!!! Uvedené materiály slouží jako pomůcka ke cvičení, proto jsou některé části zjednodušeny !!!

Na tyto skutečnosti je ve cvičení upozorněno.

Home

Výuka

Pomůcky

Osobní

Věda

BL001      Prvky betonových konstrukcí

Tabulky

Mezní stavy únosnosti

Předpoklady pro posouzení namáhání M

Rozdělení materiálů

Odtržení spodního líce

Interakční diagram

Postup stanovení součinitele dotvarování

Kreslení výkresů tvaru stropu

Kreslení výkresů výztuže

Překlad P3

BL002 (A, K), BL003 (E) , BL005 (S)

                          Betonové konstrukce I.

Zatížení větrem

Zatížení sněhem

Metoda výseku rámu

Primární momenty

Kombinační tabulka příčel (BL003)

Kombinační tabulka příčel (BL002, BL005)

Krytí horní výztuže příčle

Zjednodušený postup pro výpočet návrhových vnitřních sil na sloupu

Kombinační tabulka sloup (BL002,BL005)

Kombinační tabulka sloup (BL003)

Základová patka

MS použitelnosti - průhyb

Deformace prostého nosníku

Křížem vyztužená deska

Křížem vyztužená deska - příklad vyztužení desky

BL004        Vodohospodářské betonové konstrukce

Kombinační tabulka téma č. 1

Kombinační tabulka téma č. 2

BL006                         Zděné konstrukce

Tabulky pro výpočet pevnosti

Vnitřní síly klenby

CL001                         Předpjatý beton

Tabulka předpínací výztuže

Průběh napětí v čase

Přehled značek

BL009                Betonové konstrukce II.

Metoda součtových momentů

Protlačení vnitřního sloupu

Pravidla pro rozmístění výztuže v desce

Průhyb konce sloupu

Kombinační tabulka

Kreslení sestavy dílců

Příklady (BL001)

Výpočet krytí

Iterační postup

Výpočet obecného průřezu

Obecný průřez - zadání, výsledky

Deska D1

T průřez

Příklady (BL003, BL005)

Sloup

Základová patka

Základový pás

Deska

Průhyb

 

Foto

Trhliny

Výroba Spirolu

Poruchy schodiště

 

 

 

BL015   materiály prof. Terzijského

                                               Projekt (E)

Konstrukční zásady, Krytí

Kotvení , Třídy prostředí + třídy var. 2

Spojitý nosník - vnitřní síly