return to the main page


Výukové videosekvence pro doplnění výkladu nelineární lomové mechaniky

Short educational videorecordings for courses of nonlinear fracture mechanics


Autoři/Authors

Jan Eliáš, Jaromír Láník & Miroslav Vořechovský

Poděkování/Acknowledgement

Tento výsledek byl získán za finanční podpory Fondu Rozvoje Vysokých Škol, projekt č. 801/2008 - Výukové videosekvence doplňující výklad nelineární lomové mechaniky. Autoři dále děkují doc. Ing. Jaroslavu Smutnému, Ph.D. za pomoc při pořizování videozáznamů a doc. Ing. Luboši Pazderovi, CSc.

The presented videosequences were created by the authors supported by project FRVŠ type G1 no. 2008/801.

Odkazy

popis videí  (pdf, in Czech)

prostý beton, velký trámec (wmv)

prostý beton, malý trámec (wmv)

drátkobeton, velký trámec (wmv)

drátkobeton, malý trámec (wmv)

prostý beton, vliv velikosti (wmv)

drátkobeton, vliv velikosti (wmv)

všechna videa (zip archiv)