English

 ARCHITEKTURA POZEMNÍCH STAVEB (APS)

Příprava na talentové zkoušky
Zajišťuje Ústav architektury FAST VUT v Brně


 GEODÉZIE A KARTOGRAFIE (GK), MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ (ME), STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ (SI)

Jarní přípravné kurzy
Zajišťují Ústav matematiky a deskriptivní geometrie a Ústav fyziky FAST VUT v Brně; kurzy ještě nebyly vypsány