběrná nádoba, určená pro tento druh dopra-vy odpadů, složená ze dvou rozebíratelně spojených částí, které po spojení vytvářejí kouli.
Tomuto zařízení byla udělena ochranná známka ve formě patentu, září 2017
Zařízení je výsledkem společné vědecké práce s Medelovou univerzitou v Brně. Původci jsou : Doc.Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Helena Wierzbická, Dr. Ing. Zdeněk Havlíček


Patent č. dokumentu CZ306962 B6.

Současné aktivity

Autorizovaná osoba v oblasti techniky prostředí
Člen prezidia Cechu topenářů a instalatérů České republiky, o.s.
Člen Společnosti pro techniku prostředí
Člen IBPSA CZ
Člen České společnosti pro zdravotnickou techniku
Počet autorizovaných projektů:223(kveten 2017)
Počet znaleckých a odborných posudků:84prosinec 2017)
Počet průkazů ENB:206(prosinec 2017)

Seznam vybraných odborných prací

Projekty vzduchotechniky vztahující se k tématu Vzduchotechnické systémy pro čisté prostory a Vzduchotechnické systémy ve zdravotnictví:

operační sál
 1. Úrazová nemocnice Brno – OS a centrální sterilizace (povolení stavby, realizační projekt), Rekonstrukce objektů Ponávka 4,6 a 10, Celkový generel rekonstrukce areálu ÚN v Brně včetně novostavby trauma centra
 2. FN Brno Bohunice – Patologicko anatomický ústav (realizační projekt), Objekt SVLS 1.NP Rekonstrukce ARO na Urgentní příjem, 2.NP Rekonstrukce COS- pravá část (stavení povolení, tendrové PD) Studie Lůžkového objektu L – zateplení fasády, Nástavba objektu I1 – Traumatologická JIP + Spinální jednotka
 3. Nemocnice v Havířově – přístavba OS a centrální sterilizace, urgentní příjem, diagnostická pracoviště CT, RTG, SONO, ARO (povolení stavby, realizační projekt)
 4. Nemocnice v Příbrami – oddělení JIP, magnetická rezonance, Patologicko anatomické oddělení (povolení stavby, realizační projekt), generel vzduchotechniky pro areál Nemocnice, Rekonstrukce a dostavba areálu – 1.etapa – objekt C a F – centrální sterilizace, urgentní příjem, diagnostická pracoviště CT, RTG, SONO, oddělení ARO a JIP, operační trakt – 6 operačních sálů (povolení stavby, tendrové projekty), Úpravy pro technologii Angiopracoviště (stavební povolení,…)
 5. Nemocnice u Svaté Anny v Brně – Rekonstrukce OS a centrální sterilizace, JIP odd. Neurochirurugie (objekt J), odd. KOCHHK (objekt A), Přístavba a rekonstrukce objektu J a P ( JIP, urgentní příjem), Rekonstrukce objektu M a M1 (diagnostická pracoviště, vyšetřovny ambulance), Rekonstrukce laboratoří Patologicko anatomického ústavu - vše v rozsahu PD pro povolení stavby, tendrové dokumentace a následně projekty pro realizaci stavby
 6. Nemocnice u Svaté Anny v Brně – ICRC – Mezinárodní vědecké a výzkumné centrum, objekty A, B, C, D, E – objemové studie, generel, rozpracované stavební povolení 2006
 7. Rekonstrukce a dostavba Nemocnice Ivančice – OS, centrální sterilizace, JIP, ARO, diagnostické centrum RTG a CT, ambulance, rehabilitace (realizační projekt)
 8. Nemocnice v Břeclavi – generel vzduchotechniky pro areál Nemocnice, PD Multioborová JIP – stavební povolení , ZDS, realizační PD)
 9. Polanka nad Odrou-- klinika reprodukční medicíny ,rekonstrukce 2.NP, dva operační sály, dospávací JIP (jednostupňový projekt)
 10. FN Praha Motol - Rekonstrukce dialyzačního střediska v areálu FN MOTOL (jednostupňový projekt)
 11. Lázně Bělohrad – Lázeňský resort STROM ŽIVOTA – Lázeňský objekt (PD všech stupňů)
 12. FN Plzeň – Onkologické centrum (PD pro povolení stavby, PD pro výběr dodavatele, Realizační PD)
 13. Slezská nemocnice v Opavě – Oční operační sál, pavilon F, Hemodialyzační stanice, pavilon H (PD všech stupňů)
 14. FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica - Operačný trakt a súvisiace priestory - prístavba, rekonštrukcia, modernizácia, objekt A (PD pro povolení stavby, PD pro výběr dodavatele)
 15. FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica - Pavilon Infektologie (PD pro povolení stavby, PD pro výběr dodavatele a realizaci stavby)
 16. Nemocnice Boskovice – Multioborová JIP chirurgických oborů (jednostupňový projekt)
 17. Dialyzační středisko - Mariánské Lázně, Slaný, Chrudim, Vysočany – (Investor a uživatel Fresenius Medical Care - DS, s.r.o.)
 18. Spracovateľské centrum NTS SR v Banské Bystrici - PD pro stavební povolení, výběr dodavatele a pro realizaci stavby)
 19. Spracovateľské centrum NTS SR v Bratislavě - PD pro stavební povolení, výběr dodavatele a pro realizaci stavby)
 20. Nemocnice Sv.Michala,a.s. v Bratislavě - PD pro stavební povolení, pro výběr dodavatele a realizaci stavby
 21. Uherskohradišťská nemocnice – centrální objekty - PD pro územní řízení, stavební povolení, výběr dodavatele a realizaci stavby
 22. FN u sv. Anny v Brně – Pracoviště MR, budova M - jednostupňová PD
 23. Nemocnice Břeclav – Rekonstrukce stravovacího provozu - PD pro stavební povolení, výběr dodavatele a realizaci stavby
 24. ICRC FN u sv.Anny v Brně – Výkon funkce hlavního supervizora pro specializace : Vzduchotechnika, chlazení, vytápění, zdravotní technika, čisté prostory, medicinální plyny, regulace všech VZT zařízení
 25. Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s. - Centrální objekt Interního pavilonu - 1.etapa
 26. MOU Brno „Regionální Centrum Aplikované Molekulární Onkologie - ReCAMO - Výkon funkce supervizora pro specializace : Vzduchotechnika, chlazení, vytápění, zdravotní technika
 27. JIC,Přestavba - úprava VZT v budově INBIT, čisté a speciální laboratoře biologického inkubátoru Brno-jednostupňový projekt, regulace VZT zařízení
 28. Úrazová nemocnice v Brně OSCHUS, oddělení stálé chirurgické a úrazové služby -jednostupňový projekt, regulace VZT zařízení pro čisté prostory
 29. Vědeckotechnický park 4MEDi - CORPORATE BIOTECH PARK FOR MEDICAL INNOVATIONS OSTRAVA - projekt pro realizaci stavby, regulace VZT zařízení
 30. Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín - Komplexní rekonstrukce chirurgických operačních sálů a ARO - supervize a úprava VZT, regulace VZT zařízení
 31. Nemocnice Třebíč, p.o. - Přístavba pavilonu Chirurgických oborů PCHO a objektu G, realizační projektová dokumentace
 32. Nemocnice Blansko, p.o. - Rekonstrukce jednotky a úprava VZT systému operačních sálů, generální realizační projektová dokumentace, regulace VZT zařízení
 33. Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - Pavilon chirurgických oborů, úpravy systémů VZT + regulace VZT zařízení
 34. Vítkovická nemocnice, a.s. - Rekonstrukce operačních sálů - I.etapa - úpravy lůžkové části 4.NP a 6.NP, pavilonu I a operační sály - Stavební úpravy 7.NP pavilon I, regulace VZT zařízení
 35. Biology Park Brno, Campus Bohunice - Validace čistých prostorů Repromeda, komplexní příprava, regulace a čištění v rámci validace
 36. Výstavba čtyř operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní a.s., Nemocnice Teplice o.z. - projekt pro stavební povolení a realizaci stavby
 37. Plastická chirurgie LETICIA, Brno Sochorova - výstavba operačního sálu včetně zázemí na klíč (od projektu po validace a servis)
 38. Rekonstrukce operačních sálů KPRCH FN Brno – úpravy odvodního zařízení, projekt, montáž, regulace, validace
 39. Nemocnice Třebíč, doplnění systému VZT pro oční OS - rekonstrukce operačního sálu včetně zázemí (kompletní projektová dokumentace)