Ing. Đorđe Čairović

Vítám Vás

Na těchto stránkách můžete najít nějaké užitečné odkazy a materiály k vybraným předmětům vyučovaných na ÚBZK.

Připravují pro Vás video průvodce softwarem a pomůcky pro jednoduché výpočty a kontrolu výsledků.

Vyuka
Odkazy
Nosník Deska Sloup Rám Seznam

Výpočty

Kontakt

Výuka

 • Materiály
Vlastnosti materiálů - beton a betonářská výztuž, plochy výztuže (Odkaz na stránky ÚBZK)
Stanovení krycí vrstvy výztuže (Odkaz na stránky ÚBZK)
 • Geometrie
Předběžné rozměry prvků (Odkaz na stránky ÚBZK)
Charakteristika a idealizace prvků (Odkaz na stránky ÚBZK)
Konstrukční zásady (Odkaz na stránky ÚBZK)
 • Zatížení

Objemové a plošné tíhy materiálů (Odkaz na stránky ÚBZK)
Zatížení sněhem - Podklady (Odkaz na stránky Ing. Švaříčkové)
Zatížení větrem - Podklady (Odkaz na stránky Ing. Laníkové)
 • Vnitřní síly

Metoda rámových výseků - Předpoklady a postup (Odkaz na stránky Ing. Švaříčkové)
Metoda rámových výseků - Vzorový příklad (Odkaz na stránky Ing. Laníkové)
Metoda rámových výseků - Pomůcka pro ověřění výsledků
Pimární momenty - Statické tabulky (Odkaz na stránky Ing. Švaříčkové)
Kombinační tabulka - Příčel (Odkaz na stránky Ing. Švaříčkové)
Stanovení vnitřních síl na sloupu - Zjednodušený postup (Odkaz na stránky Ing. Švaříčkové)
Kombinační tabulka - Sloup (Odkaz na stránky Ing. Švaříčkové)
Momenty na křížem výztužené desky - Pomůcka pro ověřění výsledků
 • Mezní stav únosnosti MSÚ

Mezní stav únosnosti MSÚ - Příčel (Odkaz na stránky Ing. Švaříčkové)
MSÚ - Příčel - Pomůcka pro ověřění výsledků
Odtržení spodního líce (Odkaz na stránky Ing. Švaříčkové)
Rozdělení materiálů (Odkaz na stránky Ing. Švaříčkové)
Interakční diagram (Odkaz na stránky Ing. Švaříčkové)
Interakční diagram - Pomůcka pro ověřění výsledků
Návrh a posouzení železobetonové základové patky (Odkaz na stránky Ing. Švaříčkové)
Návrh a posouzení křížem výztužené ŽB desky (Odkaz na stránky Ing. Švaříčkové)
 • Příklady

Prostě uložená deska (Odkaz na stránky ÚBZK)
Oboustranně vyztužený obdelníkový průřez (Odkaz na stránky ÚBZK)
Obecný průřez oboustranně vyztužený (Odkaz na stránky ÚBZK)
Obecný průřez oboustranně vyztužený včetně stanovení vnitřních sil (Odkaz na stránky ÚBZK)
Trám prostě uložený se spolupůsobící deskou (Odkaz na stránky ÚBZK)
Tlačený prvek (Odkaz na stránky ÚBZK)
 • Mezní stav použitelnosti MSP

Mezní stav použitelnosti MSP - Průhyb (Odkaz na stránky Ing. Švaříčkové)
Stanovení součinitele dotvarování (Odkaz na stránky Ing. Laníkové)
MPS - Průhyb - Pomůcka pro ověřění výsledků
 • Výkresy

Pravidla pro kreslení výkresů tvaru (Odkaz na stránky Ing. Švaříčkové)
Pravidla pro kreslení výkresů výztužení (Odkaz na stránky Ing. Švaříčkové)
 • Odkazy

Na strankách prof. Terzijského najděte další užitečné materiály
Učební texty I. SŠPU a VOŠ Hodonín
Učební texty II. SŠPU a VOŠ Hodonín
nemazat
nemazat
home Previous Next

Odkazy

 • Scia Engineer - grafický softwarový systém pro návrh, výpočet a posouzení konstrukcí podle norem

Odkaz na stažení studentské verze (při registraci používat studentský email)
Interaktivní školení uživatelů
 • IDEA rs - Nová generace posudkových programů pro stavební inženýry – statiky

Stahování (vyžádejte si aktivační klíč na zkušební dobu na emailu info@idea-rs.com)
IDEA StatiCa Výpočet v cloud-u (bez instalace).
VIDEO TUTORIÁL - Rámová konstrukce 2D - Pomůcka pro studenty
Tutorial - an introductory manual for first time users of ATENA 2D
ATENA Theory - a detailed description about the theories used in ATENA software.
Animace chování nosníku z lehkého betonu výztuženého podélnou FRP výztuží.

Smykové trny - Trnové systémy Schöck pro progresivní řešení dilatačních spar
Smyková výztuž proti protlačení a Software pro výpočet
 • Zajímavosti

Kolaps mostu, Tacoma USA, 1940.
Hotel o 30 patrech postavený za 15 dnů
New-style urban demolition (TECOREP) vs Good old Ka-BOOM!
home Previous Next

Kontakt

Ing. Đorđe Čairović

Pracoviště: Ústav betonových a zděných konstrukcí
Kancelář: E214
Tel VUT: 54114 7877
Tel: 776 185 152

Email: cairovic.detfce.vutbr.cz
djordje.cairovicetseznam.cz

Konzultace: po domluvě mailem

Řešené projekty BL01 a BL05 (pouze pro zaměstnance)
home Previous