return to the main page


Current Projects


 • Coupled discrete meso-scale model for mechanics and transport phenomena in concrete
  Czech Science Foundation GA19-12197S, principal investigator
 • 2019-2021

 • Fatigue of structural concrete driven by cumulative measure of shear strain
  Czech Science Foundation GC19-06684J
 • 2019-2021

 • Deciphering the mechanisms of mammary epithelial branched pattern formation through iterative biological and mathematical modelling
  Grant Agency of Masaryk University MUNI/G/1446/2018
 • 2019-2021


  Finished Projects


 • Development of advanced sampling methods for statistical analysis of structures
  Czech Science Foundation GA16-22230S
 • 2016-2018

 • Discrete fracture models: adaptive remeshing, energy release rate, and stress along boundaries
  Czech Science Foundation GJ15-19865Y, principal investigator
 • 2015-2017

 • Zohlednění rychlosti zatěžování v sekvenčně lineárních řešičích
  Vysoké učení technické v Brně, Fakulta Stavební, principal investigator
 • 2014-2015

 • Stochastic Discrete Modeling of Fracture Processes in Heterogeneous Materials
  Ministry of Education, Youth and Sports of Czech Republic LH12062, principal investigator
 • 2012-2014

 • Modeling of granular geomaterials by discrete element method
  Czech Science Foundation GPP105/11/P055, principal investigator
 • 2011-2013

 • Výukové videosekvence doplňující výklad nelineární­ lomové mechaniky
  Ministry of Education, Youth and Sports of Czech Republic results, principal investigator
 • 2008