RNDr. Lucie Zrůstová, Ph.D.Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
Žižkova 17, 662 37 Brno
telefon: 541147613
2. patro, místnost číslo Z217
E-mail: zrustova.l@fce.vutbr.cz
Konzultační hodiny: pondělí 10-11.40
FAST VUT VYSOKÉ
UČENÍ
TECHNICKÉ
V BRNĚ
 FAKULTA
 STAVEBNÍ
Informace o kurzu řešení aplikačních úloh z matematiky BA002 a konstruktivní geometrie BA008.

Výuka 2019/20:

BA008 Konstruktivní geometrie

Přednáška:
  • Informace ke zkoušce.
  • Úvodní přednáška.
  • Příklady k vytištění na přednášku:
    • 3. přednáška: řezy jehlanu a hranolu.
Cvičení: