Toto jsou dočasné www stránky Ústavu KDK na FAST VUT v Brně.

(Původní www stránky odešly do věčných lovišť společně se serverem. Na obnově se pracuje.)

 

!!! Pro korektní zobrazení, prosím, stiskněte klávesu F5 !!!

(Pokud došlo na této stránce od vaší poslední návštěvy k nějaké editaci, nebude tato editace bez stisknutí F5 zobrazena.)

Datum poslední aktualizace: 8. 9. 2020.

 

Aktuality

 

2. 9. 2020

Bylo vypsáno výběrové řízení na místa studentských pedagogicko-vědeckých sil.

Termín podání písemných přihlášek je 24. 9. 2020.

Více informací najdete v přiložených odkazech:

https://www.fce.vutbr.cz/KDK/strba.m/Vyberove_rizeni/VR_KDK-2020.pdf

https://www.fce.vutbr.cz/KDK/strba.m/Vyberove_rizeni/Pokyn_dekana_08-2020.pdf

 

 

14. 8. 2020

Byla založena neoficiální stránka Ústavu KDK na Facebooku.

https://www.facebook.com/kdk.fce.vutbr/

 

 

 

 

 

Letní semestr akademického roku 2019/2020

 

Doplňující informace pro studenty, kteří mají zapsán některý z předmětů Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí,

v současném omezeném provozu z důvodu restriktivních opatření souvisejících s koronavirem

 

Poznámka: informace z hlediska nutných opatření, které se týkají celé fakulty, jsou uvedeny a průběžně se aktualizují na fakultních stránkách: https://www.fce.vutbr.cz/

a na stránkách VUT: https://www.vutbr.cz/.

 

Informace k zápočtům na KDK v letním semestru akademického roku 2019/20

Kód a název předmětu

Informace k zápočtu

BO002

Prvky kovových konstrukcí

Zápočet nelze udělit distanční formou. Zápočet bude udělen na základě zápočtového testu, s jehož podmínkami byli studenti seznámeni na začátku semestru.

Bližší informace o způsobu, termínech a organizaci zápočtového testu poskytnou studentům příslušní vyučující.

Další informace a konkrétní postupy budou záviset na rozvolňování opatření v oblasti školství, zejména na tom, zda bude povolen přístup na vysoké školy i studentům jiných než posledních ročníků, a na omezeních počtu osob, které mohou být pohromadě.

BO004

Kovové konstrukce 1

Zápočet lze udělit distanční formou.

Studentům, kteří splnili zadané podmínky, byl již zápočet udělen.

BO006

Dřevěné konstrukce (S)

Zápočet lze udělit distanční formou.

Bližší informace poskytnou studentům příslušní vyučující.

BO009

Kovové mosty 1

Zápočet lze udělit distanční formou.

Studentům, kteří splnili zadané podmínky, byl již zápočet udělen.

BO051

Bakalářský seminář (K-KDK)

Zápočet lze udělit distanční formou.

Studentům, kteří splnili zadané podmínky, byl již zápočet udělen.

BO052

Bakalářský seminář (S-KDK)

Zápočet lze udělit distanční formou.

Studentům, kteří splnili zadané podmínky, byl již zápočet udělen.

BO054

Specializovaný projekt (S-KDK)

Zápočet lze udělit distanční formou.

Studentům, kteří splnili zadané podmínky, byl již zápočet udělen.

BO055

Vybrané problémy navrhování a realizace kovových a dřevěných konstrukcí

Zápočet lze udělit distanční formou.

Studentům, kteří splnili zadané podmínky, byl již zápočet udělen.

BO056

Vybrané statě z kovových a dřevěných konstrukcí

Zápočet lze udělit distanční formou.

Studentům, kteří splnili zadané podmínky, byl již zápočet udělen.

BO060

Specializovaný projekt (K-KDK)

Zápočet lze udělit distanční formou.

Studentům, kteří splnili zadané podmínky, byl již zápočet udělen.

CO051

Modelování kovových a dřevěných konstrukcí

Zápočet lze udělit distanční formou.

Bližší informace poskytnou studentům příslušní vyučující.

