Věda a výzkum


ŘEŠENÉ PROJEKTY (pouze výběr)


TA04010881    Stanovení dlouhodobé spolehlivosti kompozitních výztuží s ohledem na zvýšení jejich užitných vlastností

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky

Období řešení projektu: 2014 - 2017

 

TA04011047    Vývoj kontinuální technologie výroby 3D kompozitních prvků

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky

Období řešení projektu: 2014 - 2017

 


UKONČENÉ PROJEKTY V ROCE 2016


TA03030851 - Sanace tunelů - technologie, materiály a metodické postupy

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky

Roky řešení: 2013 - 2016

Výběr z výstupů:

· Sanace tunelů - Metodická příručka pro přípravu sanací tunelů (PDF). Certifikovaná metodika.

· Vliv dodatečného zesílení sanačními směsmi a dodatečné spřažené vrstvy na vlastnosti a chování prvků (PDF). Technická příručka.