Seznam účastníků

 

A

 

Ladislav ADAMEC

adamec@math.muni.cz

 

PřF MU v Brně

B

 

Jaromír BAŠTINEC

bastinec@feec.vutbr.cz

 

FEKT VUT v Brně

 

 

Zuzana BENÁKOVÁ

benakova@email.cz

 

FSv ČVUT v Praze

 

 

Michal BENEŠ

benes@mat.fsv.cvut.cz

 

FSv ČVUT v Praze

 

 

Jaroslav BERÁNEK

Beranek@ped.muni.cz

 

PdF MU v Brně

D

 

Josef DALÍK

dalik.j@fce.vutbr.cz

 

FAST VUT v Brně

 

 

Josef DANĚČEK

danecek.j@fce.vutbr.cz

 

FAST VUT v Brně

 

 

Libor DĚDEK

dedek@feec.vutbr.cz

 

FEKT VUT v Brně

 

 

Jarmila DĚDKOVÁ

dedkova@feec.vutbr.cz

 

FEKT VUT v Brně

 

 

Josef DIBLÍK

diblik.j@fce.vutbr.cz

 

FAST VUT v Brně

 

 

Zuzana DOŠLÁ

dosla@math.muni.cz

 

MU v Brně

 

 

Helena DURNOVÁ

durnova@feec.vutbr.cz

 

FEKT VUT v Brně

H

 

Lechosław HĄCIA

lhacia@math.put.poznan.pl

 

Institute of Mathematics                      Poznań University of Technology

 

 

Milan HOKR

milan.hokr@vslib.cz

 

Technická univerzita v Liberci

 

 

Šárka HOŠKOVÁ

sarka.hoskova@unob.cz

 

Universita obrany v Brně

 

 

Jana HŘEBÍČKOVÁ

hrebickova.j@fce.vutbr.cz

 

FAST VUT v Brně

Ch

 

Veronika CHRASTINOVÁ

chrastinova.v@fce.vutbr.cz

 

FAST VUT v Brně

 

 

Jan CHVALINA

chvalina@feec.vutbr.cz

 

FEKT VUT v Brně

K

 

Josef KALAS

kalas@math.muni.cz

 

Masarykova univerzita v Brně

 

 

Edita KOLÁŘOVÁ

kolara@feec.vutbr.cz

 

FEKT VUT Brno

 

 

Lýdia KONTROVÁ

lydia.kontrova@fpv.utc.sk

 

FPV Žilinská univerzita

 

 

Helena KOUTKOVÁ

koutkova.h@fce.vutbr.cz

 

FAST VUT v Brno

 

 

Martin KOVÁR

kovar@feec.vutbr.cz

 

FEKT VUT v Brně

 

 

Jan KOZÁNEK

kozanek@it.cas.cz

 

Ústav termomechaniky AV Praha

 

 

Jaromír KUBEN

jaromir.kuben@unob.cz

 

Univerzita obrany v Brně

 

 

David KVAPIL

david.kvapil@unob.cz

 

Univerzita obrany v Brně

L

 

Jitka LAITOCHOVÁ

laitocho@pdfnw.upol.cz

 

Univerzita Palackého v Olomouci

 

 

Tomáš LENGYELFALUSY

tomas.lengyelfalusy@fpv.utc.sk

 

FPV Žilinská univerzita

M

 

Ivo MAREK

marekivo@mat.fsv.cvut.cz

 

FSv ČVUT v Praze

 

 

Ivo MOLL

moll.i@fce.vutbr.cz

 

FAST VUT v Brně

N

 

František NEUMAN

neuman@ipm.cz

 

FEKT VUT v Brně

 

 

Michal NOVÁK

novakm@feec.vutbr.cz

 

FEKT VUT v Brně

 

 

Jiřina NOVOTNÁ

novotna@ped.muni.cz

 

PdF MU v Brně

 

 

Jiří NOVOTNÝ

novotny.j@fce.vutbr.cz

 

FAST VUT v Brně

O

 

Stanislav OLIVÍK

olivik@mat.fsv.cvut.cz

 

FSv ČVUT v Praze

P

 

Zdeněk POSPÍŠIL

pospisil@math.muni.cz

 

PřF MU v Brně

 

 

Bohumír POSPÍŠIL

bpospisil@kaktus.cz

 

K101 FSv ČVUT v Praze

 

 

Radovan POTŮČEK

Radovan.Potucek@unob.cz

 

Univerzita obrany v Brně

 

 

Oto PŘIBYL

pribyl.o@fce.vutbr.cz

 

FAST VUT v Brně

R

 

Pavlína RAČKOVÁ

pavlina.rackova@unob.cz

 

Univerzita obrany v Brně

 

 

Irena RŮŽIČKOVÁ

ruzickov@feec.vutbr.cz

 

FEKT VUT v Brně

 

 

Miroslava RŮŽIČKOVÁ

ruzickova@fpv.utc.sk

 

FPV Žilinská univerzita

S

 

Jana SLABĚŇÁKOVÁ

slabenakova.j@fce.vutbr.cz

 

FAST VUT v Brně

 

 

Martin SOUKENKA

mail@fsv.cvut.cz

 

FSv ČVUT v Praze

 

 

Dagmar STŘÍBRNÁ

Dagmar.Stribrna@vabo.cz

 

Univerzita obrany v Brně

 

 

Zdeněk SVOBODA

Zdenek.Svoboda@unob.cz

 

Univerzita obrany v Brně

 

 

Jindřiška SVOBODOVÁ

svobodova@ped.muni.cz

 

Masarykova univerzita v Brně

Š

 

Hana ŠAFÁŘOVÁ

safarova.h@fce.vutbr.cz

 

FAST VUT v Brně

 

 

Petra ŠARMANOVÁ

petra.sarmanova@vsb.cz

 

VŠB-TU v Ostravě

 

 

Jan ŠEMBERA

jan.sembera@vslib.cz

 

KMO TU v Liberci

 

 

Josef ŠLAPAL

slapal@um.fme.vutbr.cz

 

VUT v Brně

 

 

Zdeněk ŠMARDA

smarda@feec.vutbr.cz

 

FEKT VUT v Brně

 

 

Jakub ŠOLC

solc@mat.fsv.cvut.cz

 

FSv ČVUT v Praze

 

 

Stanislav ŠŤASNÍK

stastnik.s@fce.vutbr.cz

 

FAST VUT v Brně

T

 

Petr TOMEK

petrtomek@seznam.cz

 

KMO TU v Liberci

 

 

Marie TOMŠOVÁ

tomsova@feec.vutbr.cz

 

FEKT VUT v Brně

V

 

Jiří VALA

vala.j@fce.vutbr.cz

 

FAST VUT v Brně

 

 

Jana VECKOVÁ

veckova@mat.fsv.cvut.cz

 

FSv ČVUT v Praze

 

 

Daniela VELICHOVÁ

velichov@sjf.stuba.sk

 

Strojnícka fakulta STU v Bratislave

 

 

Vítězslav VLČEK

vsoft@kma.zcu.cz

 

Západočeská univerzita v Plzni

W

 

Gejza WIMMER

wimmer@mat.savba.sk

 

Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici

Z

 

Josef ZAPLETAL

epi@vos.cz

 

Evropský polytechnický institut

 

 

Lucie ZRŮSTOVÁ

zrustova.l@fce.vutbr.cz

 

FAST VUT v Brně