Jméno a přijmení: Oldřich Dlouhý
Titul: RNDr.
Telefon: 54114 7612
e-mail: dlouhy.o@fce.vutbr.cz
www:

 

Vzdělání:

 • 1982 RNDr. (PřF UJEP Brno),
 • 1971 Odborná matematika PřF UJEP Brno.

Výuka:

 • Celý rozsah matematiky kombinovaného inženýrského studia.
 • Celý rozsah matematiky inženýrského studia všeobecného zaměření.
 • Matematika na oboru Geodézie a kartografie.
 • Výběrové předměty.

Odborné zaměření

 • Aplikovaná algebra.

Jazykové znalosti:

 • angličtina (pasivně), němčina (pasivně), ruština (pasivně).

Publikace v časopisech:

 • The moving frames for differential equations. II. Underdetermined and functional equations. Arch. Math. (Brno), 40 (2004), 69-88. (spoluautor: TRYHUK, V.)
 • The moving frames for differential equations. I. The change of independent variable. Arch. Math. (Brno), 39 (2003), 317-333. (spoluautor: TRYHUK, V.)
 • Netradičné otázky. Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 51/1998. (spoluautor: ČERNEK, P.)
 • Na chybách sa učíme. Obzory matematiky, fyziky a informatiky, 53/1998. (spoluautor: ČERNEK, P.)

Publikace ve sbornících konferencí a seminářů:

Skripta pro studenty:

 • Matematika I , Diferenciální počet funkce více reálných proměnných. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2004, 85 s. (spoluautor: TRYHUK, V.)
 • Matematika I , Diferenciální počet funkce jedné reálné proměnné. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2004, 129 s. (spoluautor: TRYHUK, V.)
 • Integrální počet I . Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2003, 50 s. (spoluautor: Daněček, J.)
 • Integrální počet II . FAST VUT Brno , CERM (2000), 63 s. ( spoluautor: DANEČEK, J.)
 • Sbírka příkladů z matematiky I. FAST VUT Brno , CERM (2000), 111 s. ( spoluautoři: DANĚČEK, J., KOUTKOVÁ, H., PRUDILOVÁ , K., SEKANINOVÁ, J., SLATINSKÝ, E.)
 • Sbírka příkladů z pravděpodobnosti a matematické statistiky. FAST VUT Brno, CERM (1997), 60 s. ( spoluautor: KOUTKOVÁ, H.)

Elektronické učební texty:

 • Vektorový počet a jeho aplikace. Modul GA01_M01, FAST VUT Brno, 2004, 54 s. (spoluautor: TRYHUK, V.)
 • Reálná funkce jedné reálné proměnné. Moduly BA01_M04 a GA01_M03, FAST VUT Brno, 2004, 56 s. (spoluautor: TRYHUK, V.)
 • Diferenciální počet I, Limita a spojitost funkce. Moduly BA01_M05 a GA01_M04, FAST VUT Brno, 2004, 34 s. (spoluautor: TRYHUK, V.)
 • Diferenciální počet I, Derivace funkce. Moduly BA01_M06 a GA01_M05, FAST VUT Brno, 2004, 54 s. (spoluautor: TRYHUK, V.)
 • Reálná funkce dvou a více proměnných I. Moduly BA01_M09 a GA04_M03, FAST VUT Brno, 2004, 50 s. (spoluautor: TRYHUK, V.)
 • Reálná funkce dvou a více proměnných II. Moduly BA01_M10 a GA04_M04, FAST VUT Brno, 2004, 46 s. (spoluautor: TRYHUK, V.)
 • Neurčitý integrál. Moduly BA01_M07 a GA04_M01, FAST VUT Brno, 2004, 54 s. (spoluautoři: Daněček, J. a Přibyl, O.)
 • Určitý integrál. Moduly BA01_M08 a GA04_M02, FAST VUT Brno, 2004, 49 s. (spoluautoři: Daněček, J. a Přibyl, O.)
 • Dvojný a trojný integrál. Moduly BA02_M01, FAST VUT Brno, 2004, 53 s. (spoluautoři: Daněček, J. a Přibyl, O.)
 • Křivkové integrály. Moduly BA02_M02, FAST VUT Brno, 2004, 30 s. (spoluautoři: Daněček, J. a Přibyl, O.)

Granty a výzkumné záměry, spolupráce s jinými pracovišti:

 • Podílel se podstatnou měrou na řešení projektu "Využití počítačové sítě v distančním vzdělávání matematiky a DG " FRVŠ číslo F1 0032 z roku 2001 (řešení bylo prodlouženo do konce června 2002, projekt byl úspěšně obhájen).

Valid HTML 4.01!