Jméno a přijmení: Jiří Vala
Titul: Doc., Ing., CSc.
Telefon: 4114 7604 (ÚMDG FAST), 579510 (byt)
e-mail: vala.j@fce.vutbr.cz
www:

 

Vzdělání:

 • 1998 Doc. v oboru Numerická a aplikovaná matematika (FAST VUT Brno),
 • 1989 CSc. v oboru Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí (FAST VUT Brno),
 • 1981 Ing. v oboru Konstrukce a dopravní stavby (FAST VUT Brno).

Výuka:

 • Matematika inženýrského studia všeobecného zaměření,
 • aplikovaná matematika na oboru Konstrukce a dopravní stavby.

Odborné zaměření

 • Matematické modelování procesů mechaniky kontinua,
 • mikrostruktura materiálů,
 • evoluční problémy,
 • numerická analýza,
 • software pro vědeckotechnické výpočty.

Jazykové znalosti:

 • němčina, angličtina, ruština (vše pasivně)

Publikace v časopisech:

 • On the equations of evolution for moisture and heat transfer in porous media, Applications of Mathematics 47/2, 2002, 187-214.
 • Modelling of creep in composites, Building Research Journal, Vol. 49, No.3, 2001, pp.147-166.
 • Numerical solution of the Kiessl model, Applications of Mathematics 45/1, 2000, 3-17 (spoluautoři: DALÍK, J. - DANĚČEK, J.).
 • A comment on the Jäger-Kačur linearization scheme for strongly nonlinear parabolic equations, Applications of Mathematics 44/6, 1999, 481-496.
 • On one mathematical model of creep in superalloys, Applications of Mathematics 43/5, 1998, 351-380.
 • Micromodelling of creep in composites with perfect matrix/particle interfaces, Metallic Materials 36/2, 1998, 109-126 (spoluautor: SVOBODA, J.).
 • Modelling of high-temperature creep in composites, Acta technica 40/5, Praha 1995, 477-506.
 • Modelling discontinuous metal matrix composite behavior under creep conditions: effect of interface diffusional matter transport and interface sliding, Scripta metallurgica et materialia 30/9, 1994, 1201-1206 (spoluautoři: SVOBODA, J. - KOZÁK, V. - ČADEK, J.).
 • Deformable bodies with cracks in nonlinear elasticity, Acta technica 38/2, Praha 1993, 125-144.
 • Variational solutions in dynamics of linear viscoelastic body, Acta technica 36/1, Praha 1991, 104-122.
 • O variačním řešení kvazilineárního problému creepu, Knižnice odborných a vědeckých spisů VUT v Brně 1991, B133, 19-39.
 • K otázce řešitelnosti okrajových úloh u vrstevnatých tenkých desek, Knižnice odborných a vědeckých spisů VUT v Brně 1984, B97, 183-192.
 • Užití přímkové geometrie při otázkách podepření tuhého tělesa, Knižnice odborných a vědeckých spisů VUT v Brně 1980, B88,137-156.

Publikace ve sbornících konferencí a seminářů:

