prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.

Kontaktní adresa:

Ústav chemie
Stavební fakulta VUT v Brně
Žižkova 17
602 00 Brno
Tel.: 00420541147633
Fax: 00420541147667
e-mail: rovnanikova.p@fce.vutbr.cz

 


Odborné zaměření

chemie stavebních materiálů:

 • historická pojiva, zvláště omítky historických staveb
 • pucolánové materiály
 • degradace vápenných pojiv
 • degradace betonu
 • alkalická aktivace aluminosilikátových materiálů
 • využití druhotných surovin pro stavebnictví
 • imobilizace a stabilizace toxických látek
 • sádrová pojiva

Pedagogika

Bakalářské studium:

 • Přednášky – BC01 Stavební chemie
 • Vedení bakalářských prací

Magisterské studium:

 • Přednášky – CJ09 Ekologie ve stavebnictví
 • Přednášky – CC51 Chemie stavebních materiálů
 • Vedení diplomových prací

Doktorské studium:

 • Vedení disertačních prací

Témata zpracovávaných disertačních prací

·         Omítky modifikované příměsí pálených jílů

·         Pojiva na bázi portlandského cementu a oxidu křemičitého různého původu

·

Granty

 • Obnova ochranné funkce cementového tmelu železobetonových konstrukcí. Grant GA ČR 103/97/0180.
 • Fyzikální metody sledování a interpretace hydratačních procesů v betonu. Grant GA ČR 103/99/0024.
 • Analýza vlastností vláknových kompozitů při namáhání vysokými teplotami, vlhkostí a mechanicky. Grant GA ČR 103/00/0021. Řešitel prof. Toman (ČVUT Praha).
 • Transport solí pórovou strukturou betonu a podmínky vzniku eflorescentů na jeho povrchu. Grant GA ČR 103/00/0607.
 • Vývoj směsí pro obnovu omítek historických staveb a studium jejich vlastností. GA ČR 103/02/1081.
 • Studium vlastností modifikované sádry a analýza jejího použití v obvodových pláštích budov. GA ČR 103/03/0006.
 • Korozní odolnost alternativních kovových materiálů pro výztuže v betonu, GA ČR 103/02/0282.
 • Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. VVZ MSM 261100008. Řešitelka dílčího úkolu DT 3: Zpracování vysokopecních a ocelářských strusek.
 • Analýza vlastností alkalicky aktivovaných aluminosilikátových materiálů namáhaných vysokými teplotami, GA ČR 103/04/0139.
 • Netradiční biochemicky modifikovaná silikátová izolace betonových konstrukcí proti vodě a agresivním látkám a studium jejích vlastností, 2005-2007. GA ČR 103/05/2376.
 • Efektivnost nových povrchových vrstev při rekonstrukcích architektonického dědictví ve vztahu k trvanlivosti, 2006-2008. GA ČR 103/06/0031.
 • Technologie výroby kalciumaliminátů pro metalurgii a žáromateriály, 2005-2008. Projekt MPO č. FI-IM2/089.
 • Vlhkostní, tepelná a mechanická analýza inovovaných obvodových plášťů na bázi pórobetonu zaměřená na problémy trvanlivosti, 2007-2009, GA ČR 103/07/0034.
 • Modifikované hemihydráty síranu vápenatého s výjimečnými užitnými vlastnostmi, 2006-2009. FT-TA3/005.
 • Durability of self compacting concrete – dvoustranná spolupráce ČR-PL, prof. Grzeczszyk z Technical University of Opole.
 • Výzkumný záměr Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí, 2005-2010, MSM 0021630511, spolupráce na řešení DT 1 - Hydraulická a síranová pojiva.
 • Výzkumný záměr Ekologicky a energeticky řízené soustavy zpracování odpadů a biomasy, 2005-2010, MSM 0021630502, FSI VUT v Brně, spolupráce na řešení.
 • Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí - CIDEAS, 2005 - 2010, spolupráce na řešení 1.1.3 Propracování metod navrhování konstrukcí na trvanlivost a spolehlivost.
 • Pokročilé materiály a technologie pro rekonstrukce historických budov, 2007-2010, MPO FT-TA4/070.
 • Nová koncepce omítek pro obnovu fasád historických budov, 2009-2011, GA ČR 103/09/0780.
 • Chemické a fyzikální aspekty užití jemně mleté keramiky jako alternativního pojiva v cementových kompozitech, 2010-2012, GA ČR P104/10/0355.

·         Vliv přírodního zeolitu jako doplňkového pojiva na fyzikální a chemické charakteristiky betonu, 2012-2014, GA ČR P104/12/0308.

 

V současné době řešené granty:

·         Výzkum procesů při vytváření pevné struktury v soustavě oxid křemičitý-portlandský cement ve vztahu k vlastnostem pojiva, 2014-2016, GA ČR 14-04522S.

·         Řešení povrchových vrstev cihlových budov s využitím cihelného obrusu, 2012-2016, MPO FR-TI4/014.


Vybrané publikace

Knihy:

 • ŠMERDA, Z. a kol. Životnost betonových staveb. Praha: ČKAIT, 1999. 182 stran. ISBN 80-902697-8-8.
 • KOTLÍK, P. a kol. Vápno. Praha: STOP, 2001, 75 stran. ISBN 80-902668-8-6.
 • ČERNÝ, R., ROVNANÍKOVÁ, P. Transport Processes in Concrete. 1st ed. London: Spon Press, 2002. 537 pages. ISBN 0-415-24264-94.
 • ROVANÍKOVÁ, P. Omítky. Chemické a technologické vlastnosti. STOP: Praha, 2002 89 stran. ISBN 80-866657-00-0.
 • ROVNANÍKOVÁ, P. Environmental pollution effect on other building materials. In:  Environmental deterioration of materials. Moncmannová, A. (ed.), 1st ed., Series: Advances in Architecture, Vol 21, Thampton UK : WIT Press, 2007, 310 stran, 217-248.  ISBN: 978-1-84564-032-3.

Vybrané publikace 2009 - 2015:

·         VEJMELKOVÁ, E., PAVLÍKOVÁ, M., KEPPERT, M., KERŠNER, Z., ROVNANÍKOVÁ, P., ONDRÁČEK, M., SEDLMAJER, M., ČERNÝ, R. Fly ash influence on the properties of high performance concrete. cement-wapno- beton, 2009, roč. 2009, č. 4, s. 189-204. ISSN: 1425- 8129.

·         VOŘECHOVSKÁ, D., PODROUŽEK, J., CHROMÁ, M., ROVNANÍKOVÁ, P., TEPLÝ, B. Modeling of Chloride Concentration Effect on Reinforcement Corrosion . Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, Vol. 24, No. 6, 2009, 446-458.

·         MADĚRA, J., KOČÍ, V., VEJMELKOVÁ, E., ČERNÝ, R., ROVNANÍKOVÁ, P., ONDRÁČEK, M., SEDLMAJER, M. Influence of material characteristics of concrete and thermal insulation on the service life of exterior renders. Computational Methods and Experimental Measurements XIV, Book Series: WIT Transaction on Modelling and Simulation, Vol. 48, 2009, 13-23.

·         VEJMELKOVÁ, E.; PAVLÍKOVÁ, M.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M.; ČERNÝ, R. High performance concrete containing lower slag amount: A complex view of mechanical and durability properties. Construction and Building Materials 23, 2009, 2237–2245.

·         KOČÍ, V., MADĚRA, J., ČERNÝ, R., ROVNANNÍKOVÁ, P. Application of a combined computational-experimental approach for service life estimate of exterior plasters of historical buildings. WIT Transactions on the Built Environment [online]. 2009, 109, pp. 303-314. ISSN 1742-3509.

·         KOČÍ, J., KOČÍ, V., MADĚRA, J., ROVNANÍKOVÁ, P., ČERNÝ, R. Computational analysis of hygrothermal performance of renovation renders. WIT Transactions on Engineering Sciences [online]. 2010, vol. 68, pp. 267-277. ISSN 1743-3533.

·         VEJMELKOVÁ, E., PAVLÍKOVÁ, M., KEPPERT, M., KERŠNER, Z., ROVNANÍKOVÁ, P., ONDRÁČEK, M., SEDLMAJER, M., ČERNÝ, R. High performance concrete with Czech metakaolin: Experimental analysis of strength, toughness and durability characteristics. Construction and Building Materials 24, 2010, 1404–1411

·         VEJMELKOVÁ, E., MÁCA, P., KEPPERT, M., ROVNANÍKOVÁ, P., ČERNÝ, R. Commercial renovation renders: mechanical, hygric, thermal and durability properties. Cement Wapno Beton, 2011, vol. 16/78, no. 5, p. 288-298. ISSN 1425-8129.

·         KOČÍ, J., MADĚRA, J., ROVNANÍKOVÁ, P., ČERNÝ, R. Hygrothermal performance of innovative renovation renders used for different types of historical masonry. WIT Transactions on the Built Environment, 2011, Vol. 118, pp. 683-693. ISSN 1742-3509.

·         ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., ROVNANÍK, P. Corrosion resistivity of concrete with brick powder. In Non-Traditional Cement & Concrete IV. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 113-121. ISBN: 978-80-214-4301- 3.

