Kabinet nosných konstrukcí

Kabinet nenosných konstrukcí

Kabinet stavební fyziky

Kabinet rekonstrukcí

Kabinet architektonické tvorby

Kabinet požární bezpečnosti

Kabinet počítačové podpory

Kabinet anglické výuky