HLHS

Miroslav Vořechovský, prof., Ing, Ph.D.
Ústav stavební mechaniky, Fakulta stavební, VUT v Brně
e-mail: vorechovsky.m(zavinac)fce.vutbr.cz

Základní informace

Program HLHS (Hierarchical Latin Hypercube Sampling) slouží k vygenerování posloupnosti návrhů simulační tabulky s přibývajícím počtem vzorků. Metoda vytváří návrhy, které striktně splňují rozdělení vzorků v metodě Latin Hypercube Sampling. Lze je však použít kumulativně až do libovolné úrovně zjemnění. Postupně přidávané podmnožiny vzorků je provedeno za splnění požadavku statistické nezávislosti jednotlivých veličin náhodného vektoru. Teoretický rámec a podrobný popis metody je možné najít v [1,2 a 3].

Práce s programem

Po spuštění programu (soubor HSampl.exe) se objeví okno, ve kterém uživatel zvolí tři základní parametry:

  1. počáteční počet simulací (Number of samples). Jedná se o počet vzorků v počátečním návrhu LHS.
  2. počet náhodných veličin náhodného vektoru (Number of variables).
  3. počet hierarchických zjemnění návrhu LHS (Number of hierarchical levels).
Po stisknutí tlačítka "Run" program do níže uvedené tabulky. Jednotlivé úrovně návrhu jsou odlišeny podbarvením.

Testovací rám

Obrázek 1: Okno programu HLHS.exe

Poděkování

Program HLHS byl vyvinut za podpory projektu č. TA01011019 Technologické agentury České republiky (TAČR).

Reference

[1] Vořechovský, M., Extension of sample size in Latin Hypercube Sampling – methodology and software. In Strauss, Frangopol a Bergmeister (eds.) proc. of 3rd Symposium on Life-Cycle and Sustainability of Civil Infrastructure Systems, held in Vienna, Austria, IALCCE, CRC Press/Balkema, ISBN 978-0-415-62126-7, 2012, 2403–2410.
[2] Vořechovský, M. Hierarchical Subset Latin Hypercube Sampling, In Vejvoda et al (eds) PPK 2006 Pravděpodobnost porušování konstrukcí. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Faculty of Mechanical Engineering & Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o. & Asociace strojních inženýrů & TERIS, a.s., pobočka Brno, 2006, 285–298.
[3] Vořechovský, M. Hierarchical refinement of Latin Hypercube Samples, Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, in press, 2013.

Stažení

Program HLHS je ke stažení zde.