RNDr. Lucie Zrůstová, Ph.D.Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
Žižkova 17, 662 37 Brno
telefon: 541147613
2. patro, místnost číslo Z217
E-mail: zrustova.l@fce.vutbr.cz
Konzultační hodiny:
středa 10.00 - 11.40
FAST VUT VYSOKÉ
UČENÍ
TECHNICKÉ
V BRNĚ
 FAKULTA
 STAVEBNÍ

Výuka

2020/21:

BA003 Matematika 3
Přednáška: Veškeré informace najdete v přiřazeném kurzu v Moodlu.
BA004 Matematika 4
Přednáška a cvičení: Veškeré informace najdete v přiřazeném kurzu v Moodlu.