·         ŘEZNÍK, B., FRÝBORTOVÁ, I., ROVNANÍKOVÁ, P. Properties of  alkali-activated fly ash with respect to the silicate modulus of aktivátor. In Non- Traditional Cement and Concrete IV. 2011. s. 139-147. ISBN: 978-80-214-4301- 3.

·         CHROMÁ, M., VYŠVAŘIL, M., VOŘECHOVSKÁ, D., BAYER, P., ROVNANÍKOVÁ, P. Concrete rehydration - 6 months after heating. In Non- Traditional Cement and Concrete IV. Brno: NOVPRESS, 2011. s. 357-364. ISBN: 978-80-214-4301- 3.

·         NAVRÁTILOVÁ, E., ROVNANÍKOVÁ, P. Lime water as a consolidant of lime plasters. Proceedings of the International Conference MATBUD 2011. Cracow: Technical University of Cracow, p. 252-260. ISBN 978-83-7242-607-9.

·         KERŠNER, Z., NAVRÁTILOVÁ, E., ROVNANÍKOVÁ, P., SCHMID, P. Lomově-mechanické parametry malt s metakaolinem. In Sborník semináře Metakaolin 2011. Brno: FAST VUT v Brně, 2011, s. 5 – 11. ISBN 978-80-214-4256-6.

·         NAVRÁTILOVÁ, E. Vliv metakaolinu na vlastnosti vápenných omítek. In Sborník semináře Metakaolin 2011. Brno: FAST VUT v Brně, 2011, s. 43-51. ISBN 978-80-214-4256-6.

·         NAVRÁTILOVÁ, E.,  ROVNANÍKOVÁ, P., Využití vápenné vody při konsolidaci vápenných omítek historických staveb. In Sborník konference Muzea, památky a konzervace 2011. Brno: PřF MU, 2011, s. 117-121. ISBN 978-80-210-5628-2.

·         ROVNANÍKOVÁ, P. Technologické aspekty a požadavky památkové péče při obnově omítek. In: Sborník odborného semináře Opravy fasád historických budov. Požadavky památkové péče a technická praxe. Praha: Společnost pro technologie ochrany památek, 2011, s. 16-23.

·         KERŠNER, Z., ROVNANÍKOVÁ, P., SCHMID, P. Odolnost vápenných omítek modifikovaných metakaolinem proti šíření trhlin. In Sborník 15. mezinárodní konference Ecology and New Building Materials and Products. Telč: VUSTAH, a. s., Brno, 2011, s. 255-258. ISBN 978-80-87397-06-0.

·         VEJMELKOVÁ, E., KEPPERT, M., ROVNANÍKOVÁ, P., KERŠNER, Z., ČERNÝ, R. Properties of lime composites containing a new type of pozzolana for the improvement of strength and durability. Composites: Part B, Vol. 43, No. 8, 2012, 3534-3540.

·         VEJMELKOVÁ, E., KEPPERT, M., KERŠNER, Z., ROVNANÍKOVÁ, P., ČERNÝ, R.  Mechanical, fracture mechanical, hydric, thermal, and durability properties of lime-metakaolin plasters for renovation of historical buildings. Construction and Building Materials, Vol. 31, 2012, 22-28.

·         VEJMELKOVÁ, E., KEPPERT, M., ROVNANÍKOVÁ, P., KERŠNER, Z., ČERNÝ, R.  Application of burnt shale as pozzolana addition to lime mortar. Cement & Concrete Composites, Vol. 34, No. 4, 2012, 486-492.

·         VEJMELKOVÁ, E., KEPPERT, M., ROVNANÍKOVÁ, P., ONDRÁČEK, M., KERŠNER, Z., ČERNÝ, R.  Properties of high performance concrete containing fine-ground ceramics as supplementary cementitious materiál. Cement & Concrete Composites 34, 2012, 55–61.

·         DUFKA, A., ROVNANÍKOVÁ, P., DROCHYTKA, R. Investigation of the Causes of Color Inconsistency in the Facades of Vrchotovy Janovice Castle.  Advanced Materials Research, Vol. 668, 2013, 43-52.

·         ROVNANÍK, P., BAYER, P., ROVNANÍKOVÁ, P. Characterization of alkali activated slag paste after exposure to high temperatures. Construction and Building Materials, Vol. 47, 2013, 1479-1487.

