Martin Horáček

osobní stránky

Úvod Výuka Zajímavé odkazy
 
 
Kontakt
 

Ing. Martin Horáček, Ph.D.

Ústav KDK, kancelář C220

 

tel. 541 147 314

 

horacek.m1@fce.vutbr.cz

 
 
     
Aktuality
 

 
 
Vítejte na mých internetových stránkách
 

Tyto internetové stránky vznikly za účelem poskytování studijních podkladů do cvičení vybraných předmětů na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně, jejichž vyučujícím je autor stránek. Podrobnosti týkající se průběhu výuky a podmínek pro udělení zápočtu budou sděleny během prvního cvičení.

Dle časových možností autora budou v sekci "Zajímavé odkazy" postupně uveřejňovány zajímavosti z oblasti stavebnictví s cílem rozšířit obzory studentů a také občas docílit jejich pobavení.

 
     
Copyright © 2016 . Designed by Martin Horáček