CO052

Vybrané problémy navrhování a realizace kovových a dřevěných konstrukcí a mostů

Zápočet lze udělit distanční formou.

Bližší informace poskytnou studentům příslušní vyučující.

CO053

Vybrané statě z kovových a dřevěných konstrukcí

Zápočet lze udělit distanční formou.

Bližší informace poskytnou studentům příslušní vyučující.

CO058

Navrhování kovových a dřevěných konstrukcí na účinky požáru

Zápočet nelze udělit distanční formou. Zápočet bude udělen na základě zápočtového testu, s jehož podmínkami byli studenti seznámeni na začátku semestru.

Bližší informace o způsobu, termínech a organizaci zápočtového testu poskytnou studentům příslušní vyučující.

Další informace a konkrétní postupy budou záviset na rozvolňování opatření v oblasti školství, zejména na tom, zda bude povolen přístup na vysoké školy i studentům jiných než posledních ročníků, a na omezeních počtu osob, které mohou být pohromadě.

CO059

Kovové mosty 2

Zápočet lze udělit distanční formou.

Bližší informace poskytnou studentům příslušní vyučující.

CO067

Diplomový seminář (S-KDK)

Zápočet lze udělit distanční formou.

Bližší informace poskytnou studentům příslušní vyučující.

 

Informace ke zkouškám na KDK v letním semestru akademického roku 2019/20

Kód a název předmětu

Informace ke zkoušce

BO001

Konstrukce a dopravní stavby (ze ZS)

Zkoušku lze konat prezenční formou.

O způsobu, termínech a organizaci zkoušky budou studenty informovat příslušní zkoušející.

Další informace a konkrétní postupy budou záviset na rozvolňování opatření v oblasti školství, zejména na tom, zda bude povolen přístup na vysoké školy i studentům jiných než posledních ročníků, a na omezeních počtu osob, které mohou být pohromadě.

BO002

Prvky kovových konstrukcí

Zkoušku lze konat prezenční formou.

O způsobu, termínech a organizaci zkoušky budou studenty informovat příslušní zkoušející.

Další informace a konkrétní postupy budou záviset na rozvolňování opatření v oblasti školství, zejména na tom, zda bude povolen přístup na vysoké školy i studentům jiných než posledních ročníků, a na omezeních počtu osob, které mohou být pohromadě.

BO003

Dřevěné konstrukce (ze ZS)

Zkoušku lze konat prezenční formou.

O způsobu, termínech a organizaci zkoušky budou studenty informovat příslušní zkoušející.

Další informace a konkrétní postupy budou záviset na rozvolňování opatření v oblasti školství, zejména na tom, zda bude povolen přístup na vysoké školy i studentům jiných než posledních ročníků, a na omezeních počtu osob, které mohou být pohromadě.

BO004

Kovové konstrukce 1

Zkoušku lze konat prezenční formou.

O způsobu, termínech a organizaci zkoušky budou studenty informovat příslušní zkoušející.

Další informace a konkrétní postupy budou záviset na rozvolňování opatření v oblasti školství, zejména na tom, zda bude povolen přístup na vysoké školy i studentům jiných než posledních ročníků, a na omezeních počtu osob, které mohou být pohromadě.

BO006

Dřevěné konstrukce

Zkoušku lze konat prezenční formou.

O způsobu, termínech a organizaci zkoušky budou studenty informovat příslušní zkoušející.

Další informace a konkrétní postupy budou záviset na rozvolňování opatření v oblasti školství, zejména na tom, zda bude povolen přístup na vysoké školy i studentům jiných než posledních ročníků, a na omezeních počtu osob, které mohou být pohromadě.

BO007

Kovové a dřevěné konstrukce (ze ZS)

Zkoušku lze konat prezenční formou.

O způsobu, termínech a organizaci zkoušky budou studenty informovat příslušní zkoušející.

Další informace a konkrétní postupy budou záviset na rozvolňování opatření v oblasti školství, zejména na tom, zda bude povolen přístup na vysoké školy i studentům jiných než posledních ročníků, a na omezeních počtu osob, které mohou být pohromadě.

BO008

Kovové konstrukce 2 (ze ZS)

Zkoušku lze konat prezenční formou.

