Česky

Ing. Monika Králíková

DepartementInstitute of Building Testing
TitleDoct. student
RolesMember
 
Room
Phone BUT541147829
Fax
E-mailkralikova.m@fce.vutbr.cz
kralikovamona@gmail.com
Office Hourspo domluvě emailem
Home Page