Pro správný chod aplikace Řešené numerické příklady do předmětu Statika I je nutné mít nainstalován v prohlížeči Adobe Flash Player, který je možno bezplatně stáhnout přímo ze stránek Adobe. Vidíte-li v horní části této stránky zeleně podbarvené tlačítko s nápisem "Pokračovat", není nutné Adobe Flash Player instalovat.


Základní informace:
Tato učební pomůcka vznikla za podpory Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) v roce 2010 (PROJEKT 2553/2010/G1) a je určena (nejen) studentům prezenční a kombinované formy bakalářského studia všeobecného oboru Fakulty stavební VUT v Brně. Při tvorbě příkladů byl brán ohled na platné osnovy předmětu Statika I (BD03).

Vytvořené příklady pokrývají následující témata:
- Opakování průběhů vnitřních sil na staticky určitých konstrukcích
- Určení posunů a pootočení přímých a lomených nosníků metodou jednotkových sil
- Určení posunů příhradových nosníků metodou jednotkových sil (MJS)
- Využití Vereščaginova pravidla
- Určení stupně statické neurčitosti
- Řešení staticky neurčitých nosníků silovou metodou (SM)
- Řešení staticky neurčitých rovinných rámů silovou metodou
- Řešení spojitého nosníku metodou třímomentových rovnic (MTR)
- Tabulky pro využití Vereščaginova pravidla a Tabulky podporových pootočení pro řešení MTR


Kontakt
Případné problémy, chyby, připomínky a náměty na doplnění posílejte prosím na email martinasek.j@fce.vutbr.cz.


Prosba na studenty FAST
Rádi bychom doplnili příklady o následující specifikace: čas potřebný pro studium daného příkladu, obtížnost, důležitost, popř. další Vaše nápady a postřehy.
Proto bych Vás rád požádal o zasílání těchto informací na email martinasek.j@fce.vutbr.cz.