Co děláme?

Výzkumné a vývojové práce směřujeme především k nalezení progresivních, technicky optimálních a ekonomicky efektivních řešení konstrukčních stavebních problémů.

Vyvíjíme a následně i aplikujeme speciální či netradiční materiály v betonových a zděných konstrukcích. Provádíme diagnostiku a expertizy konstrukcí pozemních a inženýrských staveb, včetně extrémně namáhaných konstrukcí (např. pro jadernou energetiku). Navrhujeme zesilování a sanace moderních i historických stavebních konstrukcí.

 

Vybavení

Jsme kvalitní tým odborníků pro všechny nabízené činnosti. Disponujeme následujícím vybavením:

· specializované měřící a registrační ústředny pro automatizované sledování přetvoření, objemových změn, napjatosti a dalších konstrukčně významných fyzikálních veličin,

· odpovídající mechanické, piezoelektrické, kapacitní, optické, akustické a magnetoelastické snímače,

· klimatizovaná komora umožňující zkoušet materiály v teplotně i vlhkostně definovaných podmínkách,

· hydraulická předpínací pistole se silovým rozsahem 0–200 kN,

· pružinové volutní lisy pro dlouhodobé zatěžování vzorků,

· hardwarové i softwarové vybavení pro matematické modelování konstrukcí (statika, dynamika, optimalizace) včetně k tomu nezbytných zkušeností,

· nástroje pro základní technickou přípravu diagnostiky a sanace konstrukcí,

· ověřené metodiky a postupy pro sledování chování konstrukcí a jejich materiálů.

 

 

Spolupráce s praxí

Textové pole:   Co nabízíme?
návrhy a matematické modelování betonových a zděných konstrukcí, interakční úlohy, modely podloží,
návrhy a posouzení železobetonových nebo předpjatých konstrukcí – aplikace deterministického i pravděpodobnostního přístupu,
optimalizace návrhu železobetonových a předpjatých konstrukcí z různých hledisek,
management rizik staveb a jejich realizace, pasportizace staveb,
tvorba specializovaných programů „na míru“.
projekční práce,
zesilování konstrukcí pomocí dodatečného předpětí, resp. dodatečné vkládané kovové i nekovové výztuže, 
zesilování a sanace (nejen) historických budov; zpracování technicky i ekonomicky optimálního postupu zesílení a sanace konstrukcí,
návrh, zhotovení a zkoušení fyzikálních modelů stavebních konstrukcí jejich prvků,
expertní statické posudky budov, mostů a inženýrských staveb,
posudky dopadu agresivního a/nebo kontaminovaného prostředí na funkci stavebních konstrukcí,
diagnostika a dlouhodobá sledování mostů, zásobníků a budov pozemních staveb,
revitalizace panelových budov,
průzkumy, posuzování a projekty sanace hurdiskových stropů,
návrh speciálních betonů – vysokopevnostních, s omezeným smršťováním apod.,
návrh speciálních konstrukcí vyztužených, resp. zesílených kompozitní výztuží,
dlouhodobé zkoušky smršťování a dotvarování konstrukčních betonů i jiných stavebních materiálů,
návrh injektážních a příbuzných hmot pro práce speciálního  zakládání, a to i do agresivního či kontaminovaného prostředí,
vzdělávací kurzy celoživotního vzdělávání, zejména v souvislosti se zaváděním nové soustavy evropských norem (Eurokódy),
možnost vytváření a vedení účelových řešitelských týmů s využitím lidského i přístrojového potenciálu ostatních specializovaných pracovišť fakulty.

 

Reference (abecedně řazené)

 

 

 

· BetónRacio, s.r.o. Trnava

· ČEZ, a.s.

· Diamo, s.p.

· EGP Invest, spol. s r.o.

· Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

· Holcim (Slovensko), a.s.

· Chryso Chemie, s.r.o.

· Metrostav, a.s.

· OHL ŽS, a.s.

· Povodí Moravy, s.p.

· Povodí Odry, s.p.

· PREFA Brno, a.s.

· PREFA Kompozity, a.s.

· Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.

· Sika CZ, s.r.o.

· Skanska, a.s. (včetně Skanska Dopravní stavby a.s., Skanska Prefa a.s., Skanska Transbeton s.r.o.)

· Soletanche Česká Republika, s.r.o.

· Správa železničních dopravních cest, státní organizace

· Stachema Kolín, s.r.o.

· Stump Geospol, s.r.o.

· TOPOS PREFA Tovačov, a.s.

· ÚJV Řež, a.s.

· Ústav aplikované mechaniky, s.r.o.

· ZAPA beton a.s.