Jméno a přijmení:

Oto Přibyl

Kontaktní adresa:

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie

Fakulta stavební VUT v Brně

Veveří 331/95

602 00 Brno

Telefon:

5 4114 7607

e-mail:

pribyl.o@fce.vutbr.cz

www:

http://www.fce.vutbr.cz/MAT/pribyl.o/

 

 

Vzdělání:

 • 2008 rigorózní řízení - PřF UP Olomouc
 • 2000 Matematika a její aplikace Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Výuka na FAST VUT v Brně:

 • Základní kurz matematiky v bakalářském studiu všeobecného zaměření
 • Úvod do pravděpodobnosti a matematické statistiky
 • Numerické metody

Odborné zaměření

 • Aplikace matematiky v technice
 • Obyčejné diferenciální a funkcionální rovnice
 • Numerické metody, teorie aproximace, spec. interpolace v MKP, lokální aproximace funkcí, splajny

Jazykové znalosti:

 • angličtina

Publikace v časopisech:

 • Singular antiperiodic boundary value problem with given maximal values for solutions, Funct. Differ. Equ. 14, No. 1 (2007). ISSN 0793-1786 (spoluautor STANĚK S.);
 • Solutions of singular antiperiodic boundary value problems, Miskolc Mathematical Notes, Vol. 6 (2005), No. 1, pp. 47-64, ISSN 1586-8850.

Publikace ve sbornících konferencí a seminářů:

 • Projekt "Multimediální podpora studia matematiky a deskriptivní geometrie na Fakultě stavební VUT v Brně", příspěvek na konferenci , ISBN 80-7318-450-8, 2006 (spoluautor ROUŠAR J.);
 • Příspěvek k problematice stanovení tříd těžitelnosti horniny u plošně rozsáhlých, půdorysně složitých, dlouhých nebo litologicky výrazně strukturovaných výkopů, 33. konference ZAKLÁDÁNÍ STAVEB, Brno, 7. listopadu 2005, ISBN 80-7204-413-3 (spoluautor HORÁK V.);
 • Multimediální podpora studia matematiky a deskriptivní geometrie na FAST VUT v Brně, Sborník příspěvků konference 3. Matematický workshop s mezinárodní účastí, FAST VUT Brno, 11.listopadu 2004, ISBN 80-214-2741-8 (spoluautoři ŠAFÁŘOVÁ H., VALA J.);
 • Funkcionální okrajové úlohy pro funkcionální diferenciální rovnice, Proceedings of the 3rd International Conference Aplimat, Bratislava, STUBA, 2004, ISBN 80-227-1995-1;
 • Funkcionální okrajové úlohy pro funkcionální diferenciální rovnice, Sborník příspěvků konference 1. Mezinárodní matematický workshop, 21. listopadu 2002, FAST VUT Brno;
 • Funkcionální okrajové úlohy, Sborník abstraktů SVOČ 2000 - soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti, 5. května 2000, VŠB-TU Ostrava.

Skripta pro studenty:

 • Matematika I, modul 8, určitý integrál, ISBN 978-80-7204-525-9, Akademické nakladatelství CERM, Brno, Česká republika, Brno, 2007 (spoluautoři DANĚČEK J., DLOUHÝ O.);
 • Matematika I, modul 7, neurčitý integrál, , ISBN 978-80-7204-524-2, Akademické nakladatelství CERM, Brno, Česká republika, Brno, 2007 (spoluautoři DANĚČEK J., DLOUHÝ O.);
 • Matematika II, modul 1, dvojný a trojný integrál, , ISBN 80-7204-453-2, Akademické nakladatelství CERM Brno, Česká republika, 2006 (spoluautoři DANĚČEK J., DLOUHÝ O.);
 • Matematika II, modul 2, křivkové integrály, , ISBN 80-7204-452-4, Akademické nakladatelství CERM Brno, Česká republika, 2006 (spoluautoři DANĚČEK J., DLOUHÝ O.);
 • Obyčejné diferenciální rovnice,  Akademické nakladatelství CERM, Brno 2005, ISBN 80-214-2795-7 (spoluautor DIBLÍK J.).

Granty a výzkumné záměry, spolupráce s jinými pracovišti:

 • Člen řešitelského týmu (zástupce vedoucího kurzu): Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů, MŠMT CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 (2006-2008);
 • Řešitel: Databáze zkouškových příkladů z matematiky. Generátor vzorového zadání písemné práce, FRVŠ 753/2007/F6/d;
 • Člen řešitelského týmu: Podpora realizace nové struktury a modulární skladby studijních programů VUT. RA 994001/14, zdroj 1120(2004-2006);
 • Člen řešitelského týmu: FRVŠ F1 0032/2001 - Využití počítačové sítě v distančním vzdělávání matematiky a DG.