Doktorandské studium - letní semestr šk.r.2017/2018


Pravděpodobnost a matematická statistika - DA62, DA03


Doporučená literatura:

[1] Koutková,H.,Moll,I.: Základy pravděpodobnosti, skripta FAST, 2011

[2] Koutková,H,: Základy teorie odhadu, skripta FAST, 2007

[3] Koutková,H,: Základy testování statistických hypotéz, skripta FAST, 2007

[4] Koutková,H.,Dlouhý,O.: Sbírka příkladů z  pravděpodobnosti a matematické statistiky, skripta FAST, 2011

[5] Likeš,J.,Machek,J.: Pravděpodobnost, MVŠT - Matematika pro vysoké školy technické - sešit X, 1981

[6] Likeš,J.,Machek,J.: Matematická statistika, MVŠT- Matematika pro vysoké školy technické - sešit  XI, 1981

[7] Hebák, P. Kahounová, J.: Počet pravděpodobnosti v příkladech, 1994

 


Doktorandské studium - zimní semestr

 šk.r.2016/2017


Matematika - Analýza časových řad  - DA65 nebo DA02


Doporučená literatura:

Likeš,J.,Machek,J.: Matematická statistika, MVŠT XI

Škrášek,J.,Tichý, Z.:Základy aplikované matematiky III

Anděl, J.: Matematická statistika

Anděl.,J.: Statistická analýza časových řad

Cipra.T.: Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii 


Matematika - Regresní modely - DA64 nebo DA02


Doporučená literatura:

Likeš,J.,Machek,J.: Matematická statistika, MVŠT XI

Škrášek,J.,Tichý, Z.:Základy aplikované matematiky III

Anděl, J.: Matematická statistika

Meloun, M., Militký, J..: Statistické zpracování experimentálních dat

Hebák, P.: Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi