Využití výsledku výzkumu a vývoje FAST-J-11-6/115

„Stabilizace klenby předpětím po předchozí simulaci porušení posunem podpor"

Technologický postup:

Náhrada kovaného táhla v konstrukčním systému klenba s táhlem předpínacím kabelem vedeným po rubu klenby (ověřená technologie)

Smlouva o využití výsledků výzkumu a vývoje