English

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KE STUDIU BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ · VZOROVÁ ZADÁNÍ

 

Na této stránce jsou uvedeny testy/zadání z přijímacích zkoušek ke studiu bakalářských studijních programů (BSP) na Fakultě stavební VUT v Brně v minulém akademickém roce. Nemusíme zajisté zdůrazňovat, že řešení jednotlivých úloh, uvedené ve zveřejněných testech, v "ostrých" testech nenajdete.

 ARCHITEKTURA POZEMNÍCH STAVEB (APS)


U přijímacích zkoušek ke studiu tohoto BSP se žádné odborné testy nevypracovávají. Přijímací zkouška se skládá z těchto částí:

Talentová zkouška, u které uchazeči vypracují tří zadání:
· kresba kompozice geometrických těles,
· kresba sedící dívčí postavy (oblečené),
· návrh jednoduchého interiéru dle zadání.

Odborná zkouška, u které se hodnotí:
· odborná rozprava (konají všichni uchazeči, kteří postoupili z talentových zkoušek),
· výsledek národní srovnávací zkoušky (SCIO); uznávají se pouze testy OSP (ČR) a/nebo VŠP (SR), které musí být vykonány do 27. 04. 2019.

Výsledné hodnocení přijímací zkoušky se získá součtem bodů získaných při talentové zkoušce (max. 300 bodů), bodů z odborné rozpravy (max. 100 bodů) a výsledku národní srovnávací zkoušky (max. 100 bodů). Bližší podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici pro přijímací řízení.

 

 GEODÉZIE A KARTOGRAFIE (GK) · MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ (MI) · STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ (SI)


U přijímacích zkoušek ke studiu BSP Stavební inženýrtsví, Městské inženýrtsví a/nebo Geodézie a kartografie, budou uchazeči konat jeden kombinovaný test, sestávající z 10 příkladů z matematiky a 10 příkladů z fyziky.

· Vzorové příklady z testů z matematiky a fyziky.