3. MATEMATICKÝ WORKSHOP S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

 

Brno – čtvrtek 11. listopadu 2004

 

 

Pořadatel

 

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie Fakulty stavební

Vysokého učení technického v Brně

 

                       

Místo konání

 

Stavební fakulta  VUT v Brně, Veveří  95

posluchárna  D182

             

 

Cíl konference

 

Matematika má velký vliv na urychlování technického a technologického pokroku.

Ten je zvláště patrný během posledních desetiletí.

 

Cílem workshopu je spojit ty, kteří rozvíjejí matematickou teorii a aplikují matematiku v různých vědách s těmi, kteří se „pouze“ zajímají o možnosti tak mohutného nástroje, jakým je matematika, stejně jako s  historiky matematiky a s těmi, kteří promýšlejí matematické vzdělávání budoucích inženýrů.

 

 

Programový a organizační výbor

           

Josef Daněček

Vysoké učení technické v Brně

Josef Diblík

Vysoké učení technické v Brně

Zdeněk Dostál

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Zuzana Došlá

Masarykova univerzita v Brně

Lechoslaw Hacia

Politechnika v Poznani, Polsko

Jan Chvalina

Vysoké učení technické v Brně

Ivo Marek

České vysoké učení technické v Praze

František Neuman

Matematický ústav AV ČR, Brno

Miroslava Růžičková

Žilinská univerzita v Žilině,  Slovensko

Josef Šlapal

Vysoké učení technické v Brně

Jiří Vala

Vysoké učení technické v Brně

Gejza Wimmer

Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici,

Slovensko

 

 

Organizační zajištění

 

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta stavební

Ústav matematiky  a deskriptivní geometrie 

Žižkova 17, 662 37 Brno

 

DIČ: CZ00216 305, IČO: 00216 305

 

Jarmila Janochová – sekretariát ÚMDg

e-mail: janochova.j@fce.vutbr.cz

tel.: +420 541 147 624

 

www stránky workshopu: http://math.fce.vutbr.cz/konference

 

        

Bankovní spojení

 

Československá obchodní banka

číslo účtu 111044081/0300,

variabilní symbol platby OH 1242101

konstantní symbol platby bude upřesněn po přihlášení

 

oznámení o datu vaší platby zašlete prosím na e-mail: janochova.j@fce.vutbr.cz

          

 

Účastnický poplatek

 

800,-    (včetně 19% DPH)

500,-    studenti a doktorandi  (včetně 19% DPH)

   

 

Možnosti prezentace

 

-   přímé vystoupení na konferenci

-   prezentace posteru

-   abstrakt referátu v tištěné části recenzovaného sborníku

-   podrobné znění příspěvku v elektronické části sborníku (CD-ROM)

-   abstrakt a plné znění příspěvku (ke stažení) na webovských stránkách konference

 

 

Pokyny pro autory

 

-          doba vystoupení je stanovena na 15 minut;

-          pro ústní prezentaci bude k dispozici tabule, dataprojektor, zpětný projektor a videoprojekce;

-          každý účastník má k dispozici dvě strany A5 v tištěné části sborníku: buď obě pro abstrakt, nebo jednu pro abstrakt a druhou pro reklamu financující organizace (příspěvky lze zasílat  v elektronické  formě ve formátu  pdf);

-          rozsah podrobného příspěvku není omezen, je nutno jej dodat v elektronické formě ve formátu pdf.

 

Na formu příspěvků nejsou kladeny speciální požadavky; preferujeme příspěvky v angličtině.

 

Sborník bude recenzován.

 

 

 

Příspěvky je nutno dodat sekretariátu konference do 15. října 2004.

Po této době nelze žádný příspěvek akceptovat.

 

Druhé oznámení bude vystaveno na webu konference nejpozději 31.10.2004.

 

Mezinárodní matematický workshop se uskuteční dne 11.11.2004

v době od 9.00 do 16.00 hodin.

 

Jeho součástí bude ochutnávka darů jižní Moravy.

 

Formulář závazné přihlášky

Formulář ve formátu rtf ke stažení zde.

Prosíme použít pouze v případě, vyskytnou-li se problémy s použitím elektronického přihlašovacího formuláře.

 

Elektronický přihlašovací formulář

 

Příjmení:

Jméno:

Tituly před jménem:*

Tituly za jménem:*

Organizace:

IČO:

DIČ:

Ulice, č.p.:

Místo:

PSČ:

Telefon/Fax:

E-mail:

Účast na konferenci:
pasivní
aktivní - forma příspěvku:
ústní prezentace
poster
abstrakt referátu v tištěné části recenzovaného sborníku
příspěvek pro CD-ROM Proceedings
abstrakt a plné znění příspěvku na webovských stránkách konference

 

Předběžný název příspěvku:

Předběžná anotace:*

* Nepovinné údaje