English

Důležité termíny pro uchazeče o studium bakalářských studijních programů


Přijímací řízení pro AKADEMICKÝ ROK 2018-2019


 ARCHITEKTURA POZEMNÍCH STAVEB (APS)

 Podávání přihlášek ke studiu: 01. 09. 2017 – 15. 12. 2017
 Talentové zkoušky – hlavní termín: 05. 02. 2018 – 09. 02. 2018
 Talentové zkoušky – náhradní termín: 15. 02. 2018
 Odborné zkoušky – hlavní termín: 04. 06. 2018 – 08. 06. 2018
 Odborné zkoušky – náhradní termín: 15. 06. 2018
 Zápisy přijatých uchazečů (nebude náhradní termín): 02. 07. 2018


 GEODÉZIE A KARTOGRAFIE (GK), MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ (ME), STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ (SI)

1. kolo přijímacího řízení

 Podávání přihlášek ke studiu: 01. 12. 2017 – 31. 03. 2018
 Přijímací zkoušky – hlavní termín: 04. 06. 2018 – 08. 06. 2018
 Přijímací zkoušky – náhradní termín: 13. 06. 2018 – 15. 06. 2018
 Zápisy přijatých uchazečů – hlavní termín: 02. 07. 2018 a 03. 07. 2018
 Zápisy přijatých uchazečů – náhradní termín: 16. 08. 2018

2. kolo přijímacího řízení (doplňkový termín)

 Podávání přihlášek ke studiu: 01. 06. 2018 – 15. 07. 2018
 Přijímací zkoušky: 13. 08. 2018
 Zápisy přijatých uchazečů: 20. 08. 2018