!!! Uvedené materiály slouží pouze jako pomůcka ke cvičení, proto jsou některé části zjednodušeny !!!      Na tyto skutečnosti je ve cvičení upozorněno.

Home

Výuka

Pomůcky

Věda

 

BL001      Prvky betonových konstrukcí

TABULKY

MS únosnosti — ohyb, smyk, podélný smyk

Předpoklady  posouzení při namáhání M

Rozdělení materiálů — zkracování výztuží

Odtržení spodního líce — křížení průvlaku a trámu

Interakční diagram — namáhání N + M

Součinitel dotvarování

Překlad P3 - zatížení

Kreslení výkresů výztuže

Kreslení výkresů tvaru stropu

BL002 (A, K), BL003 (E) , BL005 (S)

                                                            Betonové konstrukce I.

Zatížení větrem — výtah z normy

Zatížení sněhem — výtah z normy

Metoda výseku rámu

Primární momenty — ze statických tabulek

Kombinační tabulka příčel (BL003) - bez větru

Kombinační tabulka příčel (BL002, BL005) - pro ruční výpočet

Krytí horní výztuže příčle — uspořádání výztuže

Zjednodušený postup pro výpočet návrhových vnitřních sil na sloupu

Kombinační tabulka sloup (BL002,BL005)

Kombinační tabulka sloup (BL003) - bez větru

Základová patka

MS použitelnosti - průhyb středního pole příčle

Deformace prostého nosníku — ze statických tabulek

Křížem vyztužená deska

Křížem vyztužená deska - příklad vyztužení desky

Rozdělení materiálů s ohyby

BL004        Vodohospodářské betonové konstrukce

Kombinační tabulka téma č. 1

Kombinační tabulka téma č. 2

BL006                         Zděné konstrukce

Tabulky pro výpočet pevnosti

Vnitřní síly klenby

CL001                         Předpjatý beton

Tabulka předpínací výztuže

Průběh napětí v čase

Přehled značek

Tabulka ztráty

BL009                Betonové konstrukce II.

Metoda součtových momentů

Protlačení vnitřního sloupu

Pravidla pro rozmístění výztuže v desce

Průhyb konce sloupu

Kombinační tabulka

Kreslení sestavy dílců

Příklady (BL001)

Výpočet krytí

Iterační postup stanovení MRd

Obecný průřez — postup, vypočtený zkouškový příklad

Obecný průřez - zadání + výsledky

Deska D1 — nosníková deska

T průřez — nosník s převislým koncem

Příklady (BL003, BL005)

Sloup

Základová patka

Základový pás

Deska

Průhyb

 

Foto

Trhliny

Výroba Spirolu

Poruchy schodiště

 

 

 

BL015   materiály prof. Terzijského 

                                               Projekt (E)

Konstrukční zásady, Krytí

Kotvení , Třídy prostředí + třídy var. 2

Spojitý nosník - vnitřní síly

Tabulka pro vyztužování desek + excel