Jméno a přijmení: Jana Bulantová
Titul: Mgr
Telefon: 5 4114 7620
e-mail: bulantova.j@fce.vutbr.cz
www:

 

Vzdělání:

  • 1997 Učitelství pro střední školy, obor matematika a deskriptivní geometrie (PřF MU Brno)

Výuka:

  • Celý rozsah deskriptivní geometrie inženýrského studia všeobecného zaměření.

Odborné zaměření

  • Statistika

Jazykové znalosti:

  • angličtina (pasivně), ruština (pasivně).

Publikace v časopisech:

Publikace ve sbornících konferencí a seminářů:

  • Přímkové kvadriky, 1. mezinárodní matematický WORKSHOP, Brno 2002

Skripta pro studenty:

Granty a výzkumné záměry, spolupráce s jinými pracovišti:


Valid HTML 4.01!