English

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015-2016

01.08.2014 07:09

SMĚRNICE PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU BSP  »ARCHITEKTURA POZEMNÍCH STAVEB«

Schválena AS FAST: 04. 06. 2014   |   Vydána: 30. 06. 2014   |   Účinnost od: 15. 08. 2014

Směrnice pro přijímací řízení pro akademický rok 2015-2016 (směrnice děkana č. 5/2014) ke studiu bakalářského studijního programu

  • Architektura pozemních staveb (APS)
    s prezenční formou studia, s výukou v českém jazyce, se standardní dobou studia 4 roky (8 semestrů).

Přihlášky ke studiu tohoto BSP se přijímají od 01. 09. 2014 do 15. 12. 2014!