Popisná statistika

  1. Terminologie

  2. Zpracování statistických dat

  3. Měření úrovně

  4. Měření variability