RNDr. Lucie Zrůstová, Ph.D.Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
Žižkova 17, 662 37 Brno
telefon: 541147613
2. patro, místnost číslo Z217
E-mail: zrustova.l@fce.vutbr.cz
Konzultační hodiny: pondělí 10-11.40
FAST VUT VYSOKÉ
UČENÍ
TECHNICKÉ
V BRNĚ
 FAKULTA
 STAVEBNÍ

Výuka 2019/20:

Informace ústavu M-DG k ukončení semestru.

BA008 Konstruktivní geometrie

Přednáška:
 • Informace ke zkoušce.
 • Úvodní přednáška.
 • Příklady k vytištění na přednášku:
  • 3. přednáška: řezy jehlanu a hranolu.
  • 6. přednáška: příklady na řezy a průsečíky přímek v axonometrii.
 • Samostudium (aktualizace 5.4.): Základní literatura je uvedena v úvodní přednášce. Veškerou další literaturu najdete v Moodlu. Pokud nejste do kurzu BA008 Konstruktivní geometrie, materiály pro studenty přiřazeni, napište mi prosím.
  • 6. týden semestru (9.-15.3): Z kolmé axonometrie prosím nastudujte řezy těles a průsečíky přímky s tělesem. V materiálech studujte tělesa s podstavou v půdorysně, řezy jen hranatých těles, průsečíky přímky se všemi tělesy.Na CD se jedná o kapitolu 6.7. Konstrukce těles, řezy a průsečíky přímek s tělesy. Příklady 6.35 a 6.36 vynechte. Kromě CD můžete využít i následující odkazy (příklady v geogebře jsou krokované, vyzkoušejte posuvník):
  • 7. týden semestru (16.-22.3.): Základy lineární perspektivy, CD kapitola 7.2, 7.3, 7.5, 7.7, z kapitoly 7.6 úvod a příklad 7.2. Další materiály:
   • Výše zmíněná stránka Alice Králové.
   • Přehled úloh na konstrukci délky úsečky v LP.
  • 8. týden semestru (23.-29.3.): Nedostupný střed, nedostupný úběžník, kapitola 7.8., s důrazem na obrázek 7.48 a příklad 7.12!! Dále kapitola 7.9 metody volné perspektivy. Zkuste příklady 7.17 a 7.18 řešit pomocí sklopení.
  • 9. týden semestru (30.3.- 5.4.): Kružnice v lineární perspektivě (CD kapitola 7.12). Základy kótovaného promítání (CD kapitoly 4.1, 4.2). Stručný úvod do kótovaného promítání najdete v prezentaci autorů Jana Šafaříka a Květoslavy Prudilové.
  • 10. týden semestru (6.4.- 12.4.): Základní úlohy v kótovaném promítání, z kapitoly 4.3 pouze úlohy Ia) - IIb). Pro další látku budeme potřebovat především stupňování přímky (př. 4.3, obr. 4.20), rovina daného spádu (př.4.14) a průsečnice rovin (základní úloha IIa)). Při konstrukci rovin daného spádu budeme využívat tyto příklady.
   Topografické plochy: Úvod do teorie topografických ploch. Příklady 1 a 2 z následujících zadání.
  • 11. týden semestru (13.4.- 20.4.): Dokončení topografických ploch, příklady 3 a 4 ve výše uvedeném souboru. Řešení. Další příklady na topografické plochy najdete v Moodlu.
  • 12-13. týden semestru (21.4.- 30.4.): Teoretické řešení střech.
Cvičení:
 • Informace k zápočtu.
 • Domácí úkoly. Došlo ke změně, prosím nastudujte! Aktualizace 5.4.
 • Zadání rysů. Úpravu rysu najdete zde. Druhý rys zatím nedělejte.
 • Příklady k vytištění do cvičení:
  • 5. cvičení: řezy těles v Mongeově promítání.
  • 7. cvičení: Zadání příkladů do axonometrie.
 • Samostudium (aktualizace 21.3.): Základní literatura najdete výše na stránce v sekci přednáška, v souboru úvodní přednáška. Veškerou další literaturu najdete v Moodlu. Pokud nejste do kurzu BA008 Konstruktivní geometrie, materiály pro studenty přiřazeni, napište mi prosím.
  • Vypracované domácí úkoly můžete vyfotit a poslat emailem. Každý obrázek pojmenujte STUDIJNÍSKUPINA_JMÉNO_ČÍSLOPŘÍKLADU (např. B1VS1_Novák_5).
  • 6.+7. týden semestru (9.- 22.3.): Z kolmé axonometrie prosím nastudujte řezy těles a průsečíky přímky s tělesem. V materiálech studujte tělesa s podstavou v půdorysně, řezy jen hranatých těles, průsečíky přímky se všemi tělesy. Na CD se jedná o kapitolu 6.7. Konstrukce těles, řezy a průsečíky přímek s tělesy. Příklady 6.35 a 6.36 vynechte.
  • 8. týden semestru (23.- 29.3.): Základy lineární perspektivy, CD kapitola 7.2, 7.3, 7.5, 7.7, z kapitoly 7.6 úvod a příklad 7.2.
  • 9. týden semestru (30.3.-5.4.): Nedostupný střed, nedostupný úběžník, kapitola 7.8., s důrazem na obrázek 7.48 a příklad 7.12!! Dále kapitola 7.9 metody volné perspektivy. Zkuste příklady 7.17 a 7.18 řešit pomocí sklopení.
  • 10. týden semestru (6.4.- 12.4.): Dokončení LP. Kružnice v lineární perspektivě (CD kapitola 7.12).
  • 11. týden semestru (13.4.- 20.4.): Topografické plochy, zadání a řešení. Další příklady na topografické plochy najdete v Moodlu.
  • 12-13. týden semestru (21.4.- 30.4.): Teoretické řešení střech.