Na těchto stránkách studenti studijních skupin B1VS4 (pondělí 10:00), B1VS3 (pondělí 14:00) a B2VS3S (středa 10:00) postupně naleznou výsledky testů pro splnění podmínek k udělení zápočtu z kurzu BD001 – Základy stavební mechaniky a BD003 – Statika 1.

 

Pro aktualizaci webových stránek prosím vždy stiskněte refresh (aktualizovat, F5) !!! Jinak vám zůstane verze, která byla ve vašem prohlížeči otevřená již dříve. Děkuji za pochopení.

 

Aktualizováno 27. 4. 2018 v 14:40

 

 

Opravené (opravné) testy je možné si prohlédnout v kanceláři C511 (nejlépe po domluvě emailem).

 

Poznámka „konzul.“ v hodnocení znamená neprodlení osobní konzultaci s vyučujícím (návštěva dle emailové domluvy).

 

 

Hodně štěstí u zkoušek!

 

!!! Poslední opravný termín testu č. 4 (kurz BD001) bude ve čtvrtek 26. 4. 2018 (14:00, C511). Změny vyhrazeny

 

!!! Opravný termín testu č. 2, 3, 4 a 5 (kurz BD003) bude v úterý 24. 4. 2018 (16:00, C233). V intranetu vypsána spec. konzultace. Změny vyhrazeny

 

!!! Opravný termín testu č. 2, 3 a 4 (kurz BD001) bude v úterý 24. 4. 2018 (16:00, C233). V intranetu vypsána spec. konzultace. Změny vyhrazeny

 

!!! Opravný termín testu č. 2, 3 a 4 (kurz BD003) bude v úterý 17. 4. 2018 (16:00, C233). V intranetu vypsána spec. konzultace. Změny vyhrazeny

 

!!! Opravný termín testu č. 2 a 3 (kurz BD001) bude v úterý 17. 4. 2018 (16:00, C233). V intranetu vypsána spec. konzultace. Změny vyhrazeny

 

!!! Opravný termín testu č. 2, 3 a 4 (kurz BD003) bude v úterý 10. 4. 2018 (16:00, C233). V intranetu vypsána spec. konzultace. Změny vyhrazeny

 

!!! Opravný termín testu č. 2 (kurz BD001) bude v úterý 10. 4. 2018 (16:00, C233). V intranetu vypsána spec. konzultace. Změny vyhrazeny

 

!!! Opravný termín testu č. 2 a 3 (kurz BD003) bude v úterý 3. 4. 2018 (16:00, C233). V intranetu vypsána spec. konzultace. Změny vyhrazeny

 

!!! Opravný termín testu č. 2 (kurz BD001) bude v úterý 3. 4. 2018 (16:00, C233). V intranetu vypsána spec. konzultace. Změny vyhrazeny

 

!!! Opravný termín testu č. 2 a 3 (kurz BD003) bude v úterý 27. 3. 2018 (16:00, C233). V intranetu vypsána spec. konzultace. Změny vyhrazeny

 

!!! Opravný termín testu č. 1 a 2 (kurz BD003) a opravný termín testu č. 1 (kurz BD001) bude v úterý 6. 3. 2018 (16:00, C233). V intranetu vypsána spec. konzultace. Změny vyhrazeny

 

!!! Opravný termín testu č. 1 (kurz BD003) bude v úterý 20. 2. 2018 (14:00, C233). V intranetu vypsána spec. konzultace. Změny vyhrazeny

 

 

 

 

BD001 – Základy stavební mechaniky

 

 

·       výsledky průběžných testů (B1VS4, B1VS3)

·       řešené regulérní testy včetně výsledků: 1, 2 2 2, 3 3, 4

·       řešené opravné testy včetně výsledků: 1, 2, 3, 3 a 4, 4

·       DOMACÍ PROJEKT, odevzdání 24. 4. 2018

 

Z podmínek daných garantem předmětu:

·       Za úspěšně zvládnutý test se pokládá test, který je hodnocen známkou „A“ až „E“. Pro každý test jsou předepsány minimální požadavky pro úspěšné zvládnutí testu. V případě neúspěchu jsou k dispozici opravné termíny.

·       Budou vypsány celkem čtyři opravné termíny pro kontrolní testy i zápočtový test. Celkový počet řádných i opravných termínů je tedy osm. Nevyužité opravné termíny lze tedy využít k opravě následujících testů. Termíny budou vypsány mimo cvičení.

 

 

 

 

 

 

BD003 – Statika 1

 

 

·       výsledky průběžných testů (B2VS3S)

 

Z podmínek daných garantem předmětu:

 

·       K prověření průběžných znalostí studentů v návaznosti na opakování již probrané látky (zejména ze Základů stavební mechaniky) slouží pět krátkých jednoduchých testů:

§  Test 1 (10 minut) – Vykreslení průběhů ohybových momentů na jednoduchém lomeném nosníku s klouby i bez kloubů a s jednoduchým zatížením.

§  Test 2 (15 minut) – Vykreslení tvaru tří příčinkových čár – reakce, posouvající síly a ohybového momentu v různých průřezech na Gerberově nosníku s alespoň dvěma klouby, včetně vyhodnocení.

§  Test 3 (15 minut) – Výpočet posunutí nebo pootočení průřezu na jednoduchém nosníku metodou jednotkových sil.

§  Test 4 (15 minut) Vykreslení průběhů ohybových momentů na spojitém nosníku o dvou polích se zadanými podporovými momenty a s libovolným zatížením. Lze kombinovat krajní podpory různého typu uložení (vetknutí, kloub).

§  Test 5 (10 minut) Určení statické neurčitosti a volba základní soustavy rovinného rámu.

 

·       Zadání testů bude vytvářet a opravy testů bude provádět vždy první cvičící. Řádné termíny testů budou probíhat ve cvičeních.

 

·       Opravné termíny budou probíhat mimo cvičení – budou se vypisovat termíny (v intranetu položka „Speciální konzultace“), na které se studenti nepřihlásí, ale přímo přijdou. Neúčast na opravném termínu znamená propadnutí termínu.

 

·       Hodnocení všech testů by mělo být buď „vyhověl“ (téměř vše správně – odpovídá hodnocení A nebo B), anebo „nevyhověl“. Čím jednodušší zadání testů, tím jednoznačnější hodnocení.

 

·       Po opravení oznámí cvičící zvolenou formou (webové stránky, seznam na dveřích apod.) studentům výsledek.

 

·       Každý student musí mít pro udělení zápočtu správně napsaných všech pět testů. K dispozici bude mít celkem 10 termínů – 5 řádných a 5 opravných. Může tedy jeden příklad opravovat vícekrát, pokud ostatní testy zvládl v řádných termínech.

 

 

Průběhy N,V,M na nosníku (více viz opory pro BD001) zde.

 

 

 

 

Geometrické charakteristiky rovinných obrazců (více viz opory pro BD001) zde.