Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební

Ústav betonových a zděných konstrukcí

Veveří 331/95
602 00 Brno 

Pier Luigi Nervi: Palazzo dello Sport; Rome; 1958-60