return to the main page


Diplomka nebo bakalářka na mechanice?

Hledám nadané pracovité studenty pro dlouhodobější spolupráci na výzkumu. Začít je možné v kterémkoliv ročníku studia. Složitost a časovou náročnost je možné přizpůsobit. Předpokládaným výstupem je diplomová či bakalářská práce, případně články na domácích a zahraničních konferecích či v zahraničních časopisech.

Požadavky:

 • pracovitost a samostatnost
 • ochota učit se nové věci
 • rozumné matematické znalosti
 • ochota číst (české a především anglické) texty
 • základy programování (možné doučit se za pochodu)
Nabízená témata:
 • modelování únavového porušení kvazikřehkých materiálů
 • dynamické simulace zrnitých materiálů (štěrk)
 • použití lineární a nelineární lomové mechaniky
 • studium a rozvoj diskrétních modelů pro heterogenní materiály
 • pravděpodobnostní výpočty únosnosti konstrukcí
 • analýzy konstrukcí a konstrukčních prvků v komerčních MKP programech (Atena, Ansys, Abaqus)
 • provádění a vyhodnocování lomových experimentů betonu
 

Středoškolská odborná činnost

Jakub Koňárek. Variačnı́ řešenı́ okrajové úlohy v elasto-statice, 2020. pdf (2. místo v krajském a 8. místo v celostátním kole SOČ v sekci Fyzika)


Obhájené bakalářské práce

Monika Středulová. Optimization of prestressed concrete tendon path, 2018. pdf
Martin Ladecký. Integrace mikrostrukturálních vysoce oscilujících bázových funkcí, 2016. pdf (práci ve skutečnosti vedl Jan Novák z ČVUT)
Kateřina Bónová. Analýza šíření trhliny pomocí J-integrálu, 2016. pdf
Josef Květoň. Porovnání omezovačů lokalizace, 2013. pdf
Radek Dubina. Nelineární analýza únosnosti železobetonové základové patky, 2012. pdf


Obhájené diplomové práce

Kateřina Bónová. Výpočet dráhy trhliny podle lineární lomové mechaniky, 2017. pdf
Josef Květoň. Simulace porušení betonu pomocí nelokálniho modelu, 2015. pdf
Radek Dubina. Diskrétní modelování štěrku pro železniční svršek, 2014. pdf


Obhájené disertační práce

Josef Květoň. Static and dynamic analysis of plain and fiber-reinforced concrete using discrete meso-scale model, 2020. pdf
Jan Kaděrová. Probabilistic discrete model of concrete fracturing, 2018. pdf


Jan Eliáš

Institute of Structural Mechanics
Faculty of Civil Engineering
Brno University of Technology
Veveří 331/95
602 00 Brno
Czech Republic
http://www.fce.vutbr.cz/STM/elias.j
E-mail: elias.j@fce.vutbr.cz
Phone: +420 541 14 7132