Podklady do výuky pro jednotlivé předměty


BL01 a BL001  Prvky betonových konstrukcí

Plán cvičení  (PDF)

Zadání  (PDF)

Výukové texty, příklady a pomůcky aktualizované k 5.1.2017 (PDF)

 

Podklady byly připravené v rámci projektu:  Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství CZ.1.07/2.2.00/15.0426

 

BL003  Betonové konstrukce (E)

Vzorový výpočet rámu (PDF) (dočasně nedostupné)

Návod na výpočet vnitřních sil - videotutorial (spustit) !!! čtěte upozornění níže !!!

Þ Při zadávání rozměrů průřezu sloupů (cca 1:10 minuta videa) je třeba věnovat pozornost orientaci průřezu:

- rozměr h je rozměr průřezu ve směru roviny rámu, tj. v rovině působících ohybových momentů rovinného rámu (tzv. výška průřezu),

- rozměr b je rozměr průřezu kolmo na rovinu rám (tzv. šířka průřezu).

U vhodně zvolených rozměrů průřezu sloupu je obvykle výška h větší než šířka b, což ve videu není dodrženo.

Poznámka: Souřadný systém (daný osami y a z, osa x prochází těžištěm prutu) na obrázcích průřezů je lokální souřadný systém prutu nikoliv celé konstrukce. Orientace lokálního souřadného systému v globálním souřadném systému je naznačena v geometrii konstrukce barevnými šipkami - lokální osa z je červená, lokální osa x (tedy i osa prutu) je modrá (toto je třeba znát z důvodu orientace prutu a tedy znaménkové konvence vnitřních sil).

 

Podklady byly připravené v rámci projektu:  Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství CZ.1.07/2.2.00/15.0426

 

BL004  Vodohospodářské betonové konstrukce

Studijní opora Vodohospodářské betonové konstrukce, modul CW5 (PDF)

Inovované přednášky:

· Montované konstrukce  (PDF)

· Pracovní a dilatační spáry (PDF)

· Mezní stavy použitelnosti (PDF)

 

Podklady byly připravené v rámci projektu:  CEPRI Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů CZ.1.07/2.2.00/28.0301

 

BL005  Betonové konstrukce

Plán cvičení (PDF)

Metoda rámových výseků:

· inovovaná přednáška (PDF)

· inovovaný podklad do cvičení (PDF)

Vyztužování křížem vyztužených desek:

· inovovaná přednáška (PDF)

· inovovaný podklad do cvičení (PDF)

 

Podklady byly připravené v rámci projektu:  CEPRI Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů CZ.1.07/2.2.00/28.0301

 

BL006  Zděné konstrukce (S)

Plán cvičení (PDF)

Sbírka příkladů (PDF)

 

Podklady byly připravené v rámci projektu:  CEPRI Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů CZ.1.07/2.2.00/28.0301

 

BL007  Zděné konstrukce (K)

Plán cvičení (PDF)

Sbírka příkladů (PDF)

 

Podklady byly připravené v rámci projektu:  CEPRI Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů CZ.1.07/2.2.00/28.0301

 

BL009  Betonové konstrukce 2

Návod na modelování a výpočet 2D desky  (PDF)

Postup předběžného návrhu lokálně podepřené desky (PDF)

Vzorový výkres (PDF) - zatím nedostupný

 

Podklady byly připravené v rámci projektu:  Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství CZ.1.07/2.2.00/15.0426

 

BL012  Betonové mosty 1

Plán cvičení (PDF)

Studijní opora (PDF)

Přednášky Uložení mostů, mostní závěry (PDF)

Další podklady k předmětu jsou dostupné zde

 

Některé podklady byly připravené v rámci projektu:  CEPRI Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů CZ.1.07/2.2.00/28.0301

 

CL001  Betonové konstrukce (S)

Plán přednášek (PDF)

Plán cvičení, zadání projektu a příkladů - zaměření NPS a TZB  (PDF)

Plán cvičení, zadání projektu a příkladů - zaměření KSS (PDF)

Pomůcka k projektu - Návrh průřezu, výpočet krytí, charakteristiky předpínacích lan a další (PDF)

Pomůcka k tématu č. 2 - Tabulky pro posouzení požární odolnosti (PDF)

 

CL002  Předpjaté stavební konstrukce

Příklad - Výpočet účinků předpětí na staticky neurčitém nosníku (PDF)

Příklad - Návrh předpínací síly na staticky určitém nosníku (PDF)

Pomůcka k projektu - Návrh průřezu, výpočet krytí, charakteristiky předpínacích lan (PDF)

Pomůcka k projektu - Změny napětí v předpínací výztuži v čase - předem předpjatý prvek (PDF)

 

 


Pokyny — kombinovaná forma výuky


Zimní semestr 2017/18

BO001 - Konstrukce a dopravní stavby (část zajišťovaná Ústavem betonových a zděných konstrukcí)

BL009 - Betonové konstrukce 2

CL001 - Betonové konstrukce (S)

 

Letní semestr 2017/18

BL001 - Prvky betonových konstrukcí

BL005 - Betonové konstrukce I

BL006 - Zděné konstrukce (S)

 

 

Podklady pro studenty