 • On the evolution of heat and moisture in building materials, Algoritmy 16, Podbanské 2000, Proceedings, 146-152
 • Dvouškálová konvergence v nelineárních evolučních problémech, sborník konference Programy a algoritmy numerické matematiky 9, Horní Maxov 2002, v tisku.
 • Two-scale convergence with respect to measures in continuum mechanics, Equadiff 10, Praha 2001, Abstracts, 94, CD-ROM Proceedings, připravuje se.
 • Two-scale limits in some nonlinear problems of engineering mechanics, Modelling 2001, Plzeň 2001, Abstracts, 65-66, Proceedings, v tisku.
 • Budova jako tepelný systém, sborník konference PRASTAN 2001, Kočovce 2001, 147-153, připravuje se rozšířená verze.
 • On the equations of evolution for moisture and heat transfer in porous media, sborník semináře ZČU z parciálních diferenciálních rovnic, Kvilda 2000, 129-138.
 • Nadstavba jazyka C++ syntakticky podobná MATLABu, sborník konference MATLAB 8, Praha 2000, str. 398-405 (spoluautoři: VESELÝ, V. - ZELINKA, J.).
 • O matematickém modelování vedení tepla a vlhkosti pórovitým prostředím, sborník konference Programy a algoritmy numerické matematiky 9, Lázně Libverda 2000, 188-194.
 • Modelling of creep in composites, Numerical Methods in Continuum Mechanics 8, Liptovský Ján 2000, Abstracts, 130-131, a CD-ROM Proceedings, (separátní) 1-13.
 • Modelling of moisture and heat transfer in porous materials, Algoritmy 15, Podbanské 2000, Proceedings, 157-164 (spoluautor: DALÍK, J.).
 • Modelling of mass and heat transfer, poster konference EVEQ 2000, Praha 2000 (spoluautor: DALÍK, J.).
 • On the two-scale convergence and homogenization of some strongly nonlinear problems of continuum mechanics, Numerical Modelling in Continuum Mechanics 4, Praha 2000, Abstracts, 42-43, Proceedings, 304-314.
 • Dyslexie a výpočetní technika na zvláštní škole, sborník konference České pedagogické společnosti Výchova, dítě a jeho práva na prahu tisíciletí, Brno 1999, 143-153 (spoluautorka: SEIDLOVÁ, B.).
 • Zkušenosti s numerickým modelováním vysokoteplotní deformace kompozitních materiálových struktur, sborník konference Matematická štatistika a numerická matematika a ich aplikácie, Kočovce 1999, 171-184.
 • Jak obejít podmínku největšího úhlu, sborník 11. vědecké konference FAST VUT v Brně 1999, Aplikovaná matematika, 65-68.
 • MATLAB a kompozitní materiály, sborník semináře Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FAST VUT v Brně, Studnice 1998, 63-70.
 • On the Kiessl model of moisture transfer in porous media, poster semináře ZČU z parciálních diferenciálních rovnic, Chvalatice 1998 (spoluautoři: DALÍK, J. - DANĚČEK, J. - ŠŤASTNÍK, S.).
 • O řešení silně nelineárních parabolických problémů lineárními diferenčními schématy, sborník konference Programy a algoritmy numerické matematiky 9, Tanvald 1998, 131-138.
 • Modelling of moisture transfer in porous media, Numerical Methods in Continuum Mechanics 6, Stará Lesná 1998, Proceedings, 487-492 (spoluautor: DALÍK, J.).
 • Solution of the Kiessl model and its approximation, Workshop'97, Praha 1997, 29-30 (spoluautoři: : DALÍK, J. - DANĚČEK, J. - ŠŤASTNÍK, S.).
 • Numerical analysis of strain and stress development in some composite classes at high temperature, Equadiff 9, Brno 1997, Abstracts, 57, CD ROM Papers, 312-323.
 • Micromechanical considerations in modelling of superalloy creep flow, Numerical Modelling in Continuum Mechanics 3, Praha 1997, Abstracts, str. 57, Proceedings II, 483-489.
 • Modelling of recovery controlled creep in monocrystals of superalloys, Numerical Methods in Continuum Mechanics 6, Stará Lesná 1996, Proceedings, 286-290.
 • Programový systém CDS pro analýzu napjatosti a deformace vícefázových materiálů, sborník konference Programy a algoritmy numerické matematiky 8, Janov nad Nisou 1996, 199-206.
 • On the equations of strain and stress development of deformable bodies consisting of several material phases, pracovní text 21. semináře ZČU z parciálních diferenciálních rovnic, Železná Ruda 1996.
 • On one approach to numerical modelling of creep flow in crystalline materials, Prague Mathematical Conference, Praha 1996, Abstracts, 126, Proceedings, 325-330.
 • Numerical modelling of creep flow in discontinuous metal matrix composites, Numerical Modelling in Continuum Mechanics 2, Praha 1994, Abstracts, 44, Proceedings (příloha Applications of Mathematics 40/3, Praha 1995), 290-298 (spoluautor: KOZÁK, V.).
 • FEM software for modelling discontinuous deformations in composites, Numerical Methods in Continuum Mechanics 5, Stará Lesná 1994, Proceedings, 274-281.
 • Metoda časové diskretizace pro studium creepového tečení kovových materiálů, sborník konference Programy a algoritmy numerické matematiky 7, Bratříkov 1994, 205-210.
 • On numerical modelling of creep flow effects in grain boundaries, Equadiff 8, Bratislava 1993, Abstracts, 222.
 • Numerické modelování deformace hyperelastických těles s trhlinami, sborník konference Programy a algoritmy numerické matematiky 6, Bratříkov 1992, 169-174.
 • On solutions of some problems of structural dynamics, Equadiff 7, Praha 1989, Abstracts II, 80.
 • On some methods for anti-hourglass control in dynamical calculations, Equadiff 7, Praha 1989, Abstracts II, 25 (spoluautor: POLCAR, P.).
 • Slabá řešení v dynamice standardního lineárního viskoelastického tělesa, sborník 10. vědecké konference FAST VUT v Brně 1989, 138-143.

Skripta pro studenty:

 • Programový systém CDS - příručka uživatele, Ústav fyziky materiálů AV ČR v Brně 1994.
 • DOS-V/VI: multiterminálový přístup - příručka správce systému minipočítače ADT 4500 a 4700, ZPA Čakovice 1988.

Granty a výzkumné záměry, spolupráce s jinými pracovišti:

 • CEZ J22:261100007 (Dalík / Melcher)
 • CEZ J22:261100008 (Šťastník / Drochytka)

Valid HTML 4.01!