Ing. Radim Kolář, Ph.D.

CH015 - Průběh procesu výstavby


Přednášky k předmětu

Podmínky udělení zápočtu

  • povinná účast na přednáškách (max 2 absence)
  • seminární práce 20 – 25 stran

Seminární práce:

  • investiční záměr (cca 1/4 – 1/3)
  • charakteristika území, limity využití území, vliv stavby na životní prostředí
  • postup povolení dle stavebního zákona
  • seznam dotčených orgánů státní správy a správců dopravní a technické infrastruktury
  • vyplněná žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Termíny:

  • odevzdání seminární práce nejpozději 8.11.2017 do 10:00 v digitální podobě na email radim.kolar1@vutbr.cz.

Přednášky k předmětu CH057Poznámky

Ing. Radim Kolář, Ph.D., 2012