Jméno a přijmení: Květoslava Prudilová
Titul: RNDr.
Telefon: 4114 7617
e-mail: prudilova.k@fce.vutbr.cz
www:

 

Vzdělání:

 • 1984 RNDr. (PřF UJEP Brno),
 • 1976 Matematika-deskriptivní geometrie, PřF UJEP Brno.

Výuka:

 • Deskriptivní geometrie inženýrského studia všeobecného zaměření.
 • Deskriptivní geometrie na oboru Geodézie a kartografie.
 • Základní matematika inženýrského studia všeobecného zaměření.

Odborné zaměření

 • Geometrie v CAD.

Jazykové znalosti:

 • angličtina (pasivně), ruština (pasivně).

Publikace v časopisech:

 • O jedné nové metodě nalezení výchozího bázického řešení v dopravní úloze. Sb. věd. a odb. prací Stav. fak. VUT č.B-128, 1990. (spoluautor: BERKA, M.)

Publikace ve sbornících konferencí a seminářů:

Skripta pro studenty:

 • Sbírka příkladů z matematiky I. FAST VUT Brno, CERM (2000, 1997, 1995,1994), 111 s. (spoluautoři: DANĚČEK, J., DLOUHÝ, O., KOUTKOVÁ, H., SEKANINOVÁ, J., SLATINSKÝ, E.).
 • Deskriptivní geometrie I, kuželosečky, afinita a kolineace pro distanční studium, FAST VUT Brno(1999), 54 s. (spoluautor: ŠAFÁŘOVÁ, H.).
 • Sbírka příkladů z matematiky III, FAST VUT Brno, CERM (2001, 1995), 42 s. (spoluautoři: SEKANINOVÁ, J., SLATINSKÝ, E.).
 • Spolupráce na výukovém CD.

Granty a výzkumné záměry, spolupráce s jinými pracovišti:

 • Spolupráce na grantu: FRVŠ F1 0032/2001, Využití počítačové sítě v distančním vzdělávání matematiky a DG

Valid HTML 4.01!