Prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc.

Jméno a příjmení:

Miroslav Bajer, prof., Ing., CSc.

Datum narození:

5. dubna 1957

Místo narození:

Přerov

Zaměstnavatel:

Vysoké učení technické v Brně

 

Fakulta stavební

 

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí

Pracovní zařazení:

akademický pracovník – profesor

Funkce:

proděkan pro magisterské a doktorské studium, statutární zástupce děkana

Stav:

ženatý, dvě děti

E-mail:

bajer.m@fce.vutbr.cz

Vzdělání

Zaměstnání

Nahoru


Členství v orgánech fakulty

Stávající

Dřívější

Nahoru


Odborné zaměření

Nahoru


Pedagogická činnost

Vedení přednášek, cvičení a seminářů předmětů

Individuální práce se studenty

Projekty z oblasti vzdělávání

Ostatní činnost související s pedagogikou

Koordinace činností při sestavení studijních plánů strukturovaných studijních programů:

Studijní programy prošly úspěšně akreditací.

Nahoru


Výzkumná činnost

Granty a projekty

Řešitel projektů GAČR:

Spoluřešitel projektů TAČR:

Vedoucí výzkumného program programu Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií projektu AdMaS (Advanced Materials Structures and Technologies), VaVpI CZ.1.05/2.1.00/03.0097 (do 4/2014).

Člen dílčího týmu výzkumného záměru reg. č. 261100007 Teorie, spolehlivost a mechanismus porušování staticky a dynamicky namáhaných stavebních konstrukcí.

Člen dílčího týmu výzkumného záměru MSM 0021630519 Progresivní spolehlivé a trvanlivé nosné stavební konstrukce.

Člen dílčího týmu výzkumného centra 1M0579 CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí.

Zástupce řešitele projektu LO1408 - AdMaS UP - Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie (2015–2019, MSM/LO).

Člen odborných týmů projektů GAČR a projektů MPO.

Nahoru


Publikační činnost

Nejvýznamnější publikace

BAJER, M.; BARNAT, J., The Glue-Concrete Interface of Bonded Anchors, Construction and building materials, ISSN 0950-0618, Elsevier Ltd., 2012 (IF=1,366)

HOLOMEK, J.; BAJER, M.; BARNAT, J.; SCHMID, P., Design of Composite Slabs with Prepressed Embossments Using Small-scale Tests, Structural Concrete, ISSN 1464-4177, 2015 (IF=1,492)

VILD, M.; BAJER, M., Strengthening Steel Columns under Load: Torsional-Flexural Buckling, článek v Advances in Materials Science and Engineering, ISSN 1687-8434, Hindawi Publishing Corporation, 2016 (IF=1,010)

ŠMAK, M., KUBÍČEK, J., BAJER, M., Welded joints between high-strength and normal-strength steels, Proceedings of the Institution of Civil Engineers Structures and Buildings, Institution of Civil Engineers, (in press) ISSN 0965-0911 | E-ISSN 1751-7702, 2017 (IF=0,429)

BAJER, M.; KALA, J., Care of the greenhouse bearing system at the Lednice chateau, Slovak Journal of Civil Emgineering, ISSN 1210-3896, Fakulty of Civil Engineering, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovenská Republika, 2003

BAJER, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; BARNAT, J., Comparison of Load Carrying Capacities of Selected Types of Post-Installled Anchors to Concrete, Connections between Steel and Concrete, ISBN 978-3-89821-807-8, ibidem-Verlag Stuttgart 2007, Stuttgart, 2007

BAJER, M.; BARNAT, J.; ŘEPA, Š., Steel bonded anchors behaviour analysis Application of these anchor types in some concrete steel joints, 5th European Conference on Steeel and Composite Structures - Eurosteel 2008 - CD, ISBN 92-0147-000-90, ECCS European Convention for Constructional Steelwork, 32, av. des Ombrages, bte 20, 1200 Brussels, Belgium, Graz, Austria, 2008

BAJER, M.; BARNAT, J., Dependence of ultimate bond stress on bonded anchor carrying cpacity, Slovak Journal of Civil Emgineering, ISSN 1210-3896, 2009

BARNAT, J.; BAJER, M.; VYHNÁNKOVÁ, M., Bond strength of chemical anchor in high-strength concrete, Procedia Engineering, ISSN 1877-7058, Elsevier, 2012

BAJER, M.; BARNAT, J.; VILD, M.; MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; PIJÁK, J., Different Cross-Section in Lateral-Torsional Buckling, článek v ce/papers, ISSN 2509-7075, Ernst & Sohn, Berlín, 2017

Více v seznamu publikací v IS VUT

Citační ohlasy

Citační h-index podle databáze Web of Science = 3. V databázi SCI je uvedeno 17 citací publikací bez autocitací. Za databáze vstupující do SCI byly uvažovány databáze WoS a SCOPUS.

Nahoru
Profesní aktivity

Nahoru


Vyznamenání a ceny

Nahoru


Jiná činnost

Nahoru


Koníčky

Rád jezdím na kole (mám ještě klasické, na elektrické mám ještě čas). Není-li počasí na kolo, jsem turista. Nejradši mám chůzi do kopce. A s kamarády si také rád zahraji tenis.

Nahoru