·         ŠIMONOVÁ, H., HAVLÍKOVÁ, I., NAVRÁTILOVÁ, E., SCHMID, P., ROVNANÍKOVÁ, P., KERŠNER, Z. Effect of Admixture Dosage and Specimens Age on Mechanical Fracture Parameters of Lime Mortars Enhanced by Burnt Clays. Advanced Materials Research, Vol. 1000, 2014, 356-359. Online available since at www.scientific.net

·         ŠIMONOVÁ, H., SCHMID, P., KERŠNER, Z. and ROVNANÍKOVÁ, P. Mechanical fracture parameters of fine-grain concretes with zeolite: Effect of composition and origin of cements. Advanced Materials Research, Vol. 1000, 2014, 330-333. Online available at www.scientific.net

·         SEDLMAJER, M., HUBÁČEK, A., ROVNANÍKOVÁ, P. Properties of concretes with admixture of natural zeolite. Advanced Materials Research, Vol. 1000, 2014, 106-109. Online available at www.scientific.net

·         ROVNANÍKOVÁ, P., SCHMID, P., KERŠNER, Z. Effect of Cement Replacement by Zeolite on the Basic Mechanical Fracture Properties of Concrete: a Parametric Study. Advanced Materials Research, Vol. 969, 2014, 140-143. Online available at www.scientific.net

·         NAVRÁTILOVÁ, E., ROVNANÍKOVÁ, P. Reactivity of brick powder in lime mortars. Advanced Materials Research, Vol. 897, 2014, 135-138. Online available at www.scientific.net

·         NAVRÁTILOVÁ, E., ŠIMONOVÁ, H., KUCHARCZYKOVÁ, B., HAVLÍKOVÁ, I., BEDÁŇ, J., ROVNANÍKOVÁ, P., KERŠNER, Z. Mechanical Fracture Parameters of Mortars Modified by Burnt Clays. Advanced Materials Research, Vol. 969, 2014, 241-244. Online available at www.scientific.net

·         KULOVANÁ, T., ROVNANÍKOVÁ, P., PAVLÍK, Z., ČERNÝ, R. Effect of Porosity on Mechanical and Hygric Properties of Concrete with Natural Pozzolan Addition. Advanced Materials Research, Vol. 982, 2014, 22-26. Online available since 2014/Jul/28 at www.scientific.net

·         VYŠVAŘIL, M., BAYER, P., CHROMÁ, M., ROVNANÍKOVÁ, P. Physico-mechanical and microstructural properties of rehydrated blended cement pastes. Construction and Building Materials 54, 2014, 413–420

·         CHROMÁ, M., ROVNANÍKOVÁ, P., TEPLÝ, B., BERGMEISTER, K., STRAUSS, A. Concrete durability and the k-value concept. Cement – Wapno – Beton, No. 2, 2014, 81-92.

·         VEJMELKOVÁ, E., KOŇÁKOVÁ, D., KULOVANÁ, T., KEPPERT, M., ŽUMÁR, J., ROVNANÍKOVÁ, P., KERŠNER, Z. SEDLMAJER, M., ČERNÝ, R. Engineering properties of concrete containing natural zeolite as supplementary cementitious material: Strength, toughness, durability, and hygrothermal performance. Cement & Concrete Composites, 55, 2015, 259–267.

 


Ostatní činnost

Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací:

 • Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství, Fakulta stavební VUT v Brně
 • Chemie, technologie a vlastnosti materiálů, Fakulta chemická VUT v Brně
 • Fyzikální a materiálové inženýrství Fakulta stavební ČVUT v Praze

Přehled aktivního působení v profesních společnostech a redakčních radách:

 • Členka výboru Společnosti pro technologie ochrany památek STOP, http://wstop.colweb.cz/
 • Členka WTA CZ
 • Členka Komisji inženieri budowlanej při presidiu Polské akademie věd v Katowicích
 • Členka redakční rady časopisu CHEMagazín

 


Spolupráce s praxí

Konzervace zřícenin hradů

·        Hrad Cimburk

Sdružení Polypeje, www.cimburk.eu

            

              

 

 

·        Hrad Templštejn

Ing. David Hamza, www.templstejn.cz

  

 

·        Hrad Zlenice

Sdružení pro ochranu kulturního dědictví – Zlenice, www.zlenice.cz

Workshop VÁPENNÉ MALTY V PROSTŘEDÍ TORZÁLNÍ ARCHITEKTURY – 20. 5. 2014, hrad Zlenice

 

·        Hrad Lietava, Slovensko

Združenie na záchranu Lietavského hradu,  www.hradlietava.sk

Lietavská hradná konferencia – 20. 6. 2014, Lietava

 

 

Konzultace

·         vlastnosti modifikovaných malt na bázi vápna

·         degradace vápenných pojiv

·         degradace historických omítek, jejich konzervace a náhrada

·         historické omítky, jejich konzervace a náhrada

·         koroze betonu

·         poruchy materiálů v konstrukcích

·         sanace vlhkého zdiva