Česky

Ing. Ing. Bronislava Moravcová

DepartementInstitute of Building Testing
TitleDoct. student
RolesMember
 
RoomE219 (Veveří 95)
Phone BUT541147828
Fax
E-mailmoravcova.b@fce.vutbr.cz
bronislava.moravcova@vutbr.cz
MoravcovaB@study.fce.vutbr.cz
Office Hourspo předchozí domluvě
Home Page