CH03 2014/2015 | Studijní opory do cvičení

Do cvičení z předmětu CH03 - Počítačová aplikace stavební fyziky byly v akademickém roce 2013/2014 v rámci projektu CEPRI vytvořeny studijní opory, které obsahují návody na práci s programy vyučovanými v tomto předmětu v akademickém roce 2013/2014. Studijní opory jsou dostupné v pdf formátu následujícím postupem:

  1. přihlásit se jako host: http://projekty.fce.vutbr.cz/login/index.php
  2. po přihlášení jsou studijní opory do předmětu CH03 dostupné na: http://projekty.fce.vutbr.cz/file.php/11/vystupy/predmety/CH03_opora.pdf

Aktuality | Výuka | Publikace | Odkazy | Kontakt

Copyright © 2013 - 2018, Lenka Gábrová

Kancelář: R416 | E-mail: Gabrova.L@fce.vutbr.cz