Otázky z pravděpodonosti a matematické statistiky 1G