O způsobu, termínech a organizaci zkoušky budou studenty informovat příslušní zkoušející.

Další informace a konkrétní postupy budou záviset na rozvolňování opatření v oblasti školství, zejména na tom, zda bude povolen přístup na vysoké školy i studentům jiných než posledních ročníků, a na omezeních počtu osob, které mohou být pohromadě.

BO009

Kovové mosty 1

Zkoušku lze konat prezenční formou.

O způsobu, termínech a organizaci zkoušky budou studenty informovat příslušní zkoušející.

Další informace a konkrétní postupy budou záviset na rozvolňování opatření v oblasti školství, zejména na tom, zda bude povolen přístup na vysoké školy i studentům jiných než posledních ročníků, a na omezeních počtu osob, které mohou být pohromadě.

BO055

Vybrané problémy navrhování a realizace kovových a dřevěných konstrukcí

Zkoušku lze konat prezenční formou.

O způsobu, termínech a organizaci zkoušky budou studenty informovat příslušní zkoušející.

Další informace a konkrétní postupy budou záviset na rozvolňování opatření v oblasti školství, zejména na tom, zda bude povolen přístup na vysoké školy i studentům jiných než posledních ročníků, a na omezeních počtu osob, které mohou být pohromadě.

BO056

Vybrané statě z kovových a dřevěných konstrukcí

Zkoušku lze konat prezenční formou.

O způsobu, termínech a organizaci zkoušky budou studenty informovat příslušní zkoušející.

Další informace a konkrétní postupy budou záviset na rozvolňování opatření v oblasti školství, zejména na tom, zda bude povolen přístup na vysoké školy i studentům jiných než posledních ročníků, a na omezeních počtu osob, které mohou být pohromadě.

CO001

Kovové konstrukce 2 (ze ZS)

Zkoušku lze konat prezenční formou.

O způsobu, termínech a organizaci zkoušky budou studenty informovat příslušní zkoušející.

Další informace a konkrétní postupy budou záviset na rozvolňování opatření v oblasti školství, zejména na tom, zda bude povolen přístup na vysoké školy i studentům jiných než posledních ročníků, a na omezeních počtu osob, které mohou být pohromadě.

CO051

Modelování kovových a dřevěných konstrukcí

Zkoušku lze konat distanční formou, elektronickým odevzdáním výstupů samostatné tvůrčí práce.

O způsobu, termínech a organizaci zkoušky budou studenty informovat příslušní zkoušející.

CO052

Vybrané problémy navrhování a realizace kovových a dřevěných konstrukcí a mostů

Zkoušku lze konat prezenční formou.

O způsobu, termínech a organizaci zkoušky budou studenty informovat příslušní zkoušející.

Další informace a konkrétní postupy budou záviset na rozvolňování opatření v oblasti školství, zejména na tom, zda bude povolen přístup na vysoké školy i studentům jiných než posledních ročníků, a na omezeních počtu osob, které mohou být pohromadě.

CO053

Vybrané statě z kovových a dřevěných konstrukcí

Zkoušku lze konat distanční formou, elektronickým odevzdáním výstupů samostatné tvůrčí práce.

O způsobu, termínech a organizaci zkoušky budou studenty informovat příslušní zkoušející.

CO059

Kovové mosty 2

Zkoušku lze konat prezenční formou.

O způsobu, termínech a organizaci zkoušky budou studenty informovat příslušní zkoušející.

Další informace a konkrétní postupy budou záviset na rozvolňování opatření v oblasti školství, zejména na tom, zda bude povolen přístup na vysoké školy i studentům jiných než posledních ročníků, a na omezeních počtu osob, které mohou být pohromadě.

AO001

Nosné konstrukce 3 (ze ZS)

Zkoušku lze konat prezenční formou.

O způsobu, termínech a organizaci zkoušky budou studenty informovat příslušní zkoušející.

Další informace a konkrétní postupy budou záviset na rozvolňování opatření v oblasti školství, zejména na tom, zda bude povolen přístup na vysoké školy i studentům jiných než posledních ročníků, a na omezeních počtu osob, které mohou být pohromadě.